İade Edilebilen Durumlar 

Tarih: 07/04/2021

Aşağıdaki durumlarda geri ödeme yapıyoruz…

Aşağıdaki sebeplerden herhangi birine bağlı olarak Rezervasyona Katılamamanız ve gerekli kanıtı sağlamış olmanız durumunda iade yapıyoruz.

 • Hastalık / Yaralanma
 • Önceden Var Olan Tıbbi Durum
 • Gebelik Komplikasyonu
 • Birinci Dereceden Akraba Ölümü
 • Toplu Taşıma Şirketi Kaynaklı Hata
 • Tarifeli Sefer Yapan Havayolu Kaynaklı Hata
 • Mekanik Arıza
 • Jüri Görevi
 • Mahkeme Celbi
 • Ev İle İlgili Acil Durum
 • Silahlı Kuvvetler ve Acil Servis Tarafından Göreve Çağrılma
 • Kötü Hava Koşulları
 • İş Sebebiyle Taşınma
 • Biletlerin Çalınması
 • Hükümet Tarafından Konulmuş Seyahat Yasağı
 • Sınav Tarihleri Değişiklikleri

 

Takdir yetkimize bağlı olarak diğer tüm acil durumları da kanıtlamanız şartıyla değerlendirebiliriz

Hangı durumlarda iade edeceğimiz ve hangı durumlarda iade etmeyeceğimize dair tam bilgi için Genel Geri Ödeme Koşullarını ve aşağıdaki bireysel nedenler bölümünü okumalısınız.

 

Genel İade Koşulları

 • Covid-19 dahil bulaşıcı hastalık pandemisi veya salgını ile ilişkili herhangi bir nedenle para iadesi yapmıyoruz.
 • Rezervasyonunuz artık istenmiyorsa veya gerekli değilse para iadesi yapmayız.
 • Rezervasyonunuzun organizatör veya havayolu tarafından iptal edildiği veya ertelendiği durumlarda iade yapilamiyor. Rezervasyonunuzda herhangi bir değişiklik yapmak istiyorsaniz doğrudan müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
 • Geri ödeme nedeniniz, Rezervasyonu yaptığınız sırada makul bir şekilde öngörülebilir olmamalıdır.
 • Gerekli izinlerin, seyahat belgelerinin veya vizelerin ayarlanması dahil, Rezervasyonunuza zamanında katılabilmek için tüm düzenlemeleri yapmalısınız.
 • Herhangi bir iade talebini önlemek veya azaltmak için tüm makul önlemleri almalı veya makul alternatif düzenlemeler yapmalısınız.
 • Masrafları size ait olmak üzere destekleyici kanıt ve Rezervasyon onayının bir kopyasını sağlamanız istenecektir.
 • Kişi başına maksimum geri ödeme değeri, rezervasyon paylarının toplam değerini veya 10.000 GBP’yi (veya alternatif para birimi eşdeğerini) aşmamalıdır.

 

Geri Ödeme İsteme

Geri ödeme başvurunuz ve ödemeniz, İade Edilebilir şartlarımızın yöneticisi olarak hareket eden Müşteri Deneyimi Ekibi tarafından ele alınacaktır.

Para İadesi başvurusu yapmak için, Rezervasyona Katılamayacağınızı bildiğiniz anda veya Rezervasyondan sonra 60 gün içinde Para İadesi Başvuru Formunu doldurmalısınız.

Rezervasyonunuz organizatör veya havayolu tarafından iptal edilir veya ertelenirse, doğrudan müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçmelisiniz; İletişim bilgileri için Rezervasyon onayınıza bakın.

 

Hastalık / Yaralanma Sizin veya Birinci Dereceden Akrabalarınızdan birinin başına gelen bir Hastalık veya kazaya bağlı Yaralanma anlamına gelmektedir. Başvurusundaki Doktor notunun da bedelini iade edeceğiz.
Neyi iade etmeyeceğiz? Birinci Dereceden Akrabalarınızdan veya grubunuzdan birinin etkilendiğinin ve bu sebeple rezervasyona katılmadığının kanıtını sunamadığınız durumlarda iade etmeyeceğiz
Gerekli Kanıt Hastalığın veya yaralanmanın detaylarını, meydana geldiği tarihi ve Rezervasyona Katılmanızı engellediğini onaylayan bir doktor faturası veya doktor raporu. (Doktor faturasının iadesi için makbuz gerekmektedir)

 

Önceden Var Olan Tıbbi Durum Rezervasyonu yaptığınız sırada haberdar olduğunuz ve Rezervasyona Katılmanızı normal koşullarda engellemeyecek olan fiziksel veya zihinsel sağlık durumu anlamına gelmektedir.
Neyi iade etmeyeceğiz? Önceden var olan tıbbi durumunuzun normal koşullarda Rezervasyona Katılmanızı engellemesi durumunda.
Gerekli Kanıt Rezervasyon tarihinden daha eski tarihli bir doktor faturası veya doktor raporu. (Doktor faturasının iadesi için makbuz gerekmektedir)

 

Gebelik Komplikasyonu Rezervasyonu yaptığınız sırada haberdar olmadığınız bir hamilelik komplikasyonu anlamına gelmektedir ve bu da Sizin Rezervasyona Katılamamanız ile sonuçlanmaktadır.
Neyi iade etmeyeceğiz?  Normal Gebelik.
Gerekli Kanıt  Rezervasyon tarihinden daha eski tarihli bir doktor faturası veya doktor raporu. (Doktor faturasının iadesi için makbuz gerekmektedir

 

Ölüm izin veya etkinliğe sizinle beraber katılacak olması sebebiyle Gruptaki Birinci Dereceden Akrabalarınızdan birinin Rezervasyondan önce herhangi bir zamanda ölümü anlamına gelmektedir. (Rezervasyon tarihinden 4 hafta öncesine kadar)
Neyi iade etmeyeceğiz? Kanıt sunamadığınız durumlarda iade etmeyeceğiz
Gerekli Kanıt Bir ölüm belgesi.

 

Toplu Taşıma Şirketi Kaynaklı Hata Rezervasyon tarihinde veya öncesinde makul bir şekilde haberdar olamayacağınız, toplu taşıma ağında beklenmedik bir aksama veya arıza anlamına gelmektedir.
Neyi iade etmeyeceğiz? Herhangi bir Toplu Taşıma Şirketinin iflası durumunda.
Gerekli Kanıt Toplu taşımanın arıza veya aksama belgesinin bir kopyası. (Bu normal koşullarda taşıma şirketinin web sitesinden edinilebilmektedir).

 

Tarifeli Sefer Yapan Havayolu Kaynaklı Hata Rezervasyon tarihinden önce haberdar olmadığınız ve Rezervasyonunuza Katılmanızı engelleyen, uçuş(ların) iptali anlamına gelmektedir.
Neyi iade etmeyeceğiz? Uçuşunuz Rezervasyonunuz ise; ve iptal edilmiş veya ertelenmiş ise; ve Havayolu şirketinden veya diğer Ödeme Yapan Taraftan tazminat alma hakkınız var ise.

Rezervasyon tarihinden önce aksaklıktan haberdar olmuşsanız, makul ve uygun alternatif seyahat düzenlemeleri yapmamışsanız.

Herhangi bir Taşıma sağlayıcısının iflası durumunda.

Katılmak için uçuşunuzu rezerve ettiğiniz amaç veya sebep değiştirilmiş veya iptal edilmiş ise.

Gerekli Kanıt Uçak biletinizin bir kopyası ve havayolu şirketinin iptal belgesi.

 

Mekanik Arıza Rezervasyondan önceki 24 saat içerisinde sizi Rezervasyona götürecek olan bir aracın mekanik arızası, kaza yapması, yanması veya çalınması anlamına gelmektedir
Neyi iade etmeyeceğiz? Rezervasyona doğru gitmek için yeterli süre ayırmamışsanız.

Rezervasyona Katılmak için makul olan alternatif düzenlemeler yapmamışsanız.

Gerekli Kanıt Arızalarda – Arıza tamir servisinizden, servisten yardım talep ettiğinize dair bir belgenin kopyası.

Polis veya ilgili trafik yetkilisinden alınan bir vaka numarası veya raporu.

 

Kötü Hava Koşulları Bir Resmi Dairenin, seyahat etmeme uyarıları yayınladığı hava durumu anlamına gelmektedir ve bu sizin Rezervasyona Katılmanızı tamamen engellemektedir.
Neyi iade etmeyeceğiz? Resmi Dairenin seyahat etmeme uyarısı yayınlamadığı kötü hava koşulları.
Gerekli Kanıt Resmi Dairenin seyahat etmeme uyarısının bir kopyası.

İlgili güzergahların kapatıldığının kanıtı.

 

Ev İle İlgili Acil Durum Rezervasyon yaptığınız sırada haberdar olmadığınız, Rezervasyondan hemen 48 saat öncesine kadar evinizde gerçekleşen Hırsızlık, Yangın, Kötü Niyetle Verilen Zarar veya Su Baskını anlamına gelmektedir.
Neyi iade etmeyeceğiz? Aşağıdaki gibi kanıt sağlayamayacağınız herhangi bir Ev Acil Durumu
Gerekli Kanıt Hırsızlık, Su Baskını, Kötü Niyetle Verilen Zarar durumlarında – Polis referans numarası veya konut sigortası yaptırdığınız şirketinize bir talepte bulunduğunuza dair bir kanıt.

Yangın durumunda – İtfaiye ve/veya polisten alınan bir rapor.

 

Belgelerin Çalınması Rezervasyon için gerekli olan ve Rezervasyon tarihinden önce yerine konması mümkün olmayan belgelerin çalınması
Neyi iade etmeyeceğiz? Biletlerin Rezervasyondan önce veya Rezervasyon gününde yenisiyle değiştirilebileceği durumda.

Belgelerin kaybolduğu durumda

Gerekli Kanıt Hırsızlığı kanıtlamak için bir polis raporu veya suç numarası.

Rezervasyon acentesinden alınan ve biletleri yenisiyle değiştiremeyeceklerini/yeniden çıkaramayacaklarını onaylayan bir e-posta.

 

İş Sebebiyle Taşınma İşvereniniz tarafından size dayatılan ve Rezervasyon tarihinde tarafınızca bilinmeyen adres taşıma zorunluluğu anlamına gelmektedir.

Taşınma geçici veya kalıcı olabilir. Rezervasyon tarihinde yaşadığınız ev adresinize 100 milden daha uzakta olmalıdır.

Neyi iade etmeyeceğiz? İş toplantılarına ve iş seyahatlerine katılmak.

İş sebebiyle geçici olarak taşınma, en az 3 aylık bir süre için olmalıdır.

Gönüllü yer değiştirme

Gerekli Kanıt Mevcut işvereninizden alınan ve taşınmayı onaylayan bir mektup.

 

Silahlı Kuvvetler ve Acil Servis Tarafından Göreve Geri Çağrılma Silahlı Kuvvetlerin, İhtiyat Kuvvetlerinin veya Acil Servisin bir üyesi olan SizinRezervasyon tarihinde çalışmak üzere geri çağrılmanız veya yurtdışına gönderilmeniz ve Rezervasyona Katılamayacağınız anlamına gelmektedir.
Neyi iade etmeyeceğiz? Rezervasyonu yapmadan önce, Rezervasyon tarihinde belirlenmiş bir işinizin olduğundan haberdar olmanız veya Rezervasyon gününe iş ayarlamış olmanız durumunda.

Rezervasyon tarihi için, kabul edilmemiş olan bir yıllık izin talebinde bulunmanız durumunda.

Gerekli Kanıt  Komutanınızdan veya Bölüm Müdürünüzden, işe veya göreve çağrıldığınızı ve bunun sizin esas çalışma programınızda olmadığını doğrulamak için alınan bir belge.

 

Jüri Görevi Rezervasyon yaptığınız sırada haberdar olmadığınız, Rezervasyon tarihinde Jüri Görevi yapmak üzere çağrılmanız anlamına gelmektedir
Neyi iade etmeyeceğiz? Aşağıdaki gibi kanıt sunamayacağınız herhangi bir Jüri Hizmeti
Gerekli Kanıt Jüri Görevi istenilen mektubun bir kopyası.

 

Mahkeme Celbi Rezervasyon yaptığınız sırada haberdar olmadığınız, Rezervasyon tarihinde mahkeme duruşmalarında tanık olarak bulunmak üzere mahkemeye çağrılmanız anlamına gelmektedir.
Neyi iade etmeyeceğiz? Ceza Davalarında Sanık olarak adlandırıldığınız ya da Ceza Davalarında konu olduğunuz herhangi bir Mahkeme Celbi.
Gerekli Kanıt Mahkeme Celbinin bir kopyası.

 

Sınav Tarihleri Değişiklikleri Rezervasyon gün(ler)ine kaydedildiğiniz, bir kursun sınav tarihinin beklenmedik değişikliği anlamına gelir.
Neyi iade etmeyeceğiz? Daha önce sınavda başarısız olduğunuz ve sınava tekrar girmeniz gerektiği durumda.
Gerekli Kanıt Sınavın yapıldığı kurumdan, okuldan, kolejden, üniversiteden alınan ve tarih değişikliğini onaylayan belgenin bir kopyası.

 

Acil Durumlar  Tamamen kontrolünüz dışında olan ve sizin hatanız olmayan, beklenmedik bir durum anlamına gelmektedir.

İade kararı tamamen İade Ekibimizin takdirindedir.

Bu durumları dikkate alacağız ve bununla beraber herhangi bir şekilde iade yapma yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

Neyi iade etmeyeceğiz?  İade Ekibimizin, iade için geçerli sebepler listesine dahil edilmemesi kanaatine vardığı her şey.
Gerekli Kanıt  Acil durumları doğrulamak için İade Ekibimiz tarafından istenen herhangi bir kanıt.

 

İadelerin yapılmayacağı belirli nedenler: 

Aşağıdakilerle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili bir Rezervasyona Katılmama durumunda para iadesi yapmıyoruz:

 • Var olan veya öngörülen: savaş, savaş durumu, halk hareketleri ve benzerleri; hapis cezası, ülkesine iade etme, sınır dışı etme ve benzerleri; zehirli biyolojik malzemeler, radyoaktivite ve benzerleri; siber saldırılar; kamu haczi ve benzerleri durumlarda
 • Herhangi bir kanuna uymamak;
 • Cook Adaları, Küba, Gazze Şeridi, İran, Kuzey Kore, Nijerya veya Suriye’den gelen herhangi bir Rezervasyon;
 • Birleşmiş Milletlerin resmi kararları altında herhangi bir yaptırım, yasak veya sınırlamayla veya Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ya da Amerika Birleşik Devletleri’nin ticari veya ekonomik yaptırımları, kanunları veya kararlarıyla karşı karşıya kalınan durumlarda;
 • Rezevervasyon tarihinden işlem yapılan etkinliğin sonuçlanmasına kadar 18 ayı aştığı durumlarda

 

Tanımlar

Aşağıdaki sözcükler veya ifadeler, bu belgede koyu renkle yazılmış olarak bulundukları her yerde aşağıda gösterilen anlamlara sahiptirler.

Biz/Bizi/Bizim – Biz, Rezervasyonu yaptırdığınız Rezervasyon acentesiyiz.
Siz/Sizin/Kendiniz – Yalnız başına ya da bir grubun parçası olarak Bizimle Rezervasyon yapmış olan kişi.
Silahlı Kuvvetler – Deniz Kuvvetleri, Bahriye, Ordu veya Hava Kuvvetleri.
Katılmak – iştirak etmek, müdahil olmak, kullanmak veya orada bulunmak.
Rezervasyon – Sizin tarafınızdan Bizimle yapılmış olan, önceden planlanmış ve önceden yer ayırtılmış hizmet(ler)/etkinlik(ler)/uçuş(lar)/bilet(ler).
Bulaşıcı Hastalık – enfekte bir kişiden veya canlı türünden, elverişli bir konağa doğrudan veya dolaylı olarak bulaşabilen herhangi bir hastalık anlamına gelmektedir.
Doktor – Geçerli bir kurum tarafından kayıtlanmış ve lisans verilmiş olan uzman tıp doktoru. “Doktor” Siz veya Sizin ailenizin bir üyesi olamaz.
Acil Servisler – Polis, İtfaiye ve Kurtarma Servisi veya diğer Acil Servisler.
Birinci dereceden akraba – Kocanız, karınız, partneriniz, hemcins partneriniz, ebeveyniniz, çocuğunuz, erkek kardeşiniz, kız kardeşiniz, büyükanneniz veya büyükbabanız.
Hane Halkı – Sizinle aynı evde yaşayan herhangi bir kişi, aile veya diğerleri (Rezervasyondan önceki 2 ay içerisinde bir tarihten olan bir banka hesap özeti, resmi iletişim veya hizmet faturası içeren kanıt istenecektir).
Ödeme Yapan Taraf – İade alma hakkınız olan Size, verdiği hizmetin kusurlu olmasından dolayı tazminat ödemeye yasal yükümlülüğü olan herhangi bir kuruluş veya kurum.
İade Ekibi – İade şartlarımız kapsamındaki tüm iade başvurularının karar mercii olarak Bizim adımıza hareket eden idari ekibimiz.

 

ÖNEMLİ Bu belgenin İngilizceden yapılmış olan herhangi bir çevirisi, sadece destek ve bilgi amaçlıdır.

Bir İade Başvurusu durumunda, anlaşma esası İngilizce versiyonuna dayanacaktır.

Bu belge her yönüyle İngiliz yasalarına ve İngiliz mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir.

Bu bir sigorta poliçesi değildir. İade Edilebilir Rezervasyon; satış ve ticarete ilişkin standart Şart ve Koşullarımızın zorunlu olmayan bir ekidir ve bu belgede özetlenmiş olan belirli tanımlanmış durumlarda iade alma hakkı sağlamaktadır.

 

v6.0 Standard