Återbetalningsbar formulering

 

Vi ger återbetalning om…

Du kan inte delta i din bokning av någon av nedanstående anledningar och du har lämnat de bevis som krävs nedan. Läs också de allmänna villkoren för återbetalning.

 • Sjukdom/skada (inklusive Covid- 19)
 • Förevarande medicinskt tillstånd
 • Graviditetskomplikation
 • Dödsfall i den närmaste familjen
 • Bristande kollektivtrafik
 • Avbrott i flygningen
 • Mekanisk uppdelning
 • Dåligt väder
 • Nödsituation i hemmet
 • Stöld av dokument
 • Jurytjänst
 • Kallelse till domstol
 • Återkallelse av väpnade styrkor och räddningstjänster
 • Flyttat för att jobba
 • Ändringar i datum för provtillfällena

 

Om din bokning avbokas eller skjuts upp av leverantören bör du kontakta vårt kundtjänstteam direkt. se din bokningsbekräftelse eller vår webbplats för kontaktuppgifter.

Vi kan överväga andra nödsituationer efter eget gottfinnande.

Allmänna villkor för återbetalning

 • Eventuella skäl för återbetalning får inte vara förutsebara vid den tidpunkt då dugjorde bokningen.
 • Vi återbetalar inte om du har gjort din bokning av misstag eller om den inte längre önskas eller behövs.
 • Om din bokning annulleras, skjuts upp eller inte kan uppfyllas av leverantören, kontakta kundtjänstteamet direkt för ytterligare råd om din återbetalning.
 • Du måste göra alla arrangemang för att delta i bokningen, inklusive att ordna alla nödvändiga resor eller dokument, och avsätta lämplig.
 • Du kommer att bli ombedd att på egen bekostnad tillhandahålla stödjande bevis och en kopia av bokningsbekräftelsen.
 • Du kommer att bli ombedd att lämna dina bankkontouppgifter så att vi kan göra återbetalningen direkt till ditt valda.
 • Det maximala återbetalningsvärdet kommer inte att överstiga 10 000 pund sterling eller motsvarande i lokal.

Covid-19…

Vi kan betala tillbaka om du inte kan delta i din bokning på grund av någon av följande orsaker som är kopplade till Covid-19:

 1. Du blir smittad av Covid-19 inom de sju dagarna omedelbart före din bokning, med stöd av antingen bevis på ett positivt PCR-testresultat eller meddelande om isolering från din berörda regering.
 2. Någon i ditt närmaste hushåll blir smittad av Covid-19, med stöd av ett positivt PCR-test eller ett statligt meddelande om isolering.
 3. Sjukhusvistelse eller dödsfall för din närmaste familjemedlem på grund av Covid-19 inom de 30 dagar som föregår din bokning och som stöds av ett läkarintyg/dödsintyg.
 4. En betydande förändring av ditt befintliga medicinska tillstånd under de sju dagarna omedelbart före din bokning resulterar i att en läkare rekommenderar att du inte deltar på grund av risken för exponering för Covid-19.

Vi återbetalar inte om du är orolig för att få Covid-19 eller om dina reseplaner påverkas av Covid-19-restriktioner.

Om du vill läsa mer om Covid-19 kan du besöka vår sida här. 

Begära återbetalning

För att ansöka om återbetalning klickar du bara på länken i ditt e-postmeddelande med bokningsbekräftelse eller klicka här

Sjukdom / Skada

 

avser en sjukdom eller olycksfallsskada som drabbar en person i bokningen eller en nära anhörig.

 

Vad vi inte återbetalar

 

Om du inte kan bevisa att den berörda personen ingår i den grupp som ska delta i bokningen.

Konsultationer via telefon eller online.

Om du inte har undersökts fysiskt av en läkare före

bokningsdatumet.

Förhållanden som är oförutsägbara och händelsen ligger mer än två månader framåt i tiden.

 

Bevis som krävs

 

Läkarintyg eller intyg från läkare som bekräftar:

 • detaljer om sjukdomen eller skadan,
 • det datum då den först inträffade,
 • att det hindrar personen från att delta. Bevis på relation.

 

 

Befintligt medicinskt tillstånd

 

avser ett fysiskt eller psykiskt hälsotillstånd som du redan hade när du gjorde bokningen och som normalt sett inte skulle hindra dig från att delta i resan.

 

Vad vi inte återbetalar

 

Om riktlinjer för ditt befintliga medicinska tillstånd normalt skulle hindra dig från att delta i bokningen.

Konsultationer via telefon eller online.

Förhållanden som är oförutsägbara och händelsen ligger mer än två månader framåt i tiden.

 

Bevis krävs

 

Läkarintyg eller intyg från läkare som bekräftar:

 • uppgifter om sjukdomen,
 • det datum då den ändrades,
 • att det hindrar personen från att delta.

 

 

Graviditet komplikation

 

innebär en graviditetskomplikation som du inte kände till när du bokade och som innebär att du inte kan delta i bokningen.
Vad vi inte återbetalar

 

Normal graviditet.

 

Bevis krävs

 

Läkarintyg eller intyg från läkare som bekräftar:

 • uppgifter om komplikationen,
 • det datum då den inträffade,
 • att det hindrar personen från att delta.

 

 

Död

 

innebär att du avlider när som helst före bokningen eller att en närstående familjemedlem eller någon person i gruppen som ska delta i evenemanget avlider, upp till 35 dagar före datumet för det bokade evenemanget.
Vad vi inte återbetalar

 

Om du inte kan bevisa att personen tillhörde din närmaste familj

eller den grupp som ska delta i bokningen.

Bevis krävs

 

En dödsattest.

Bevis på relation.

 

 

Fel i kollektivtrafiken

 

innebär oväntade störningar eller fel i det allmänna buss-, tåg-, spårvagns- eller färjenätet som inte kan förutses före bokningsdatumet.

 

Vad vi inte återbetalar

 

Om någon transportleverantör har misslyckats ekonomiskt. Tung trafik eller avstängda vägar.

 

Bevis krävs

 

Bekräftelse på fel eller avbrott i kollektivtrafiken. (Detta kan normalt erhållas från transportföretagets webbplats).

 

 

Flygstörningar

 

innebär avbokning eller betydande försening av flyg som du inte kände till före bokningsdagen, som hindrar dig från  att delta i din bokning.

 

Vad vi inte återbetalar

 

Om din flygning är din bokning och den ställs in eller skjuts upp, kommer din återbetalning inte att betalas ut via den här tjänsten, kontakta kundtjänst.

Om du var medveten om avbrottet före bokningsdatumet och inte gjorde rimliga och lämpliga alternativa researrangemang.

Om någon transportleverantör har ett ekonomiskt misslyckande. Om syftet eller orsaken till att du bokade din flygresa för att delta i resan har ändrats eller ställts in.

 

Bevis krävs

 

En kopia av din flygbiljett och ett meddelande om avbokning eller

avbrott från flygbolaget.

 

 

Mekanisk nedbrytning

 

innebär under 24 timmar före bokningen mekaniskt haveri, olycka, brand eller stöld av ett fordon som tar dig till bokningen.

 

Vad vi inte återbetalar

 

Om du inte har lämnat tillräckligt med tid för att resa till

bokningen.

Om du inte har vidtagit rimliga alternativa åtgärder för att delta i bokningen.

Alla fordon som du planerar att använda under bokningen.

 

Bevis krävs

 

En kopia av en kallelse från en nationell bärgningstjänst för haveri.

Ett incidentnummer eller en rapport från polisen eller en relevant trafikmyndighet.

 

 

Ogynnsamt väder

 

väderförhållanden där en statlig myndighet har utfärdat varningar om att inte resa, vilket innebär att du inte kan delta i resan.
Vad vi inte återbetalar

 

Dåligt väder utan att någon myndighet varnar för att resa.
Bevis krävs

 

En kopia av resevarningen från den statliga myndigheten.

Bekräftelse av relevanta avstängningar av vägar.

 

 

Hem Nödsituation

 

innebär inbrott, brand, skadegörelse eller översvämning i din privata huvudbostad inom 48 timmar omedelbart före bokningen.

 

Vad vi inte återbetalar

 

Varje nödsituation i hemmet för vilken du inte kan tillhandahålla bevis enligt nedan.
Bevis krävs

 

Inbrott, översvämning, skadegörelse – ett polisreferensnummer eller bevis från en anmälan till ditt hemförsäkringsbolag.

Brand – En rapport från brandkåren och/eller polisen.

 

 

Stöld av dokument

 

innebär stöld av ett dokument som är nödvändigt för bokningen och som inte kan ersättas i tid för bokningen.
Vad vi inte återbetalar

 

Om dokumenten kan bytas ut före bokningen eller på dagen.

Förlorade dokument.

 

Bevis krävs

 

 • En polisrapport som bekräftar detaljer om stölden.
 • Bevis på att passet har anmälts till och makulerats av din statliga myndighet.
 • Bekräftelse på att dokumentet inte kan ersättas i tid för Bokningen

 

 

Flyttad för arbete

 

innebär att din nuvarande arbetsgivare kräver att du flyttar din adress, vilket du inte känner till vid bokningsdatumet. Flytten kan vara tillfällig eller permanent och måste ske till en plats som gör resekravet till din bokning orimligt.

 

Vad vi inte återbetalar

 

Deltagande i affärsmöten och affärsresor.

Varje tillfällig flyttning för att arbeta måste vara för en period på minst tre månader.

Frivillig flytt eller om du byter arbetsgivare för en ny roll.

Om du är företagsägare eller registrerad direktör, eller om en medlem av din familj är det.

 

Bevis krävs

 

Ett brev från din nuvarande arbetsgivare som bekräftar uppgifterna om flytten.

Bevis på att du bor på den nya adressen.

 

 

Försvarsmakten & Räddningstjänsten återkallar

 

innebär att du som medlem av de väpnade styrkorna, reservstyrkorna eller räddningstjänsten återkallas till arbetet på bokningsdagen eller är utstationerad utomlands och inte kan delta i bokningen.

 

Vad vi inte återbetalar

 

Du var medveten om eller hade planerat arbete på datumet för bokningen innan du gjorde bokningen.

Du har gjort en misslyckad ansökan om semester för datumet för bokningen.

Bevis krävs

 

Ett meddelande från din befälhavare eller linjechef som bekräftar att du kallats till arbete eller tjänstgöring och att detta inte var ditt ursprungliga schema.

 

 

Jurytjänst

 

innebär en kallelse till juristtjänstgöring för dig bokningsdagen som du inte kände till när du gjorde bokningen.

 

Vad vi inte återbetalar

 

Varje jurytjänstgöring för vilken du inte kan tillhandahålla bevis enligt nedan.
Bevis krävs

 

En kopia av brevet med krav på jurytjänstgöring.

 

Kallelse till domstol

 

innebär att du kallas till vittnesmål i en rättegång på bokningsdagen, vilket du inte kände till när du gjorde bokningen
Vad vi inte återbetalar

 

Alla kallelser till domstol där du inte är där som vittne, inklusive civil- och brottmål där du själv är inblandad i målet som kärande eller svarande.

 

Bevis krävs

 

En kopia av kallelsen till domstolen.

 

 

Ändringar av examinationsdatum

 

innebär en oförutsedd ändring av datum för en tentamen som du redan  är registrerad på bokningsdagen/dagerna.

 

Vad vi inte återbetalar

 

Om du tidigare har misslyckats med provet och måste göra om det.

När provet tillhandahålls av ett kommersiellt företag (inte av en utbildningsnämnd).

 

Bevis krävs

 

En kopia av ett meddelande från examensorganet, skolan, högskolan eller universitetet som bekräftar ändringen av datumet.

 

 

Nödsituationer

 

innebär en oförutsedd omständighet som ligger helt utanför din kontroll och som inte beror på dig. Beslutet om återbetalning fattas helt och hållet av vårt team för kundupplevelse. Vi kommer att överväga dessa omständigheter och har ingen som helst skyldighet att ge en återbetalning.

 

Vad vi inte återbetalar

 

Allt som vårt team för kundupplevelse anser är inte avsett att ingå i denna lista över giltiga skäl för återbetalning.

Alla ändringar i ditt arbetsschema (förutom de specifika situationer som anges i avsnitten om omplacering av arbete eller återkallande av nödtjänster i dessa villkor).

Bevis krävs

 

Alla bevis som vår kundtjänst begär för att verifiera de akuta omständigheterna.

 

Särskilda skäl till att återbetalning inte kommer att ske:

Vi återbetalar inte för utebliven närvaro vid en bokning som direkt eller indirekt är kopplad till:

 • faktiska eller upplevda: skogsbränder, vulkanutbrott, tsunami, jordbävning; krig, fientligheter, terrorism, inbördes bråk; strejker och stridsåtgärder;fängelse, repatriering, utvisning; giftiga biologiska material, radioaktivitet; cyberincident eller cyberakt; statlig egendomsbeslag;
 • naturalisering, visum, in vitro-befruktning eller andra utnämningar;
 • underlåta att följa någon lag;
 • alla bokningar från Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan och Syrien;
 • om de utsätts för sanktioner, förbud eller restriktioner enligt FN-resolutioner eller handels- eller ekonomiska sanktioner, lagar eller förordningar i Europeiska unionen, Storbritannien eller
 • om det går mer än 18 månader från det datum då bokningen ursprungligen gjordes till dess att den genomförda händelsen är

Definitioner

Följande ord eller fraser har den betydelse som anges nedan när de förekommer i fetstil i detta dokument.

Vi/vårt/uns – Vi är den bokningsagent som du gjorde bokningen hos.
Du/du/du/du själv – En person som har gjort en bokning ensam eller som en del av en grupp hos oss.
Leverantör – det företag eller den organisation som ansvarar för genomförandet av bokningen
Väpnade styrkor – marinkåren, marinkåren, armén eller flygvapnet.
Delta – delta i, delta i, använda eller vara närvarande.
Bokning – Den förplanerade och förbokade tjänsten/servicen/evenemanget/evenemanget/flyget/flygbiljetten/biljetterna som du har gjort en affär med oss.
smittsam sjukdom: varje sjukdom som kan överföras från en smittad person eller art till en mottaglig värd, antingen direkt eller indirekt, och som har orsakat karantäner eller begränsning av människors rörlighet.
Läkare – En kvalificerad läkare som är registrerad och licensierad av en erkänd yrkesorganisation. En läkare kan inte vara du eller en medlem av din familj.
Räddningstjänster – polis, brandkår och räddningstjänst eller andra räddningstjänster.
Närmaste familj din make, hustru, partner, sambo, förälder, barn, bror, syster, mormor eller morfar eller styvfamilj.
Nära hushåll – personer som bor tillsammans på samma permanenta adress.
Betalande part – En organisation eller ett organ som har ett juridiskt ansvar att betala ersättning för fel i tjänsten och mot vilken du har rätt till återbetalning.

VIKTIGT

Alla översättningar av detta dokument från engelska är endast avsedda som hjälp och information. Vid en ansökan om återbetalning ska den engelska versionen ligga till grund för avgörandet.

Dessa skäl för återbetalning behandlas helt och hållet efter eget gottfinnande och ska inte ses som en garanti för återbetalning.

Detta är inte en försäkring. En återbetalningspliktig bokning är en valfri utvidgning av våra standardvillkor för försäljning och handel, och den ger en återbetalning under vissa definierade omständigheter som beskrivs i detta dokument.

 

 

v7.5 Extended