โควิด-19

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ของโรคระบาดที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าหลาย ๆ
ท่านเกิดคำถามว่า

พวกเขาจะสามารถขอเงินคืนเนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากผลกระทบของโควิด-19
ได้อย่างไร

เงื่อนไขในการให้เงินคืนจากการที่ลูกค้าได้รับผลกระทบจากโควิด-19
นั้นมีอยู่หลากหลายกรณีด้วยกัน ดังนั้นเราจึงได้จัดเตรียมหัวข้อของกรณีต่าง ๆ
ที่ถูกใช้ในการพิจารณาการคืนเงินของเราไว้ให้ท่าน ดังนี้

การติดเชื้อ

ในกรณีที่ท่านติดเชื้อโควิด-19 ภายในระยะเวลา 7วันก่อนที่ท่านจะเข้าร่วมการจองของท่านและท่านเองต้องกักตัวโดยหลักฐานที่ใช้ในการร่วมพิจารณา ได้แก่ผลตรวจที่เป็นบวกประเภทพีซีอาร์ที่ได้รับการทดสอบจากห้องแล็บที่ได้รับการรับรองและต้องมีบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดที่สามารถตรวจสอบยืนยันได้

การกักตัว

ในกรณีที่บุคคลใดก็ตามที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันกับท่านติดเชื้อโควิด-19และท่านต้องกักตัวตามมาตรการของหน่วยงานภาครัฐ
โดยหลักฐานที่ใช้ในการร่วมพิจารณา ได้แก่ผลตรวจประเภทพีซีอาร์ที่เป็นบวกหรือการแจ้งเตือนให้กักตัวจากทางภาครัฐพร้อมด้วยหลักฐานยืนยันที่อยู่อาศัย

อาการทางการแพทย์ที่เป็นอยู่แล้ว

ในกรณีที่อาการเจ็บป่วยเดิมที่ท่านเป็นอยู่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือกำเริบขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายในระยะเวลา 7 วันก่อนที่ท่านจะเข้าร่วมการจองของท่านและแพทย์เป็นผู้แนะนำไม่ให้ท่านเข้าร่วมเนื่องจากกลัวการแพร่ระบาดของโควิด-19ในกรณีนี้เราสามารถคืนเงินให้ท่านได้

การเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิต

ในกรณีที่บุคคลใดก็ตามในครอบครัวของท่านเกิดมีเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตจากโควิด-19 ภายในระยะเวลา 30วันก่อนที่ท่านจะเข้ร่วมการจองของท่านและท่านมีหลักฐานยืนยันในกรณีนี้เราสามารถคืนเงินให้ท่านได้

กรณีที่เราไม่สามารถคืนเงินได้

เราไม่สามารถคืนเงินให้ได้ในกรณีที่ท่านเกรงว่าที่ ๆท่านจะไปทำให้ท่านเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโควิด-19หรือท่านกักตัวโดยไม่มีผู้ใดในครัวเรือนหรือในบ้านมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก

อีกทั้งเราไม่สามารถคืนเงินให้ได้ในกรณีที่เกิดการถูกจำกัดการเดินทางอันเนื่องมาจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

เราถือว่าการพิจารณาคำขอคืนเงินนั้นดำเนินอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของเราที่มีอยู่ทั้งหมด (โปรดศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่)รวมไปถึงการร้องขอหลักฐานที่เหมาะสมเพื่อประกอบการพิจารณาทุกคำขอคืนเงินจะเป็นไปตามดุลยพินิจของเราทั้งสิ้นทั้งนี้เราจะไม่รับประกันการคืนเงินที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม