Điều khoản Hoàn tiền

 

Chúng tôi cung cấp khoản hoàn lại trong trường hợp…

Quý vị không thể Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ vì bất kỳ lý do nào dưới đây và quý vị đưa ra được các bằng chứng yêu cầu bên dưới. Vui lòng đọc thêm Điều kiện hoàn tiền chung

 • Bệnh tật / Chấn thương
 • Tình trạng y tế đã có từ trước
 • Biến chứng thai kỳ
 • Sự qua đời của thành viên trong gia đình ruột thịt
 • Sự cố giao thông công cộng
 • Gián đoạn chuyến bay
 • Hỏng hóc cơ học
 • Thời tiết bất lợi
 • Tình huống khẩn cấp tại nhà
 • Mất cắp tài liệu
 • Thất nghiệp tại nơi làm việc
 • Thuyên chuyển phục vụ công việc
 • Triệu tập của Lực lượng vũ trang & Cơ quan ứng phó khẩn cấp
 • Nhiệm vụ bồi thẩm đoàn
 • Triệu tập của tòa án
 • Thay đổi ngày thi

 

Nếu Đặt chỗ của Bạn bị nhà cung cấp hủy hoặc hoãn lại, Bạn nên liên hệ trực tiếp với nhóm Dịch vụ Khách hàng của Chúng tôi; xem xác nhận Đặt chỗ của bạn hoặc trang web của chúng tôi để biết chi tiết liên hệ.

Chúng tôi có thể xem xét khác Tình huống khẩn cấp theo sự suy xét của riêng chúng tôi.

Bạn phải đọc Điều kiện chung về hoàn tiền và phần lý do cá nhân bên dưới để biết thông tin đầy đủ về những gì chúng tôi sẽ và sẽ không hoàn lại tiền cho từng lý do.

Điều kiện hoàn tiền chung

 • Chúng tôi không hoàn lại tiền vì bất kỳ lý do gì liên quan đến đại dịch hoặc bệnh dịch Bệnh Truyền nhiễm, bao gồm cả Covid.
 • Không thể lường trước được bất kỳ lý do nào cho việc hoàn tiền vào thời điểm Quý vị thực hiện Đặt chỗ.
 • Chúng tôi không hoàn tiền nếu Quý vị thực hiện Đặt chỗ của mình do nhầm lẫn, hoặc Quý vị không còn muốn hay cần đến Sự kiện đã đặt chỗ.
 • Nếu Đặt chỗ của bạn bị Nhà cung cấp hủy, hoãn hoặc không thể thực hiện được, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhóm Dịch vụ khách hàng để được tư vấn thêm về việc Hoàn tiền của bạn
 • Quý vị phải dàn xếp mọi việc để Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ, bao gồm việc dàn xếp bất kỳ chuyến đi hoặc tài liệu cần thiết nào và cho phép thời gian đi lại phù hợp.
 • Chúng tôi có thể yêu cầu bất kỳ bằng chứng bổ sung hợp lý nào được yêu cầu để hỗ trợ đơn đăng ký của bạn, có thể bao gồm bằng chứng về khả năng đủ điều kiện và ý định Tham dự.
 • Quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng hỗ trợ với chi phí Quý vị tự bỏ ra và một bản sao của xác nhận Đặt chỗ.
 • Quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng của Quý vị để chúng tôi có thể thực hiện thanh toán tiền hoàn lại trực tiếp vào tài khoản ngân hàng đã chọn của Quý vị.
 • Giá trị hoàn trả tối đa sẽ không vượt quá 15.000 đô la Mỹ hoặc số tiền nội tệ tương đương.

 

Yêu cầu hoàn tiền

Để đăng ký nhận Hoàn tiền, chỉ cần nhấp vào liên kết trong email xác nhận đặt chỗ của quý vị, hoặc nhấp vào đây. Đơn phải được hoàn thành tối đa 60 ngày sau khi Đặt chỗ.

Bệnh tật / Chấn thương   Có nghĩa là một Bệnh tật hoặc Chấn thương do tai nạn xảy đến với một cá nhân thuộc nhóm dự kiến sẽ tham dự sự kiện Đặt chỗ hoặc xảy đến với Người thân gần gũi.
Chúng tôi sẽ không hoàn tiền trường hợp nào Trường hợp quý vị không thể cung cấp bằng chứng chứng minh cá nhân bị ảnh hưởng thuộc Nhóm mà dự kiến sẽ Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ.

Buổi tư vấn qua điện thoại hoặc trực tuyến.

Trường hợp Quý vị chưa được khám sức khỏe bởi Bác sĩ trước ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ.

Các bệnh trạng không thể đoán trước và sự kiện xuất hiện sau hơn hai tháng trong tương lai.

Bằng chứng cần có Giấy xác nhận của bác sĩ hoặc Giấy chứng nhận y tế xác nhận:

 • Chi tiết về bệnh tật hoặc chấn thương,
 • Ngày điều đó xảy ra lần đầu tiên,
 • Rằng điều đó ngăn cản cá nhân đó Tham dự.

Bằng chứng về mối quan hệ nếu người đó không có trong Đặt chỗ.

Thông tin liên lạc của chính phủ, giấy chứng nhận y tế hoặc xét nghiệm xác thực đối với Covid.

 

Tình trạng y tế đã có từ trước Có nghĩa là một vấn đề về thể chất hoặc tinh thần mà Quý vị đã có tại thời điểm Quý vị thực hiện Đặt chỗ và vấn đề này thông thường sẽ không gây cản trở cho việc Quý vị Tham dự.
Chúng tôi sẽ không hoàn tiền trường hợp nào Trường hợp có các hướng dẫn liên quan đến tình trạng y tế đã có từ trước của Quý vị cho thấy rằng tình trạng này sẽ cản trở việc Quý vị Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ.

Buổi tư vấn qua điện thoại hoặc trực tuyến.

Các bệnh trạng không thể đoán trước và sự kiện xuất hiện sau hơn hai tháng trong tương lai.

Các tình trạng y tế đã có từ trước của Người thân Trực hệ.

Bằng chứng cần có Giấy xác nhận của Bác sĩ hoặc Giấy chứng nhận y tế xác nhận:

 • Chi tiết về căn bệnh,
 • Ngày điều đó thay đổi,
 • Rằng điều đó ngăn cản cá nhân đó Tham dự.

 

Biến chứng thai kỳ Có nghĩa là một biến chứng của thai kỳ mà Quý vị không ngờ đến tại thời điểm thực hiện Đặt chỗ và kết quả dẫn đến là Quý vị không thể Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ.
Chúng tôi sẽ không hoàn tiền trường hợp nào Thai kỳ bình thường.
Bằng chứng cần có Giấy xác nhận của Bác sĩ hoặc Giấy chứng nhận y tế xác nhận:

 • Chi tiết về biến chứng,
 • Ngày điều đó xảy ra,
 • Rằng điều đó ngăn cản cá nhân đó Tham dự.

 

Chẳng may qua đời Có nghĩa là Quý vị chẳng may qua đời tại thời điểm bất kỳ trước khi diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ hoặc sự qua đời của một thành viên Gia đình ruột thịt hoặc bất kỳ người nào trong Nhóm mà dự kiến sẽ Tham dự sự kiện cùng Quý vị, tối đa 35 ngày trước ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ.
Chúng tôi sẽ không hoàn tiền trường hợp nào Trường hợp Quý vị không thể cung cấp bằng chứng rằng cá nhân đó là thành viên Gia đình ruột thịt của Quý vị hoặc thuộc Nhóm dự kiến sẽ Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ.
Bằng chứng cần có Giấy chứng tử.

Bằng chứng về mối quan hệ.

 

Sự cố giao thông công cộng Có nghĩa là sự gián đoạn hoặc hỏng hóc bất ngờ của mạng lưới xe buýt, xe lửa, xe điện hoặc phà công cộng mà không thể lường trước được trước ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ.
Chúng tôi sẽ không hoàn tiền trường hợp nào Trường hợp phát sinh một sự cố tài chính của bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ vận tải nào.

Mật độ giao thông đông đúc hoặc đường bị đóng.

Bằng chứng cần có Xác nhận về sự cố hoặc gián đoạn của mạng giao thông công cộng. (Tài liệu này thường có thể lấy từ trang web của công ty vận tải).

 

Gián đoạn chuyến bay Có nghĩa là việc bị hủy hoặc trễ nặng (các) chuyến bay mà Quý vị không ngờ đến trước ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ và hệ quả là Quý vị không thể Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ của mình.
Chúng tôi sẽ không hoàn tiền trường hợp nào Nếu chuyến bay của Quý vị chính là Sự kiện đã đặt chỗ của Quý vị và chuyến bay này bị hủy hoặc hoãn lại, tiền hoàn lại của quý vị sẽ không được thanh toán thông qua dịch vụ này, vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng.

Trường hợp Quý vị đã biết về sự gián đoạn này trước ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ nhưng lại không thực hiện những thu xếp thay thế hợp lý về việc đi lại.

Trường hợp phát sinh một sự cố tài chính của bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ vận tải nào.

Trường hợp mục đích hoặc lý do Quý vị đặt chuyến bay của Quý vị để Tham dự đã thay đổi hoặc bị hủy bỏ.

Nếu Bạn không cho phép đủ thời gian giữa các chuyến bay.

Nếu Bạn chỉ đảm bảo một vị trí dự phòng cho chuyến bay.

Bằng chứng cần có Một bản sao vé máy bay của Quý vị và thông báo hủy hoặc gián đoạn chuyến từ hãng hàng không.

 

Hỏng hóc cơ học Có nghĩa là trong 24 giờ trước khi diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ, phương tiện dùng để đưa Quý vị đến Sự kiện đã đặt chỗ bị hỏng hóc cơ học, bị tai nạn, cháy hoặc bị trộm.
Chúng tôi sẽ không hoàn tiền trường hợp nào Trường hợp Quý vị không dành đủ thời gian để đi đến Sự kiện đã đặt chỗ.

Trường hợp Quý vị không đưa ra các sắp xếp thay thế hợp lý để Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ.

Bất kỳ phương tiện nào Quý vị dự định sử dụng để đi đến Sự kiện đã đặt chỗ.

Bằng chứng cần có Hỏng xe – Một bản sao chỉ thị từ nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa quốc gia.

Mã số tai nạn hoặc báo cáo tai nạn từ Cảnh sát hoặc cơ quan giao thông có liên quan.

 

Thời tiết bất lợi Có nghĩa là tình hình thời tiết mà Cơ quan Chính phủ đã đưa ra cảnh báo không đi du lịch và điều đó đồng nghĩa Quý vị không thể Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ.
Chúng tôi sẽ không hoàn tiền trường hợp nào  Thời tiết bất lợi nhưng không có cảnh báo không đi du lịch từ Cơ quan Chính phủ.
Bằng chứng cần có  Bản sao cảnh báo không đi du lịch từ Cơ quan Chính phủ.

Xác nhận việc đóng cửa các tuyến đường liên quan.

 

Tình huống khẩn cấp tại nhà Có nghĩa là một vụ Trộm, Hỏa hoạn, Thiệt hại nguy hiểm hoặc Lũ lụt xảy ra tại nhà riêng của Quý vị tối đa 48 giờ ngay trước khi diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ.
Chúng tôi sẽ không hoàn tiền trường hợp nào Mọi tình huống khẩn cấp tại nhà mà Quý vị không thể cung cấp bằng chứng như dưới đây.
Bằng chứng cần có Trộm, Hỏa hoạn, Thiệt hại nguy hiểm – Mã số tham chiếu từ Cảnh sát hoặc bằng chứng về việc gửi yêu cầu bồi thường đến công ty bảo hiểm nhà của Quý vị.

Hỏa hoạn – Một báo cáo từ cơ quan cứu hỏa và/hoặc cảnh sát.

 

Trộm mất tài liệu Có nghĩa là việc bị trộm mất tài liệu cần thiết cho Sự kiện đã đặt chỗ, không thể thay thế kịp thời để tham dự Sự kiện đã đặt chỗ.
Chúng tôi sẽ không hoàn tiền trường hợp nào  Trường hợp có thể thay thế tài liệu trước hoặc vào ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ.

Tài liệu bị thất lạc.

Bằng chứng cần có Báo cáo của cảnh sát hoặc số tội phạm để xác nhận hành vi trộm cắp trong vòng 24 giờ sau khi hành vi trộm cắp diễn ra. (Không chấp nhận bản tự khai) Một email từ đại lý Đặt vé xác nhận rằng họ không thể thay thế/xuất lại vé.

 

Thuyên chuyển phục vụ công việc Có nghĩa là một yêu cầu thay đổi địa chỉ được áp đặt lên Quý vị bởi chủ lao động hiện tại của Quý vịQuý vị không ngờ đến điều này tại ngày thực hiện Đặt chỗ. Việc thuyên chuyển có thể là tạm thời hoặc lâu dài và phải thuyên chuyển đến một địa điểm khiến việc đến Sự kiện đã đặt chỗ của quý vị trở nên không hợp lý.
Chúng tôi sẽ không hoàn tiền trường hợp nào Tham dự các cuộc họp công việc và đi công tác.

Bất kỳ sự thuyên chuyển tạm thời phục vụ công việc phải có thời hạn ít nhất là 3 tháng.

Tự nguyện thuyên chuyển hoặc trường hợp quý vị đang thay đổi chủ lao động để nhận một vai trò mới.

Trường hợp Quý vị là chủ doanh nghiệp hoặc Giám đốc đã đăng ký, hoặc một thành viên gia đình của Quý vị là chủ doanh nghiệp hoặc Giám đốc đã đăng ký.

Bằng chứng cần có Một lá thư từ chủ lao động hiện tại của Quý vị xác nhận các chi tiết về việc thuyên chuyển.

Bằng chứng về việc sinh sống tại địa chỉ mới.

 

Thất nghiệp tại nơi làm việc có nghĩa là Bạn bất ngờ bị chủ lao động của Bạn sa thải một cách bắt buộc, người mà Bạn đã làm việc toàn thời gian lâu dài trong thời gian ít nhất 2 năm.
Chúng tôi sẽ không hoàn tiền trường hợp nào  Trường hợp dự phòng là tự nguyện.

Trường hợp Bạn bị sa thải khỏi công việc.

Trường hợp Bạn là chủ doanh nghiệp hoặc Giám đốc đã đăng ký hoặc thành viên trong gia đình Bạn.

Bằng chứng cần có Một lá thư dự phòng bắt buộc từ chủ lao động của bạn.

 

Triệu tập của Lực lượng vũ trang & Cơ quan ứng phó khẩn cấp Nghĩa là Quý vị với tư cách là thành viên của Lực lượng vũ trang, Lực lượng vũ trang dự bị hoặc Cơ quan ứng phó khẩn cấp được triệu tập về để làm việc vào ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ hoặc được điều đi nước ngoài và do đó không thể Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ.
Chúng tôi sẽ không hoàn tiền trường hợp nào Quý vị đã biết trước hoặc có công việc theo lịch trình vào ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ trước khi thực hiện Đặt chỗ.

Quý vị đã thực hiện một yêu cầu nghỉ phép hàng năm không thành công cho ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ.

Bằng chứng cần có Một giấy xác nhận từ Sĩ quan chỉ huy hoặc Trưởng bộ phận của Quý vị xác nhận việc được triệu tập về làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ và rằng đây không phải là lịch trình ban đầu của Quý vị.

 

Nhiệm vụ bồi thẩm đoàn Có nghĩa là Quý vị được triệu tập Tham gia Nhiệm vụ bồi thẩm đoàn mà diễn ra vào ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗQuý vị không ngờ đến điều này tại thời điểm thực hiện Đặt chỗ.
Chúng tôi sẽ không hoàn tiền trường hợp nào Bất kỳ Nhiệm vụ bồi thẩm đoàn nào mà Quý vị không thể cung cấp bằng chứng như dưới đây.
Bằng chứng cần có Bản sao của thư yêu cầu làm Nhiệm vụ bồi thẩm đoàn.

 

Triệu tập của tòa án Có nghĩa là Quý vị được triệu tập xuất hiện với tư cách là nhân chứng trong quá trình tố tụng tại tòa án vào ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗQuý vị không ngờ đến điều này khi thực hiện Đặt chỗ.
Chúng tôi sẽ không hoàn tiền trường hợp nào Bất kỳ Lệnh triệu tập nào của Tòa án, trong đó Quý vị không tham dự với tư cách là nhân chứng, bao gồm cả các vụ án dân sự và hình sự mà quý vị tham gia vào với tư cách là nguyên đơn hoặc bị đơn.
Bằng chứng cần có Một bản sao Giấy triệu tập của Tòa án.

 

Thay đổi ngày thi Có nghĩa là sự thay đổi ngày thi không lường trước đối với một cuộc thi mà Quý vị đã đăng ký vào (các) ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ.
Chúng tôi sẽ không hoàn tiền trường hợp nào Trường hợp Quý vị trượt đợt thi trước đó và phải thi lại.

Trường hợp cuộc thi được tổ chức bởi một doanh nghiệp thương mại (không phải bởi một hội đồng giáo dục).

Bằng chứng cần có Một bản sao thông báo từ cơ quan thi cử, trường học, cao đẳng, đại học xác nhận việc ngày thi đã được thay đổi.

 

Tình huống khẩn cấp có nghĩa là một tình huống bất khả kháng hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Bạn và không phải do lỗi của Bạn và hoàn toàn ngăn cản Bạn tham gia Đặt chỗ. Quyết định hoàn tiền hoàn toàn theo quyết định của Nhóm trải nghiệm khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét các trường hợp này và không có nghĩa vụ hoàn lại tiền.
Chúng tôi sẽ không hoàn tiền trường hợp nào Bất cứ điều gì mà Đội phụ trách trải nghiệm khách hàng của chúng tôi xem xét sẽ không được xem là nội dung đưa vào danh sách các lý do hợp lệ để nhận hoàn tiền này.

Bất kỳ thay đổi nào đối với lịch trình làm việc của quý vị (ngoài các tình huống cụ thể được liệt kê trong phần Thuyên chuyển phục vụ công việc hoặc phần Triệu tập của cơ quan ứng phó khẩn cấp của các điều khoản này).

Bằng chứng cần có Bất kỳ bằng chứng nào được Đội phụ trách trải nghiệm khách hàng của chúng tôi yêu cầu để xác minh các tình huống khẩn cấp.

Các lý do cụ thể dẫn đến việc khoản hoàn lại sẽ không được cung cấp:

Chúng tôi không hoàn lại tiền đối với trường hợp không Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến:

 • Thực tế hoặc cảm nhận: cháy rừng, phun trào núi lửa, sóng thần, động đất; chiến tranh, hoạt động thù địch, khủng bố, dân biến; đình công và hành động yêu sách của công nhân; bỏ tù, hồi hương, trục xuất; vật liệu sinh học độc, phóng xạ; Sự cố mạng hoặc Đạo luật mạng; thu giữ tài sản nhà nước;
 • Nhập quốc tịch, thị thực, thụ tinh trong ống nghiệm hoặc các cuộc hẹn khác;
 • Việc không tuân thủ bất kỳ luật nào;
 • Bất kỳ Sự kiện đặt chỗ đến từ Cuba, Iran, Triều Tiên, Nga, Sudan hoặc Syria;
 • Nơi chịu bất kỳ sự trừng phạt, lệnh cấm hoặc hạn chế nào theo các nghị quyết của Liên Hợp Quốc hoặc các biện pháp trừng phạt kinh tế hoặc thương mại, luật hoặc quy định của Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh hoặc Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
 • Nếu đã quá 18 tháng kể từ ngày được đặt ban đầu cho đến khi kết thúc sự kiện đã giao dịch.

Định nghĩa

Các từ hoặc cụm từ sau đây phải được hiểu theo nghĩa ghi ra dưới đây tại bất cứ chỗ nào chúng xuất hiện in đậm trong tài liệu này.

Chúng tôi/của Chúng tôi – Chúng tôi là đại lý Đặt chỗQuý vị sử dụng thực hiện Đặt chỗ.
Quý vị/của Quý vị/Bản thân Quý vị – Một cá nhân mà đã thực hiện Đặt chỗ với Chúng tôi một mình hoặc thay mặt cho cả một nhóm.
Nhà cung cấp – công ty hoặc tổ chức chịu trách nhiệm điều hành đặt chỗ
Lực lượng vũ trang – Hải quân, Thủy quân lục chiến, Lục quân hoặc Không quân.
Tham dự– tham gia, sử dụng hoặc có mặt tại.
Sự kiện đặt chỗ – (Các) dịch vụ/sự kiện/chuyến bay/vé đã được lên kế hoạch trước và đặt chỗ/đặt mua trước được Quý vị giao dịch với Chúng tôi.
Bệnh truyền nhiễm – có nghĩa là bất kỳ loại bệnh nào có khả năng truyền từ người hoặc loài bị nhiễm sang một vật chủ dễ mắc bệnh, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, dẫn đến phải cách ly hoặc sự hạn chế đi lại của người dân.
Bác sĩ – Một bác sĩ y khoa có trình độ đã đăng ký và được cấp phép bởi một cơ quan chuyên môn được công nhận. Bác sĩ nói đến ở đây không thể là Quý vị hoặc một thành viên trong gia đình của Quý vị.
Cơ quan ứng phó khẩn cấp – Cảnh sát, Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ hoặc các cơ quan ứng phó khẩn cấp khác.
Gia đình ruột thịt – Ý chỉ vợ, chồng, cha mẹ, con cái, anh, chị, em, ông, bà hoặc gia đình kế của Quý vị.
Hộ gia đình hiện tại – các cá nhân sống cùng nhau tại cùng một địa chỉ thường trú.
Nhà cung cấp – công ty hoặc tổ chức chịu trách nhiệm điều hành Đặt chỗ.
Bên thanh toán – Bất kỳ tổ chức hoặc cơ quan nào mà có trách nhiệm pháp lý phải chi trả bồi thường cho việc không cung cấp được dịch vụ và là bên Quý vị có quyền yêu cầu hoàn tiền.

QUAN TRỌNG

Mọi bản dịch của tài liệu này từ tiếng Anh chỉ nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin. Trong trường hợp có Đơn xin hoàn tiền, bản tiếng Anh sẽ là cơ sở giải quyết thủ tục.

Những lý do hoàn tiền này sẽ được xem xét trên cơ sở hoàn toàn tùy ý và không được xem là điều khoản căn cứ đảm bảo cho việc hoàn tiền.

Đây không phải là một chính sách bảo hiểm. Đặt chỗ có thể được hoàn tiền là một điều khoản mở rộng tùy chọn cho Điều khoản & Điều kiện bán hàng và giao dịch tiêu chuẩn của Chúng tôi và nó cung cấp một khoản hoàn lại tiền trong một số trường hợp được xác định nhất định được nêu trong tài liệu này.

 

v8.0 Standard