Kontrak Bayaran Balik

Kami menyediakan bayaran balik sekiranya…

Anda tidak dapat Menghadiri Tempahan disebabkan oleh sebab-sebab yang tersenarai dan telah menyediakan bukti yang diperlukan yang tertera di bahagian sebab individu dibawah, sentiasa tertakluk ke atas Sebab Am Bayaran Balik.

 • Penyakit / Kecederaan
 • Keadaan Perubatan Sedia Ada
 • Komplikasi Kehamilan
 • Kematian Keluarga Terdekat
 • Kegagalan Pengangkutan Awam
 • Gangguan Penerbangan
 • Kerosakan Mekanikal
 • Cuaca Buruk
 • Kecemasan Di Rumah
 • Kecurian Dokumen
 • Khidmat Juri
 • Panggilan Mahkamah
 • Panggilan Semula Pasukan Bersenjata & Khidmat Kecemasan 
 • Perpindahan Tempat Kerja
 • Pertukaran Tarikh Peperiksaan

 

Kami mungkin mempertimbangkan Keadaan Kecemasan yang lain mengikut budi bicara mutlak kami dan Anda perlu menyediakan bukti untuk keadaan seperti ini. 

Anda mesti membaca Syarat Am Bayaran Balik, dan bahagian sebab setiapnya di bawah, untuk maklumat penuh tentang apa yang kami akan atau tidak akan melakukan bayaran balik bagi setiap sebab.

Syarat Am Bayaran Balik

 • Kami tidak mengembalikan wang dengan alasan yang berkaitan dengan wabak atau Penyakit Berjangkit, termasuk Covid-19 (lihat bahagian Covid-19 di bawah untuk pengecualian dari ini di mana kami boleh mempertimbangkan pembayaran balik).
 • Alasan Anda untuk bayaran balik mestilah tidak diketahui atau dijangkakan pada masa Anda membuat Tempahan.
 • Kami tidak akan mengembalikan wang sekiranya Tempahan Anda tidak diinginkan atau diperlukan. 
 • Kami tidak akan melakukan bayaran balik melalui proses ini di mana Tempahan Anda dibatalkan atau ditangguhkan penganjur; untuk melakukan pengubahsuaian ke atas Tempahan Anda terus hubungi kumpulan khidmat pelanggan Kami.
 • Anda mesti melakukan semua aturan untuk tiba tepat pada masa untuk Menghadiri Tempahan, termasuk mengatur sebarang permit, dokumen perjalanan atau visa yang diperlukan.
 • Anda mesti mengambil semua langkah berwaspada sewajarnya atau membuat aturan alternatif yang munasabah untuk mencegah atau mengurangkan sebarang permohonan bayaran balik. 
 • Anda akan diminta untuk menyediakan bukti sokongan ke atas perbelanjaan Anda sendiri, dan satu salinan pengesahan Tempahan. 
 • Nilai bayaran balik maksimum setiap orang tidak melebihi jumlah nilai bahagian Tempahan, atau £10,000 GBP (atau bersamaan mata wang alternatif).

 

Covid-19…

Bayaran balik mungkin kami lakukan sekiranya Anda tidak dapat Menghadiri Tempahan Anda kerana salah satu sebab berikut yang berkaitan dengan Covid-19: 

 1. Anda, atau seseorang di dalam Rumah anda, dijangkiti Covid-19 dalam tempoh 14 hari sebelum Menghadiri Tempahan Anda, bermaksud anda harus diasingkan  atau dilindungi; disokong oleh bukti keputusan ujian positif. 
 2. Hospitalisasi, atau kematian, Ahli Keluarga Terdekat Anda disebabkan Covid-19, dalam 28 hari serta-merta sebelum Menghadiri Tempahan; disokong oleh sijil perubatan/kematian. 
 3. Perubahan ketara dalam keadaan perubatan sedia ada anda dalam 14 serta-merta sebelum Menghadiri Tempahan Anda yang menyebabkan Doktor mengesyorkan anda tidak hadir kerana risiko terdedah kepada Covid-19. 

Bayaran balik tidak akan dikeluarkan sekiranya Anda tidak Hadir kerana Anda anda bimbang dijangkiti Covid-19 atau Anda melakukan pengasingan diri tanpa positif ujian Covid-19 dalam Rumah Anda, atau rancangan perjalanan Anda terkesan oleh sekatan Covid-19.   

Untuk membaca lebih lanjut tentang Covid-19 sila lawati laman khusus kami di sini.

Sebab-sebab untuk bayaran balik ini dipertimbangkan sepenuhnya atas budi bicara dan tidak boleh diambil sebagai jaminan bayaran balik. 

**Lihat terma dan syarat penuh di bawah untuk memahami polisi bayaran balik dan sebarang alasan yang dikecualikan untuk permohonan bayaran balik Covid-19.   

 

Permohonan Bayaran Balik

Permohonan dan pembayaran bayaran balik Anda akan dikendalikan Kumpulan Sokongan Pelanggan yang bertindak sebagai pentadbir kepada terma Keboleh Bayaran Balik Kami.

Untuk memohon Bayaran Balik Anda mesti melengkapkan Borang Permohonan Bayaran Balik di sini sebaik sahaja Anda mengetahui Anda tidak boleh Menghadiri Tempahan, sehingga 60 hari selepas Tempahan. 

Sekiranya Tempahan Anda dibatalkan atau ditangguhkan oleh penganjur, Anda harus terus menghubungi khidmat pelanggan Kami; lihat pengesahan Tempahan Anda berkenaan maklumat untuk dihubungi. 

 

 

Penyakit / 

Kecederaan  

bermaksud Penyakit atau Kecederaan yang tidak disengajakan kepada Anda atau Keluarga Terdekat Anda. Kami juga membayar balik bayaran laporan Doktor ke atas Permohonan Bayaran Balik yang sah.

Tiada bayaran balik 

Sekiranya anda tidak dapat menyediakan bukti bahawa individu yang terkesan adalah Ahli Keluarga Terdekat Anda atau di dalam Kumpulan yang Menghadiri Tempahan.

Sekiranya Anda tidak diperiksa secara fizikal oleh Doktor.

Bukti yang

diperlukan

Laporan doktor atau Sijil Perubatan yang mengesahkan maklumat penyakit atau kecederaan, tarikh berlaku, bahawa ia menghalang Anda Menghadiri Tempahan. (Resit diperlukan untuk bayaran balik laporan Doktor sehingga £50 atau setara)

 

Keadaan Perubatan Sedia Ada

bermaksud keadaan perubatan fizikal atau mental yang anda ketahui semasa Anda membuat Tempahan yang biasanya tidak menghalang Anda untuk Menghadiri Tempahan.

Tiada bayaran balik 

Sekiranya garis panduan untuk keadaan kesihatan sedia ada Anda biasanya menghalang Anda untuk Menghadiri Tempahan.

Bukti yang

diperlukan

Laporan doktor atau Sijil Perubatan yang mengesahkan maklumat penyakit atau kecederaan, tarikh berlaku, dan bahawa ia menghalang Anda Menghadiri Tempahan. (Resit diperlukan untuk bayaran balik laporan Doktor sehingga £50 atau setara)

 

Komplikasi Kehamilan

Bermakna komplikasi kehamilan yang Anda tidak sedari semasa Anda membuat Tempahan yang menyebabkan Anda tidak dapat Menghadiri Tempahan. 

Tiada bayaran balik 

Kehamilan Normal.

Bukti yang

diperlukan

Laporan doktor atau Sijil Perubatan yang mengesahkan maklumat penyakit atau kecederaan, tarikh berlaku, dan bahawa ia menghalang Anda Menghadiri Tempahan. (Resit diperlukan untuk bayaran balik laporan Doktor sehingga £50 atau setara)

 

Kematian

Bermaksud kematian Anda pada bila-bila masa sebelum Tempahan tersebut atau kematian ahli Keluarga Terdekat atau mana-mana individu dalam Kumpulan yang Menghadiri acara bersama Anda, sehingga 4 minggu sebelum tarikh Tempahan.

Tiada bayaran balik 

Sekiranya anda tidak dapat menyediakan bukti individu tersebut adalah Keluarga Terdekat Anda atau di dalam Kumpulan yang Menghadiri Tempahan. 

Bukti yang

diperlukan

Sijil kematian

 

Kegagalan Pengangkutan Awam

bermaksud gangguan atau kegagalan rangkaian pengangkutan awam yang tidak dijangka di mana Anda tidak mungkin ketahui pada atau sebelum tarikh Tempahan.

Tiada bayaran balik 

Sekiranya terdapat kegagalan kewangan oleh mana-mana penyedia Pengangkutan. 

Bukti yang

diperlukan

Satu salinan berkenaan kegagalan atau gangguan pengangkutan awam. (Ini seringkali boleh diperoleh dari laman web syarikat pengangkutan tersebut). 

 

Gangguan Penerbangan

bermaksud pembatalan atau kelewatan penerbangan yang Anda tidak ketahui sebelum tarikh Tempahan, yang menghalang Anda daripada Menghadiri Tempahan Anda.

Tiada bayaran balik 

Sekiranya penerbangan Anda adalah Tempahan Anda dan ia dibatalkan atau ditunda, dan Anda mempunyai hak pampasan dari Syarikat Penerbangan atau Pihak Yang Membayar yang lain.

Sekiranya Anda menyedari gangguan sebelum tarikh Tempahan dan tidak membuat aturan perjalanan alternatif yang sesuai.

Sekiranya terdapat kegagalan kewangan dari mana-mana penyedia Pengangkutan.

Sekiranya tujuan atau sebab Anda menempah penerbangan Anda untuk Menghadiri telah berubah atau dibatalkan.

Bukti yang

diperlukan

Satu salinan tiket penerbangan Anda dan notis pembatalan dari syarikat penerbangan.

 

Kerosakan Mekanikal

bermaksud dalam 24 jam sebelum Tempahan, kerosakan mekanikal, kemalangan, kebakaran atau kecurian terhadap kenderaan yang membawa Anda ke Tempahan.

Tiada bayaran balik 

Sekiranya Anda tidak memberikan masa yang cukup untuk menuju ke Tempahan.

Sekiranya Anda tidak membuat aturan alternatif yang munasabah untuk Menghadiri Tempahan.

Kenderaan kompetitif atau perlumbaan.

Bukti yang

diperlukan

Pecahan – Satu salinan nota keluar dari khidmat membaiki kerosakan Anda.

Nombor kejadian atau laporan dari Polis atau pihak berkuasa trafik yang berkaitan.

 

Cuaca Buruk

bermaksud cuaca di mana Agensi Kerajaan telah mengeluarkan amaran untuk tidak melakukan perjalanan yang sepenuhnya menghalang Anda dari Menghadiri Tempahan.

Tiada bayaran balik 

cuaca buruk tanpa amaran Agensi Kerajaan untuk tidak melakukan perjalanan.

Bukti yang

diperlukan

Satu salinan amaran perjalanan dari Agensi Kerajaan.

Pengesahan penutupan laluan yang berkaitan.

 

Kecemasan Di Rumah

bermaksud Kecurian, Kebakaran, Kerosakan Khianat atau Banjir di kediaman peribadi utama Anda dalam masa 48 jam sebelum Tempahan, yang Anda tidak sedar sewaktu membuat Tempahan.

Tiada bayaran balik 

Sebarang Kecemasan Di Rumah yang tidak dapat Anda sediakan Bukti seperti di bawah.

Bukti yang

diperlukan

Kecurian, Banjir, Kerosakan Khianat – nombor rujukan Polis atau atau bukti dari penyerahan tuntutan kepada syarikat insurans rumah Anda.

Kebakaran – Laporan dari pihak bomba dan / atau polis.

 

Kecurian Dokumen

bermaksud pencurian dokumen yang diperlukan untuk Tempahan, yang tidak dapat diganti tepat pada waktunya untuk Tempahan.

Tiada bayaran balik 

Sekiranya dokumen boleh diganti sebelum Tempahan atau pada hari tersebut.

Sekiranya dokumen telah hilang.

Bukti yang

diperlukan

Laporan polis atau nombor jenayah untuk mengesahkan kecurian tersebut.

E-mel dari ejen Tempahan yang mengesahkan bahawa mereka tidak dapat mengganti / mengeluarkan semula tiket.

 

Relocated for Work

bermaksud keperluan penukaran alamat yang dikenakan ke atas Anda oleh majikan Anda kini, yang tidak Anda ketahui pada tarikh Tempahan. Perpindahan mungkin bersifat sementara atau kekal dan mesti lebih dari 100 batu dari alamat rumah Anda pada tarikh Tempahan.

Tiada bayaran balik 

Menghadiri perjumpaan perniagaan dan perjalanan perniagaan. Sebarang penempatan sementara untuk kerja mestilah sekurang-kurangnya 3 bulan.

Penempatan semula secara sukarela atau anda menukar majikan untuk jawatan baru.

Bukti yang

diperlukan

Surat daripada majikan semasa Anda yang mengesahkan maklumat penempatan semula.

 

Panggilan Semula Angkatan Tentera & Khidmat Kecemasan 

bermaksud Anda sebagai ahli Angkatan Tentera, Angkatan Tentera Simpanan atau Khidmat Kecemasan dipanggil semula untuk bekerja pada tarikh Tempahan atau dihantar ke luar negara dan tidak boleh Menghadiri Tempahan. 

Tiada bayaran balik 

Anda mengetahui atau telah dijadualkan untuk bekerja pada tarikh Tempahan, sebelum Tempahan dibuat.

Anda melakukan permohonan cuti tahunan pada tarikh Tempahan yang tidak Berjaya.

Bukti yang

diperlukan

Nota dari Pegawai Memerintah atau Pengurus Atasan Anda untuk mengesahkan dipanggil bekerja atau bertugas dan bahawa ini bukan jadual asal Anda.

 

Khidmat Juri

bermaksud panggilan untuk Anda Menghadiri Khidmat Juri sewaktu tarikh Tempahan yang Anda tidak sedari semasa membuat Tempahan.

Tiada bayaran balik 

Sebarang Khidmat Juri yang tidak boleh Anda sediakan Bukti seperti di bawah. 

Bukti yang

diperlukan

Satu salinan surat mengandungi Khidmat Juri. 

 

Panggilan ke Mahkamah

bermaksud Anda dipanggil sebagai saksi dalam prosiding mahkamah pada hari Tempahan yang Anda tidak sedari semasa membuat Tempahan.

Tiada bayaran balik 

Sebarang Saman Pengadilan di mana Anda adalah Defendan dalam Prosiding Jenayah atau Anda menjadi subjek Prosiding Jenayah.

Bukti yang

diperlukan

Satu salinan Panggilan Mahkamah. 

 

Pertukaran Tarikh Peperiksaan

bermaksud perubahan tarikh peperiksaan kursus yang tidak dijangka sewaktu Anda mendaftar pada hari Tempahan.

Tiada bayaran balik 

Sekiranya Anda gagal peperiksaan tersebut sebelumnya dan perlu mengambil semula. 

Sekiranya peperiksaan disediakan oleh perniagaan komersil ( bukan oleh badan pelajaran).

Bukti yang

diperlukan

Satu Salinan notis daripada badan peperiksaan, sekolah, kolej, universiti mengesahkan perubahan tarikh. 

 

Keadaan Kecemasan

bermaksud keadaan yang tidak dijangka sepenuhnya di luar kawalan Anda dan bukan kesalahan Anda. Keputusan untuk mengembalikan wang sepenuhnya mengikut budi bicara Kumpulan Khidmat Pelanggan kami. Kami akan mempertimbangkan keadaan ini dan tidak bertanggung jawab untuk memberikan bayaran balik.

Tiada bayaran balik 

Sebarang yang tidak dimaksudkan Kumpulan Khidmat Pelanggan kami dimasukkan dalam senarai alasan bayaran balik yang sah.

Bukti yang

diperlukan

Sebarang bukti yang diminta oleh Kumpulan Khidmat Pelanggan kami untuk mengesahkan keadaan kecemasan tersebut. 

 

Sebab khusus bayaran balik tidak disediakan: 

Kami tidak melakukan bayaran balik untuk Ketidak Hadiran Tempahan secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan:

 • yang sebenar atau disyaki: peperangan, permusuhan, kekacauan awam; dipenjarakan, penghantaran balik, pengusiran; bahan biologi beracun, radioaktif; Kejadian Siber atau Perbuatan Siber; penyitaan harta oleh pihak berwajib.
 • kegagalan mematuhi sebarang undang-undang;
 • sebarang Tempahan berkaitan dari Cuba, Iran, Korea Utara, Sudan or Syria; 
 • sekiranya terdedah kepada sebarang persetujuan, larangan atau sekatan di bawah resolusi PBB atau sekatan perdagangan, ekonomi, undang-undang atau peraturan Kesatuan Eropah, United Kingdom atau Amerika Syarikat.
 • Sekiranya ia melebihi 18 bulan daripada tarikh tempahan asal sehingga acara transaksi yang disimpulkan.

 

Definisi

Perkataan atau frasa berikut mempunyai makna seperti yang ditunjukkan di bawah di mana sahaja ia muncul sebagai huruf tebal di dalam dokumen ini. 

Kami – Kami adalah ajen Tempahan dengan siapa yang Anda lakukan Tempahan. 

Anda – Individu yang melakukan Tempahan untuk sendiri atau sebagai sebahagian daripada kumpulan dengan Kami

Pasukan Bersenjata – Khidmat Tentera Laut, Marin, Tentera atau Tentera Udara. 

Menghadiri menyertai, mengambil bahagian, menggunakan, atau menghadirkan diri.

Tempahan – Khidmat pra-perancangan dan pra-tempahan/acara/penerbangan/tiket yang ditransaksi dengan Kami oleh Anda. 

Penyakit Berjangkit – bermaksud sebarang penyakit yang mampu tersebar daripada orang atau spesies yang dijangkiti ke perumah yang mudah dijangkiti, baik secara langsung atau tidak langsung, yang telah menyebabkan kuarantin atau sekatan pergerakan.

Doktor – Pengamal perubatan berkelayakan yang berdaftar dan dilesenkan dengan badan profesional yang diiktiraf. Doktor tidak boleh termasuk Anda atau ahli keluarga Anda 

Khidmat Kecemasan – Polis, Khidmat Bomba dan Penyelamat atau Khidmat Kecemasan yang lain. 

Keluarga terdekat – Suami, isteri, pasangan, pasangan sivil, ibu bapa, anak, adik-beradik, nenek atau atuk, atau keluarga tiri Anda.  

Pihak Yang Membayar – Sebarang organisasi atau badan yang mempunyai tanggungjawab undang-undang untuk membayar pampasan atas kegagalan perkhidmatan, terhadap siapa yang Anda berhak untuk bayaran balik.

 

PENTING  Sebarang terjemahan dokumen ini dari Bahasa Inggeris adalah untuk bantuan dan maklumat sahaja. Untuk Permohonan Bayaran Balik, versi bahasa Inggeris akan menjadi asas penyelesaian.

Semua aspek dokumen ini tertakluk kepada undang-undang Inggeris dan bidang kuasa mahkamah Inggeris.

Ini bukanlah polisi insurans. Tempahan yang boleh dibayar balik adalah lanjutan pilihan kepada Terma & Syarat penjualan dan perdagangan standard Kami, dan ia memberikan bayaran balik untuk keadaan tertentu seperti yang dinyatakan dalam dokumen ini.

v6.1 Extended