Återbetalningsbar formulering – v6.0 Utökad

 

Vi tillhandahåller återbetalningar om…

Du kan inte Delta vid Bokningen på grund av någon av de angivna skälen och har lämnat de erforderliga bevis som framgår av de enskilda skälen, avsnitt nedan. Alltid med förbehåll för de allmänna villkoren för återbetalning.

 • Sjukdom / Skada
 • Redan existerande Medicinskt tillstånd
 • Graviditet Komplikation
 • Död av närmaste familj
 • Kollektivtrafik Misslyckande
 • Flygstörningar
 • Mekanisk Uppdelning
 • Ogynnsamt väder
 • Nödsituation i hemmet
 • Stöld av Dokument
 • Omplacerad för arbete
 • Försvarsmakten & Räddningstjänsten Kallelse
 • Jurytjänst
 • Domstol Kallelse
 • Ändringar i Examinationsdatum

 

Vi kan också överväga andra nödsituationer efter vårt absoluta gottfinnande och Du måste lämna bevis för dessa omständigheter.

Du måste läsa de allmänna villkoren för återbetalning, och de enskilda skälavsnitten nedan, för fullständig information om vad vi kommer och inte kommer att återbetala för varje anledning.

 

Allmänna villkor för återbetalning

 • Vi återbetalar inte av någon anledning som är associerad med en smittsam sjukdom pandemi eller  epidemi, inklusive Covid-19 (se Covid-19 avsnitt nedan för undantag till detta där vi kan överväga en återbetalning).
 • Vi återbetalar inte om Din Bokning inte längre sökes eller behövs.
 • Vi kommer inte att betala en återbetalning genom denna process där Din Bokning annulleras eller skjuts upp av arrangören eller flygbolaget; för att göra eventuella ändringar i Din bokning kontakta Vår kundtjänst direkt.
 • Ditt skäl för återbetalning får inte ha varit rimligen förutsebar vid tidpunkten Du genomförde
 • Du måste göra alla arrangemang för att komma fram i tid för att delta i bokningen, inklusive att ordna nödvändiga tillstånd, resehandlingar eller visum.
 • Du måste vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder eller vidta rimliga alternativa arrangemang för att förhindra eller minska eventuella begäran om återbetalning.
 • Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla stödjande bevis på Din egen bekostnad, och en kopia av Bokningsbekräftelsen.
 • Maximalt återbetalningsvärde per person kommer inte att överstiga det totala värdet av sin andel av Bokningen, eller 10 000 GBP (eller alternativ motsvarande valuta).

 

Covid-19…

Vi kan återbetala där Du inte kan delta i Din Bokning på grund av något av följande skäl som är kopplade till Covid-19:

 

 1. Du, eller någon inom ditt Omedelbara Hushåll, blir smittad med Covid-19 inom 14 dagar omedelbart innan deltagande i Din Bokning, vilket innebär att du måste isolera eller skydda; med stöd av bevis på ett positivt testresultat.
 2. Sjukhus uppehållet, eller döden, av Din Omedelbara Familjemedlem på grund av Covid-19, inom 28 dagar omedelbart innan Din Bokning; stöds av en medicinsk / dödsattest.
 3. En betydande förändring i ditt befintliga medicinska tillstånd under de 14 dagarna omedelbart innan deltagande i Din Bokning resulterar i en läkares rekommendation till att inte Delta på grund av risken för exponering för Covid-19.

 

Återbetalningar utfärdas inte där Du inte Deltar eftersom Du är orolig för att bli smittad av Covid-19 eller Du isolerar dig utan en positiv Covid-19 test i Ditt hushåll, eller där Dina resplaner påverkas av Covid-19 begränsningar.

För att läsa mer om Covid-19 besök vår dedikerade sida här.

Dessa skäl för återbetalning anses på en helt diskretionär basis och skall inte tas som en garanti för återbetalning.

**Se fullständiga villkor nedan för att förstå återbetalningspolicyn och eventuella uteslutna skäl för återbetalningsansökningar från Covid-19.

 

Begär en Återbetalning

Din återbetalningsansökan och betalning kommer att hanteras av vårt Customer Experience Team som agerar som administratör för Våra Återbetalningsbara villkor. 

För att ansöka om återbetalning måste Du fylla i formulären för återbetalningsansökan  här  så snart Du vet att Du inte kan Delta i Bokningen, och upp till 60 dagar efter Bokningen.

Om Din Bokning avbokas eller skjuts upp av arrangören eller flygbolaget bör Du kontakta Vårt kundtjänstteam direkt; se Din bokningsbekräftelse för kontaktuppgifter.

 

Sjukdom / Skada

 

Betyder en Sjukdom eller oavsiktlig SkadaDig eller en medlem av Din Närmaste Familj. Då kommer vi också att återbetala kostnaden för läkarintyg om giltig ansökan om återbetalning.

 

Vad vi inte återbetalar

 

Där du inte kan lämna bevis på att den drabbade personen är inom Din Närmaste Familj eller i Gruppen som skulle ha deltagit i Bokningen.
Bevis krävs

 

Läkarintyg som bekräftar detaljerna kring sjukdomen eller skadan, det datum då den inträffade och att det hindrade Dig från att gå på bokningen. (Kvitto krävs för läkarintyg till återbetalning)

 

 

Redan existerande Medicinskt tillstånd

 

Avser ett fysiskt eller psykiskt hälsotillstånd som Du kände till vid tidpunkten du gjorde Bokningen som normalt inte skulle hindra Dig från att gå på Bokningen.

 

Vad vi inte återbetalar

 

Där riktlinjer för Ditt redan existerande medicinska tillstånd normalt skulle hindra Dig från att gå på Bokningen.

 

Bevis krävs

 

Läkarintyg som bekräftar detaljerna kring sjukdomen, det datum den ändrades och att det hindrade Dig från att gå på bokningen. (Kvitto krävs för läkarintygåterbetalning)

 

 

Graviditet Komplikation

 

Innebär en komplikation av graviditet Du var omedveten om vid tidpunkten Du gjorde Bokningen, och som resulterar i Att Du inte kan delta i Bokningen.

 

Vad vi inte återbetalar

 

Vanlig graviditet.

 

Bevis krävs

 

Läkarintyg som bekräftar uppgifterna om komplikationen, det datum det inträffade, och att det hindrade Dig från att gå på Bokningen. (Kvitto krävs för läkarintygåterbetalning)

 

 

Död

 

Betyder Din död vilken tid som helst innan Bokningen. eller en familjemedlem eller någon persons död i gruppen som deltar i evenemanget med Dig, upptill 4 veckor innan datumet för Bokningen.

 

Vad vi inte återbetalar

 

Där du inte kan lämna bevis på att personen var inom Din närmaste Familj eller i gruppen med samhörighet av att delta i Bokningen.
Bevis krävs

 

En dödsattest.

 

 

Kollektivtrafik Misslyckande

 

Innebär oväntade störningar eller fel i kollektivtrafiknätet som Du inte rimligen kunde ha varit medveten om på eller före dagen för Bokningen.

 

Vad vi inte återbetalar

 

Om det finns ett ekonomiskt misslyckande för en Transport-leverantör.

 

Bevis krävs

 

En kopia av meddelandet om fel eller störningar i kollektivtrafiken. (Detta kan normalt erhållas från transportföretagets webbplats).

 

 

Flygstörningar

 

Innebär avbokning eller betydande försening av flyg som Du var omedveten om innan dagen för Bokningen, som hindrar Dig från att Delta i Din Bokning.

 

Vad vi inte återbetalar

 

När Ditt flyg och Din Bokning har blivit inställt eller uppskjutet, och Du har rätt till ersättning från Flygbolaget eller en annan Betalande Part.

Om Du kände till störningen före datumet för Bokningen och inte gjorde rimliga lämpliga alternativa researrangemang.

Om det finns ett ekonomiskt misslyckande för en Transport-leverantör.

Om syftet eller orsaken som Du bokat Ditt flyg för att delta har ändrats eller blivit inställt.

 

Bevis krävs

 

En kopia av Din flygbiljett och meddelande om avbokning från flygbolaget.

 

 

Mekanisk Uppdelning

 

Innebär under de 24 timmar som Bokningen föregår, det mekaniska haveri, olycka, brand eller stöld av ett fordon som tar Dig till Bokningen.

 

Vad vi inte återbetalar

 

Om Du inte lämnade tillräckligt med tid för att resa till Bokningen.

Om Du inte gjorde rimliga alternativa arrangemang för att delta i Bokningen.

 

Bevis krävs

 

Uppdelning – En kopia av anropsanteckningen från Din återställningstjänst för uppdelning.

Ett incidentnummer eller en incidentrapport från Polisen eller relevant trafikmyndighet.

 

 

Ogynnsamt väder

 

Betyder väder där en myndighet har utfärdat varningar om att inte resa vilket helt hindrar Dig från att Delta I bokningen.

 

Vad vi inte återbetalar

 

Ogynnsamt väder utan statliga myndigheter varningar att inte resa.
Bevis krävs

 

En kopia av resevarningen från regerings myndigheterna.

Bekräftelse av relevanta ruttstängningar.

 

 

Nödsituation i hemmet

 

Här avses ett Inbrott, Brand, Skadegörelse eller Översvämning på Din privata bostad upp till 48 timmar omedelbart före Bokningen, som Du var omedveten om på tidpunkten då du genomfört Bokningen.

 

Vad vi inte återbetalar

 

Alla nödsituationer I hemmet som du inte kan tillhandahålla bevis enligt nedan.
Bevis krävs

 

Inbrott, Översvämning, Illvillig Skada – Ett Polis referensnummer eller bevis från inlämnandet av en fordran till Ditt hemförsäkringsbolag.

Brand – En rapport från brandkåren och/eller polisen.

 

 

Stöld av dokument(er)

 

Avser stöld av ett dokument som är nödvändigt för Bokningen, som inte kan bytas ut i tid för Bokningen.
Vad vi inte återbetalar

 

Där dokument kan bytas ut i förväg om Bokningen eller på dagen.

Där dokument har förlorats.

 

Bevis krävs

 

En polisanmälan eller brottsnummer för att bekräfta stölden.

Ett e-postmeddelande från Bokningsagenten som bekräftar att de inte kan ersätta biljetterna.  

 

 

Omplacerade för arbete

 

Innebär ett krav på att flytta adress som ålagts Dig av Din arbetsgivare, okänd för Dig vid datum för Bokning. Flytten kan vara tillfällig eller permanent och måste vara mer än 16 mil från Din hemadress vid tidpunkten för Bokning.

 

Vad vi inte återbetalar

 

Närvaro vid affärsmöten och affärsresor.

Varje tillfällig omplacering för arbete måste vara under en period av minst 3 månader.

Frivillig omplacering.

 

Bevis krävs

 

Ett brev från Din nuvarande arbetsgivare som bekräftar omplaceringsdetaljerna.

 

 

Försvarsmakten & Räddningstjänsten Kallelse

 

Betyder att Du som medlem i Försvarsmakten, eller Räddningstjänsten inkallats till att arbeta på datum för Bokningen eller är utstationerad utomlands och därför inte kan delta i bokningen.

 

Vad vi inte återbetalar

 

Du var medveten om eller hade planerat arbete på datum för Bokningen, innan du genomförde bokningen.

Du gjorde en misslyckad begäran om årlig semester för datumet för bokningen.

 

Bevis krävs

 

En anteckning från Din Befälhavare eller Linjechef för att bekräfta att du kallas till arbete eller plikt och att detta inte var enligt Ditt ursprungliga schema.

 

 

Jurytjänst

 

Innebär en kallelse till Dig att delta i Jurytjänst över datumet för Bokningen, som Du var   omedveten om vid tidpunkten för bokningen.

 

Vad vi inte återbetalar

 

Jurytjänst som Du inte kan tillhandahålla bevis enligt nedan.
Bevis krävs

 

En kopia av brevet som kräver Jurytjänst.

 

Domstol Kallelse

 

Betyder att Du är kallad att inställa dig som vittne i domstolsförhandlingar på dagen för bokningen som Du var omedveten om på tidpunkten för bokningen.

 

Vad vi inte återbetalar

 

Varje domstolskallelse där Du är en namngiven svarande i brottmål eller där Du är föremål för brottmål.

 

Bevis krävs

 

En kopia av domstolens kallelse.

 

 

Ändringar i Examinationsdatum

 

Avses som oförutsedd ändring av datum för en examination för en kurs där Du är registrerad på dagen/dagarna i Bokningen.

 

Vad vi inte återbetalar

 

Där Du misslyckades undersökningen tidigare och var tvungen att åter sitta.
Bevis krävs

 

En kopia av ett meddelande från examinations ärendet, skolan, högskolan, universitetet som bekräftar ändring av datum.

 

 

Nödsituationer Omständigheter

 

Innebär en oförutsedd omständighet helt utanför Din kontroll och utan fel på Ditt beslut att återbetala är helt efter bedömning av vårt Customer Experience Team. Vi kommer att överväga dessa omständigheter och har ingen skyldighet alls att lämna en återbetalning.

 

Vad vi inte återbetalar

 

Allt som vårt Customer Experience Team inte anser avsett att ingå i denna lista över giltiga skäl för återbetalning.
Bevis krävs

 

Alla bevis som begärts av vårt Customer Experience Team för att verifiera de akuta omständigheterna.

 

Särskilda skäl där återbetalningar inte kommer att godkännas:

Vi återbetalar inte för icke-Närvaro av en Bokning som är direkt eller indirekt förknippad med:

 • faktiska eller upplevda: krig, fientligheter, civil uppståndelse; fängelse, hemresa, utvisning; giftiga biologiska material, radioaktivitet; Cyber Incident eller Cyber Act; statliga egendom beslag;
 • underlåta att följa någon lag,
 • någon Bokning som utgår från Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan eller Syrien;
 • när de utsätts för sanktioner, förbud eller restriktioner enligt United Nations resolutions eller European Union, United Kingdom eller United States of America.
 • om den överstiger 18 månader från den dag som ursprungligen bokades till ingåendet av den samhöriga händelsen.

 

Definitioner

Följande ord eller fraser har den betydelse som visas nedan överallt där de förekommer i fetstil i det här dokumentet.

Vi/Oss/Vår – Vi är Den Bokningsagent som Du gjort Bokningen med.
Du/Din/Dig själv – En person som har gjort en Bokning ensam eller som en del av en grupp med Oss.
Försvarsmakten – Sjötjänstgöring, marinkårssoldater, armé eller flygvapen.
Delta – delta i, delta i, använda, eller vara närvarande vid.
Bokning – Den förplanerade och förbokade service/event/flight/biljett som handlats med Oss av Dig.
Överförbar sjukdom – betyder att varje sjukdom som kan överföras från en smittad person eller art till en mottaglig värd, antingen direkt eller indirekt, som har orsakat karantäner eller begränsning av rörligheten för människor.
Läkare – En kvalificerad läkare registrerad och licensierad hos en erkänd yrkesorganisation. En läkare kan inte vara Du eller en medlem av Din familj.
Räddningstjänst – Polis, Räddningstjänst eller andra Räddningstjänster.
Närmaste familjDin man, hustru, partner, civil partner, förälder, barn, bror, syster, mormor eller farfar, eller styvfamilj.
Betalande part – Varje organisation eller person som har en laglig skyldighet att betala ersättning för att tjänsten inte har misslyckats, där Du har rätt till återbetalning.

 

VIKTIGT All översättning av detta dokument från engelska är endast till för assistans och information. I händelse av en ansökan om återbetalning skall den engelska versionen vara grunden för avveckling.

Alla aspekter av detta dokument omfattas av engelsk lag och de engelska domstolarnas behörighet.

Detta är inte en försäkring. En Återbetalbar bokning är en valfri förlängning av Våra standardvillkor för försäljning och handel, och det ger en återbetalning för vissa definierade omständigheter som beskrivs i det här dokumentet

 

v6.0 Extended