Refundable Wording – v6.0 Extended

Date: 07/04/2021

ניסוח להחזר כספי – v6.0 מורחב

…אנו נותנים החזרים במקרים הבאים

:אינך יכול להשתתף בהזמנה בגלל אחת מהסיבות המפורטות להלן וסיפקת את הראיות הנדרשות המפורטות בסעיף הסיבות הבודדות להלן, בכפוף תמיד לתנאי ההחזר הכלליים

מחלה / פציעה -מצב רפואי קיים –
סיבוך הריון –
מוות של משפחה מיידית –
כישלון התחבורה הציבורית –
שיבוש טיסה –
התמוטטות מכנית –
מזג אוויר שלילי –

בית חירום –
גניבת מסמכים –
שירות חבר מושבעים –
זימון לבית המשפט –
כוחות מזוינים ושירותי חירום –
עבר לעבודה –
שינויים במועדי הבחינות –

 

.על פי שיקול דעתנו הבלעדי אנו רשאים להביא בחשבון מצבי חירום נוספים ואת\ה תחויב לספק הוכחות למצבי חרום אלה

.את\ה מחויב  לקרוא את התנאים הכלליים להחזר כספי ואף את הקטע שבהמשך על מנת לקבל את מלוא המידע המפרט את מלוא התנאים לאישור\סירוב החזר כספי

 

:תנאים כלליים להחזר כספי

אנו לא נותנים החזר כספי עבור כל סיבה הקשורה למחלה מדבקת , פנדמיה או אפידמיה, כולל covid19 קורונה (ראה תנאים יוצאים מהכלל הקשורים לקורונה שבהם ייתכן ונשקול החזר כספי)

איננו נותנים החזר כספר במידה והרישום שלכם כבר איננו רצוי או נזקק

בתהליך זה אנו לא נותנים החזר או זיכוי כספי כאשר הרישום מתבטל או נדחה על ידי המארגן או חברת התעופה: על מנת לבצע שינויים כלשהם ברישום שלך תתקשרו ישירות לצוות שירות הלקוחות שלנו

הנימוק שלכם להחזר כספי חייב שיהיה בלתי ניתן לצפייה מראש במועד שביצעתם את ההזמנה

מוטלת עליכם החובה לבצע את כל הסידורים הדרושים על מנת להגיע במועד שנקבע מראש לביצוע ההזמנה, כולל הכנת מלוא האישורים, מסמכי הנסיעה והאשרות

מוטלת עליכם החובה לנקוב בכל האמצעים והצעדים הדרושים על מנת להכין מראש סידורים אלטרנטיביים על מנת להקטין את נזקיכם, או למניעת נזקיכם, למקרה של צורך בהחזר

את/ה תתבקש לספק על חשבונך הוכחות והעתקי אישורי הרישום

גובה ההחזר המקסימלי לא יעלה על החלק היחסי מההזמנה, עד לתקרה של עשרת אלפים ליש”ט או שווה הערך במטבע אחר

 

Covid-19קורונה

באפשרותנו לבצע החזר כספי במידה ואינכם יכולים להגיע להזמנה כתוצאה מאחת הסיבות הבאות הקשורות למחלת הקורונה covid-19

את/ה או מישהו מבני ביתכם בקרבה ראשונית חלה או נדבק בקורונה במהלך 14 הימים לפני המועד שנקבע להזמנתך, זאת אומרת שעליכם להיכנס למגננה או בידוד, ויש לספק תוצאת מעבדה המוכיחה זאת

אשפוז או מוות מי מבני משפחתך המידיים כתוצאה ממחלת הקורונה במהלך 28 הימים הקודמים למימוש הזמנתך, יש להמציא כהוכחה מסמך רפואי/תעודת פטירה

הרעה משמעותית במצבך הרפואי המקדמי ב14 הימים טרם לביצוע ההזמנה והמלצת רופא שתימנע מלהגיע להזמנה כתוצאה מהסיכון לחשיפה למחלת הקורונה

לא ניתנים החזרים כספיים במקרים שבהם את/ה לא מופיע כתוצאה מחשש שלכם להידבק בקורונה או במקרים בהם אתם נכנסים לבידוד עצמי ללא בדיקת קורונה חיובית מבני ביתך, או במקרים בהם תכניות הנסיעה שלכם מושפעות מהגבלות הנובעות מהקורונה

לעיון בחומר נוסף   בקשר לcovid-19 קורונה – נא לעיין בדף המוקדש לנושא זה

סיבות להחזר זה נחשבות על פי שיקול דעת לחלוטין ואין לראות בהן ערובה להחזר

** ראה בהמשך את התנאים וההגבלות המלאים כדי להבין את מדיניות ההחזרים הכספיים ואת כל הסיבות שלא נכללו בבקשות להחזר Covid-19

גשת בקשה להחזר כספי

.בקשת ההחזר והתשלום שלך יטופלו על ידי צוות חווית הלקוח המשמש כמנהל התנאים להחזר שלנו

.כדי להגיש בקשה להחזר עליך למלא את טופס בקשת ההחזר המצורף ברגע שאתה יודע שאתה לא יכול להשתתף בהזמנה, ועד 60 יום לאחר ההזמנה

.אם ההזמנה שלך מבוטלת או נדחית על ידי המארגן או חברת התעופה, עליך לפנות ישירות לצוות שירות הלקוחות שלנו; לפרטים ליצירת קשר עיין באישור ההזמנה שלך

 

פירושו מחלה או פגיעה בשוגג לך או לבן למשפחתך הקרובה. אנו נחזיר גם את עלות האישור הרפואי בבקשה להחזר שנמצא תקף מחלה או פציעה
אשר אינך יכול לספק ראיות לכך שהאדם שנפגע הוא/היא ממשפחתך הקרובה או בקבוצה האמורה להשתתף בהזמנה :מתי שאנחנו לא מחזירים
אישור רפואי או תעודה רפואית המאשרים את פרטי המחלה או הפציעה, התאריך בו התרחשה המאשר כי זה מנע ממך להשתתף בהזמנה. כמו כן נדרש קבלה מהרופא המאשר תשלום תמורת האישור אסמכתאות דרושות

 

פירושו מצב בריאותי גופני או נפשי שהיית מודע לו בעת ביצוע ההזמנה שבדרך כלל לא ימנע ממך להשתתף בהזמנה בעיה רפואית קודמת
כאשר הנחיות למצבך הרפואי הקיים בדרך כלל ימנעו ממך להשתתף בהזמנה מתי שאנחנו לא מחזירים

פתק רופא או תעודה רפואית המאשרים את פרטי המחלה, תאריך השינוי וכי הם מנעו ממך להשתתף בהזמנה. (נדרש קבלה להחזר תשלום עבור אישור רפואי.)

אסמכתאות דרושות

 

פירושו סיבוך של הריון שלא ידעת עליהם בזמן שביצעת את ההזמנה, וכתוצאה מכך את לא יכולה להשתתף בהזמנה :סיבוכי הריון
.הריון תקין :מתי איננו מחזירים
מכתב רופא או אישור רפואי המאשרים את פרטי הסיבוך, תאריך התרחשותו וכי הוא מונע ממך מלהשתתף בהזמנה. (נדרש קבלה להחזר עלות מכתב רופא) :אסמכתאות דרושות

 

פירושו מותך בכל עת לפני ההזמנה או מותו של בן משפחה מיידי או כל אדם/אנשים בקבוצה, הקבוע להשתתף באירוע אתך, עד 4 שבועות לפני מועד ההזמנה מוות
כאשר אינך יכול לספק ראיות לכך שהאדם היה בתוך משפחתך הקרובה או בקבוצה עקב השתתפות בהזמנה  :מתי איננו מחזירים
.תעודת פטירה :אסמכתא דרושה

 

פירושו שיבוש או כישלון בלתי צפוי של רשת התחבורה הציבורית שלא היית יכול להיות מודע אליהם באופן סביר במועד ההזמנה או לפני כן :כשל בתחבורה ציבורית
.אם קיים כשל כלכלי של ספק תחבורה כלשהו מתי איננו מחזירים
העתק מההודעה על כשל או שיבוש התחבורה הציבורית. (בדרך כלל ניתן להשיג זאת מאתר חברת ההובלה) :אסמכתא דרושה

 

פירושו ביטול או עיכוב משמעותי של טיסות אשר לא ידעתם עליהן לפני מועד ההזמנה, שמונע ממך מלהשתתף בהזמנתך :שיבוש טיסה
אם הטיסה שלך היא ההזמנה שלך והיא מבוטלת או נדחית, ויש לך זכות פיצוי מחברת התעופה או מגורם משלם אחר

אם היית מודע לשיבוש לפני מועד ההזמנה ולא ביצעת סידורי נסיעה חלופיים מתאימים סבירים

אם קיים כשל כלכלי של ספק תחבורה כלשהו

אם המטרה או הסיבה שבגללה הזמנת את הטיסה שלך כדי להשתתף השתנתה או בוטלה

:מתי איננו מחזירים
העתק כרטיס הטיסה שלך  והודעת הביטול מחברת התעופה :אסמכתא נדרשת

 

פירושו במהלך 24 השעות שקדמו להזמנה, תקלה מכנית, תאונה, שריפה או גניבה של רכב שמוביל אותך להזמנה :כשל מכאני
.אם לא השארת מספיק זמן לנסוע להזמנה

.אם לא עשית סידורים חלופיים סבירים להשתתף בהזמנה

:מתי איננו מחזירים
קלקול – עותק של הערת הקריאה משירות התאוששות התקלות (שרות החילוץ שלך)

מספר אירוע או דוח מהמשטרה או מרשות התעבורה הרלוונטית

:אסמכתא דרושה

 

פירושו מזג אוויר שבו סוכנות ממשלתית הוציאה אזהרות שלא לנסוע שמונעת ממך לחלוטין להשתתף בהזמנה :נאי מזג אויר קשים
מזג אוויר שלילי ללא אזהרות של הסוכנות הממשלתית שלא לנסוע :מתי איננו מחזירים
עותק של אזהרת המסע מהסוכנות הממשלתית

אישור על סגירת / חסימת מסלולים רלוונטיים

:אסמכתאות דרושות

 

פירושו פריצה, שריפה, נזק זדוני או שיטפון במגוריך הפרטיים עד 48 שעות מיד לפני ההזמנה, שלא ידעת מראש אודותיו בעת ביצוע ההזמנה :אירוע חרום בבית
.בכל מקרה שאינך יכול לספק אסמכתא במפורט בהמשך :מתי איננו מחזירים
פריצה, שיטפון, נזק זדוני – מספר סימוכין של המשטרה או ראיות מהגשת התביעה לחברת ביטוח הבית שלך.

.שריפה – דוח מטעם כיבוי האש ו / או המשטרה

:אסמכתאות דרושות

 

פירושו גניבה של מסמך הדרוש להזמנה, שלא ניתן להחליפו בזמן להזמנה :גניבת מסמך/מסמכים
אם ניתן היה להחליף מסמכים לפני או ביום ההזמנה.

.במקרה שאבדו המסמכים

:מתי איננו מחזירים
אישור מהמשטרה או מספר אירוע פלילי לביסוס אירוע הגניבה :אסמכתאות דרושות

 

פירושו דרישה להעברת כתובת המוטלת עליך על ידי המעסיק שלך, שלא הייתה  ידועה לך במועד ההזמנה. המעבר עשוי להיות זמני או קבוע ועליו להיות מרוחק יותר ממאה מייל  (כ-160 ק”מ) מכתובת הבית שלך בתאריך ההזמנה :שינוי כתובת לצורך עבודה
.נוכחות בפגישות עסקיות ונסיעות עסקים

כל מעבר זמני לעבודה חייב להיות לתקופה של לפחות 3 חודשים

.מעבר מרצון

:מתי איננו מחזירים
.מכתב מהמעסיק הנוכחי המאשר את פרטי המעבר :אסמכתא דרושה

 

פירושו שאתה כחבר הכוחות המזוינים, סדיר או מילואים,  או שירותי החירום נקראת לעבוד בתאריך ההזמנה או שאתה מוצב לחו”ל ואינך יכול להשתתף בהזמנה :גיוס לכוחות ביטחון או שירותי חירום
.היית מודע או שתזמנת מועד הגיוס לפני ביצוע ההזמנה

הגשת בקשה (שנדחתה) לחופשה שנתית מהשירות לפני תאריך ההזמנה

:מתי איננו מחזירים
מכתב מהקצין המפקד שלך או ממנהל האחראי לאישור גיוסך לעבודה או לתפקיד וכי זה לא היה לוח הזמנים המקורי שלך :אסמכתא דרושה

 

פירושו זימון עבורך להשתתף בשירות המושבעים בבית משפט בתאריך ההזמנה שלא ידעת עליו בעת ביצוע ההזמנה :שרות בחבר מושבעים
בכל מיקרה שנמנע ממך לספק אסמכתא כפי שמצוין בהמשך :מתי איננו מחזירים
.העתק המכתב המזמין אותך לשרות כמושבע :אסמכתא דרושה

 

פירושו שאתה מוזמן להופיע כעד בהליכים בבית המשפט ביום ההזמנה שלא היית מודע עליו בעת ביצוע ההזמנה :זימון לבית משפט
בכל מקרה שבו את/ה הנאשם בהליך פלילי שבו את/ה הנך הנאשם בהליך משפטי פלילי :מתי איננו מחזירים
.העתק ההזמנה לבית המשפט :אסמכתא דרושה

 

פירושו שינוי בלתי צפוי של מועד הבחינה לקורס בו נרשמת ליום/ימי ההזמנה :שינוי מועדי בחינות
במקרה ואת/ה נכשלת במועד מוקדם ועליך לגשת למועד מבחן חוזר :מתי איננו מחזירים
העתק של הודעה מגוף הבוחן/בית הספר/המכללה/האוניברסיטה המאשרת את שינוי התאריך :אסמכתא נדרשת

 

מצבים בלתי צפויים שלחלוטין נמצאים מחוץ לשליטתך ושלא נגרמו באשמתך. ההחלטה לאשר החזר כספי תלויה לחלוטין בשיקול הדעת של צוות חווית הלקוחות שלנו.  אנו נשקול האירוע על פי נסיבותיו ואין לנו כל התחייבות לספק החזר כספי :מצבי חרום
כל מה שצוות חווית הלקוח שלנו רואה אינו מיועד להיכלל ברשימה זו של סיבות תקפות להחזר כספי :מתי איננו מחזירים
כל ראיה שיתבקש על ידי צוות חווית הלקוח שלנו לאימות נסיבות החירום :אסמכתא נדרשת

:סיבות ספציפיות בהן לא יינתנו החזרים כספיים

:…אנו לא מחזירים כסף בגין אי הופעה להזמנה הקשורה במישרין או בעקיפין הקשורים  ל

;אירוע ממשי או חזוי: מלחמה, פעולות איבה, מהומה אזרחית; מאסר, החזרה לארץ, גירוש; חומרים ביולוגיים רעילים, רדיואקטיביות; תקרית או פעולת סייבר או חוק סייבר; תפיסת רכוש ממלכתי

אי ציות לכל חוק

כל הזמנה שמקורה מקובה, איראן, צפון קוריאה, סודן או סוריה

במקום שיש חשיפה לסנקציות, איסורים, או הגבלות שנתקבלו על ידי החלטת האומות המאוחדות, או סנקציות מסחריות וכלכליות, חוקים או תקנות של האיחוד האירופי, הממלכה המאוחדת או ארצות הברית של אמריקה

אם זה יעלה על 18 חודשים מהתאריך שהוזמן במקור ועד לסיום האירוע המבוצע

:הגדרות

 

:למילים או לביטויים הבאים יש את המשמעות המוצגת להלן בכל מקום בו הם מופיעים מודגשים במסמך זה

.אנחנו / אותנו / שלנו – אנחנו סוכן ההזמנות איתו ביצעת את ההזמנה

.אתה / את / עצמך – אדם שביצע הזמנה לבד או כחלק מקבוצה אצלנו

.כוחות הביטחון – שרות בחיל הים, נחתים, צבא או חיל אויר

…להשתתף – להשתתף, להשתתף, להשתמש או להיות נוכח ב

.הזמנה – השירות / ים / אירוע / ים / טיסות / כרטיסים / ים שתוכננו מראש והוזמנו על ידך מראש באמצאותינו

.מחלה מדבקת – פירושה כל מחלה המסוגלת לעבור מאדם או מחיה נגועה לאדם אחר, במישרין או בעקיפין, שגרם להסגרים או להגבלת תנועה של אנשים

.רופא – רופא מוסמך רשום ומורשה מגוף מקצועי מוכר. רופא לא יכול להיות אתה או בן משפחתך

.שרותי חירום – משטרה, כבאות ושרותי הצלה או כל שרות אחר לשעת חירום

.משפחה מיידית – בעלך, אשתך, בן זוגך, בן/בת זוג ידועים בציבור, הורה, ילד, אח, אחות, סבתא או סבא, או משפחה חורגת

.צד משלם – כל ארגון או גוף שיש להם אחריות חוקית לשלם פיצוי בגין כישלון השירות, כנגדו יש לך זכות החזר

 

.חשוב:  כל תרגום של מסמך זה מאנגלית הוא לסיוע ומידע בלבד. במקרה של בקשה להחזר, הגרסה בשפה האנגלית תהיה בסיס ההסדר

.כל ההיבטים של מסמך זה כפופים לחוק האנגלי ולסמכות השיפוט של בתי המשפט באנגליה

זו לא פוליסת ביטוח. הזמנה הניתנת להחזר הינה הרחבה אופציונלית לתנאי המכירה והסחר הסטנדרטיים שלנו, והיא מספקת החזר כספי עבור נסיבות מוגדרות מסוימות המפורטות במסמך זה.

 

v6.0 Extended