Formulare rambursabilă

 

Rambursări dacă…

Nu puteți participa la rezervarea din oricare dintre motivele de mai jos și ați furnizat dovezile solicitate mai jos. Vă rugăm să citiți și Condițiile generale de rambursare

 • Boală/Vănire
 • Afecțiune medicală preexistentă
 • Complicație de sarcină
 • Moartea familiei imediate
 • Eșec transport public
 • Întreruperea zborului
 • Mecanică
 • Vremea
 • Urgență la domiciliu
 • Furt de documente
 • Şomajul la locul de muncă
 • Serviciul de juriu
 • Convocarea instanței
 • Forțele armate și serviciile de urgență
 • Relocate pentru muncă
 • Schimbări la examinare Date

 

 

Dacă Rezervarea Dvs. este anulată sau amânată de către furnizor, ar trebui să contactați direct echipa noastră Serviciul Clienți; consultați Confirmarea rezervării dvs. sau site-ul nostru pentru detalii de contact.

Putem lua în considerare alte circumstanțe de urgență , la discreția noastră.

Trebuie să citiți Condițiile generale de rambursare și secțiunea de motive individuale de mai jos, pentru informații complete despre ce vom rambursa și ce nu vom rambursa pentru fiecare motiv.

Condiții generale de rambursare

 • Nu rambursăm din niciun motiv asociat cu o pandemie sau o epidemie de Boli Transmisibile, inclusiv Covid
 • Orice motiv de rambursare nu trebuie să fie previzibil în momentul în care ați făcut rezervarea.
 • Nu rambursăm dacă ați făcut rezervarea din greșeală sau nu mai este dorită sau necesară.
 • Dacă rezervarea dvs. este anulată, amânată sau nu poate fi îndeplinită de către Furnizor, vă rugăm să contactați direct echipa Serviciului Clienți pentru sfaturi suplimentare despre rambursarea dvs.
 • Putem solicita orice dovezi suplimentare rezonabile necesare pentru a susține cererea dvs., care pot include dovada eligibilității și intenția de a participa.
 • Trebuie să faceți toate aranjamentele pentru a participa la rezervare, inclusiv aranjarea oricăror călătorii sau documente necesare și acordarea unui timp adecvat de călătorie.
 • Vi se va cere să furnizați dovezi justificative pe cheltuiala rezervării confirmării
 • Vi se va cere să furnizați bancar, astfel încât să putem efectua plata rambursării direct în dvs. contul bancar ales
 • Valoarea maximă de rambursare nu va depăși US $15,000 sau echivalentul în moneda locală.

Solicitarea unei rambursări

Pentru a solicita o rambursare, faceți clic pe linkul din e-mailul de confirmare a rezervării sau faceți clic aici. Cererea trebuie completată până la 60 de zile de la rezervare.

Boală/Vănire înseamnă oBoală sauvătămarea unei persoane din Rezervare sau a unei rude imediate.
Ceea ce nu rambursăm  În cazul în care nu puteți furniza dovezi că persoana afectată se află în cadrul Grupului pentru a participa la rezervare.

Consultatii telefonice sau online.

În cazul nu ați fost examinat fizic de către un medic înainte de data rezervării.

Condiții care sunt imprevizibile și evenimentul este mai mult de două luni în viitor.

Dovezi necesare nota medicului sau Certificat medical care să confirme:

 • detaliile bolii sau rănirii,
 • data la care a apărut prima dată,
 • că împiedică persoana să se prezinte.

Dovada relației dacă persoana nu este în Rezervare.

Comunicare guvernamentală, certificat medical sau test validat pentru Covid.

 

Condiție medicală preexistentă înseamnă o afecțiune fizică sau mintală pe careațiavut-o deja atunci cândațifăcutrezervareacare în mod normal nuv Participarea.
Ce nu rambursăm În cazul în care regulile pentrudumneavoastrămedicală preexistentă v-ar împiedica în modnormalparticipați larezervare.

Consultatii telefonice sau online.

Condiții care sunt imprevizibile și evenimentul este mai mult de două luni în viitor.

Condiții medicale preexistente ale rudelor imediate.

Dovezi necesare nota medicului sau Adeverinta medicala care sa confirme:

 • detalii despre boala,
 • data la care s-a schimbat,
 • ca impiedica persoana sa se prezinte.

 

Complicația sarcinii înseamnă o complicație a sarciniicare nuștiai când rezervare și ceea ce înseamnăcă nuputeți participa larezervați.
Ce nu rambursăm Sarcina normală.
Dovezi necesare nota medicului sau Certificat medical care să confirme:

 • detalii despre complicație,
 • data la care a apărut,
 • că împiedică persoana să se prezinte.

 

Moartea înseamnădumneavoastrăîn orice moment înainte deRezervaresau decesul unuiImediat familiesau orice persoană(e) dinGrupcare urmează să participe la eveniment, cu până la 35 de zile înainte de data evenimentului rezervat.
Ceea ce nu rambursăm În cazul în care nu puteți furniza dovezi că persoana a fost în familia Dvs. imediată sau în grup din cauza participării la rezervare.
Dovezi necesare  Un certificat de deces.

Dovada relației.

 

Eșecul transportului public înseamnă întrerupere sau defecțiune neașteptată a rețelei publice de autobuz, tren, tramvai sau feribot, care nu este previzibilă înainte de datarezervării.
Ce nu rambursăm În cazul în care există un eșec financiar al oricărui furnizor de transport.

Trafic intens sau drumuri închise.

Dovezi necesare Confirmarea defecțiunii sau întreruperii transportului public. (Acest lucru poate fi obținut în mod normal de pe site-ul companiei de transport).

 

Întreruperea zborului înseamnă anularea sau întârzierea semnificativă a zborului (zborurilor) de care nu cunoașteți înainte de datarezervării, împiedică participați Ta Rezervare.
Ce nu rambursăm dacă al zborul dvs. este dvs Rezervarea și este anulată sau amânată, rambursarea dvs. nu va fi plătită prin acest serviciu, contactați Serviciul Clienți.

Dacă.erați conștient de întrerupere înainte de datarezervăriiși nu ați făcut aranjamente alternative de călătorie rezonabile și adecvate

Dacă există un eșec financiar al oricărui furnizor de transport.

Dacă scopul sau motivul pentru care ați rezervat zborul pentru a participa a modificat sau a fost anulat.

Dacă nu ați permis suficient timp între zboruri.

Dacă ați asigurat doar o poziție de așteptare pentru zbor.

Dovezi necesare O copie advs.avion și avizul de anulare sau întrerupere din partea companiei aeriene.

 

Avarie mecanică înseamnă în cele 24 de ore dinainteaRezervării, defecțiunea mecanică, accidentul, incendiul sau furtul unui vehicul carelaRezervare.
Ce nu rambursăm Dacăațilăsat suficient timp pentru a călători la Rezervare.

Dacăațifăcut aranjamente alternative rezonabile pentru a participa larezervare.

Orice vehiculpe careintenționați să îl utilizați în timpulrezervării.

Dovezi necesare Avarie – O copie a notei de apel de la un serviciu național de recuperare în caz de avarie.

Un număr de incident sau un raport de la Poliție sau autoritatea rutieră relevantă.

 

Vremea nefavorabilă înseamnă vreme în care o agenție guvernamentală a emis avertismente de a nu călători, ceea ce înseamnăcă nuputeți participa.
Ceea ce nu rambursăm Vremea nefavorabilă fără avertismente ale agențiilor guvernamentale de a nu călători.
Dovezi necesare O copie a avertismentului de călătorie de la Agenția Guvernamentală.

Confirmarea închiderii rutelor relevante.

 

Urgență la domiciliu înseamnă un furt, incendiu, daune rău intenționate sau inundații ladvs.privată principală în decurs de 48 de ore imediat înainte deRezervare.
Ceea ce nu rambursăm  Orice Urgență la domiciliu pentru care nu puteți furniza dovezi ca mai jos.
Dovezi necesare Furt, Inundație, Daune rău intenționate – Un număr de referință al poliției sau dovezi din depunerea unei cereri cătredvs.de asigurări de locuință.

Incendiu – Un raport de la pompieri și/sau poliție.

 

Furtul de document(e) înseamnă furtul unui document necesar pentruRezervare, care nu poate fi înlocuit la timp pentru Rezervare.
Ce nu rambursăm Dacă documentele pot fi înlocuite înainte deRezervaresau în ziua respectivă.

Documente pierdute.

Dovezi necesare Un raport de poliție sau un număr de infracțiune pentru confirmarea furtului datat în termen de 24 de ore de la producerea furtului. (Autodeclarația nu este acceptată) Un e-mail de la agentul de rezervări care confirmă că nu poate înlocui/reemite biletele.

 

Relocat pentru muncă înseamnă o cerință de mutare a adresei impusădvs.dedvs. actual, necunoscutădvs.la datarezervării. Mutarea poate fi temporară sau permanentă și trebuie să fie într-o locație care impune călătoria către Dvs Rezervarea nerezonabilă.
Ce nu rambursăm Prezența la întâlniri de afaceri și călătorii de afaceri.

Orice mutare temporară pentru muncă trebuie să fie pe o perioadă de cel puțin 3 luni.

Mutarea voluntară sau în cazul în care schimbați angajatorul pentru un nou rol.

Unde sunteți proprietarul afacerii sau directorul înregistrat sau un membru al dvs. familiei

Dovezi necesare  O scrisoare din partea actualuluiangajator care confirmă detaliile relocarii.

Dovada că locuiește la noua adresă.

 

Şomajul la locul de muncă înseamnă că sunteți concediat în mod neașteptat de către angajatorul dvs., la care ați fost angajat permanent cu normă întreagă pentru o perioadă de cel puțin 2 ani.
Ce nu rambursăm Acolo unde concedierea a fost voluntară.

Unde sunteți concediat de la locul de muncă.

Unde sunteți proprietarul afacerii sau directorul înregistrat sau un membru al familiei dvs.

Dovezi necesare O scrisoare de concediere obligatorie din partea angajatorului dvs.

 

Retragerea forțelor armate și a serviciilor de urgență înseamnă Dvs. ca membru alArmatei Forțe, rezervă Armat Forțe sauurgență Serviciilesunt rechemate pentru a funcționa la datarezervăriisau sunt postate în străinătate și nu pot participa larezervare.
Ceea ce nu rambursăm Ațiștiut sau ați avut de lucru programat la datarezervării, înainte de efectuarearezervării.

Ațifăcut o cerere nereușită de concediu anual pentru datarezervării.

Dovezi necesare O notă din partea dumneavoastrăcomandant sau a managerului de linie pentru a confirma că ați fost chemat la serviciu sau în serviciu și că acesta nu a fostdumneavoastrăinițial.

 

Serviciul de juriu înseamnă o convocare pentru caDumneavoastrăparticipați la Serviciul de juriu la datarezervăriide carenuerați la curent în momentul efectuării rezervării.
Ceea ce nu rambursăm  Orice serviciu de juriu pentru care nu puteți furniza dovezi, după cum urmează.
Dovezi necesare O copie a scrisorii care necesită Serviciul de juriu.

 

Somatia judecatoreasca inseamnacasunteti citat sa va prezentati ca martor in cadrul procedurilor judecatoresti in ziuaRezervariidespre carenucunosteai momentul efectuariiRezervarii.
Ceea ce nu rambursăm Orice citație judecătorească în caresuntețiprezent ca martor, inclusiv cauze civile și penale în care sunteți implicat în cauză în calitate de reclamant sau pârât.
Probe necesare O copie a citației instanței.

 

Modificări ale Datelor de Examinare înseamnă schimbarea neprevăzută a datei unei examinări pe careDvs. suntețideja înregistrat până în ziua (zile)Rezervării.
Ce nu rambursăm Dacăațipicat examenul anterior și a trebuit să vă repetați.

În cazul în care examenul este oferit de o afacere comercială (nu de un consiliu educațional).

Dovezi necesare O copie a unui aviz de la organul de examinare, școală, colegiu, universitate care confirmă schimbarea datei.

 

Circumstanțele de Urgență înseamnă o circumstanță neprevăzută complet în afara controlului dumneavoastră și fără vină a dumneavoastră și vă împiedică complet să participați la Rezervare. Decizia de rambursare este în întregime la latitudinea echipei noastre pentru experiența clienților. Vom lua în considerare aceste circumstanțe și nu avem nicio obligație de a oferi o rambursare.
Ce nu rambursăm Orice lucru pe care echipa noastră de experiență cu clienții consideră că nu este destinat să fie inclus în această listă de motive valabile pentru rambursare.

Orice modificare a programului dvs. de lucru (altele decât situațiile specifice enumerate în secțiunile privind Relocarea muncii sau Rechemarea serviciilor de urgență din acești termeni).

Dovezi necesare Orice dovezi solicitate de echipa noastră de experiență cu clienții pentru a verifica circumstanțele de urgență.

 

Motive specifice pentru care rambursările nu vor fi oferite:

Nu rambursăm pentrunePrezența la o Rezervare asociată direct sau indirect cu:

 • reale sau percepute: incendii, erupție vulcanică, tsunami, cutremur; război, ostilități, terorism, agitație civilă; greve și acțiuni sindicale; închisoare, repatriere, deportare; materiale biologice otrăvitoare, radioactivitate; Incident cibernetic sau Act cibernetic; confiscarea bunurilor de stat;
 • naturalizare, viză, fertilizare in vitro sau alte programări;
 • nerespectarea vreunei legi;
 • orice Rezervare care provine din Cuba, Iran, Coreea de Nord, Rusia, Sudan sau Siria;
 • în cazul în care este expus oricărei sancțiuni, interdicții sau restricții conform rezoluțiilor Națiunilor Unite sau sancțiunilor comerciale sau economice, legi sau reglementări ale Uniunii Europene, Regatului Unit sau Statelor Unite ale Americii.
 • dacă depășește 18 luni de la data rezervată inițial până la încheierea evenimentului tranzacționat.

Definiții

Următoarele cuvinte sau expresii au semnificația prezentată mai jos oriunde apar cu caractere aldine în acest document.

Noi/Noi/Noștri – Suntem rezervare cu care ați făcut rezervarea.
Tu/Tu/Tu însuți – O persoană care a făcut o Rezervare singură sau ca parte a unui grup cu Noi.
Furnizor – compania sau organizația care este responsabilă pentru derularea rezervării
Forțele armate – Serviciul Naval, Marină, Armată sau Forță Aeriană.
Participă – să participe la, să ia parte la, să folosească sau să fie prezent la.
Rezervare – Serviciul/evenimentul/evenimentul/zborurile/biletele tranzacționate cu Noi de către dvs..
Boală transmisibilă – înseamnă orice boală care poate fi transmisă de la o persoană sau o specie infectată la o gazdă susceptibilă, direct sau indirect, care a provocat carantine sau restricție de circulație a oamenilor.
Doctor – Un medic calificat înregistrat și autorizat la un organism profesional recunoscut. Un medic nu poate fi tu sau un membru al tale .
Servicii de urgență – Poliție, Serviciu de pompieri și salvare sau alte servicii de urgență.
Familia imediatăsoțul , soția, partenerul, partenerul civil, părintele, copilul, fratele, sora, bunica sau bunicul sau familia vitregă.
Gospodărie imediată – persoane care locuiesc împreună la aceeași adresă permanentă.
Furnizor – compania sau organizația care este responsabilă pentru derularea rezervării.
Parte plătitoare – Orice organizație sau organism care are obligația legală de a plăti compensații pentru eșecul serviciului, față de care aveți dreptul la rambursare.

IMPORTANT

Orice traducere a acestui document din engleză este doar pentru asistență și informare. În cazul unei cereri de rambursare, versiunea în limba engleză va fi baza decontării.

Aceste motive pentru rambursare sunt considerate pe o bază complet discreționară și nu trebuie luate ca o garanție a rambursării.

Aceasta nu este o poliță de asigurare. O rezervare este o extensie opțională a noastre standard de vânzare și comerț și oferă o rambursare pentru anumite circumstanțe definite prezentate în acest document.

 

v8.0 Standard