Covid-19…

Đại dịch diễn ra đã dẫn đến nhiều câu hỏi từ khách hàng của chúng tôi về việc liệu họ có thể được hoàn tiền cho đặt chỗ của mình vì những lý do liên quan đến Covid-19 hay không.

Chúng tôi có cung cấp khoản tiền hoàn lại đối với các lý do liên quan đến Covid-19, vì vậy ở đây chúng tôi đã cố gắng đưa ra một số thông tin rõ ràng về khoản tiền hoàn lại mà chúng tôi có thể chi trả…

Nhiễm bệnh…

Nếu Bạn bị nhiễm Covid-19 trong vòng 7 ngày ngay trước ngày Tham gia Sự kiện đã đặt chỗ của bạn, nghĩa là bạn phải cách ly hoặc giãn cách; có bằng chứng về kết quả xét nghiệm PCR dương tính và/hoặc xác minh từ chính phủ của bạn rằng bạn đang cách ly. Nếu sử dụng xét nghiệm PCR, nó phải được thực hiện tại phòng thí nghiệm có thẩm quyền và mang theo mã QR hoặc mã vạch có thể được xác minh.

Việc cách ly…

Nếu ai đó trong Hộ gia đình hiện tại của bạn bị nhiễm Covid-19, có nghĩa là bạn phải cách ly hoặc giãn cách theo luật của chính phủ quốc gia thích hợp, được hỗ trợ bởi bằng chứng về xét nghiệm PCR dương tính hoặc nội dung trao đổi của chính phủ về việc cách ly và bằng chứng địa chỉ.

Tình trạng y tế đã có từ trước…

Nếu bạn có sự thay đổi đáng kể về tình trạng y tế đã có từ trước của mình trong 7 ngày ngay trước khi tham gia sự kiện đã đặt chỗ của bạn và Bác sĩ khuyên bạn không nên tham dự do nguy cơ phơi nhiễm với Covid-19, chúng tôi có thể hoàn lại tiền cho bạn.

Nhập viện hoặc tử vong…

Nếu ai đó trong gia đình ruột thịt của bạn phải nhập viện hoặc đã mất do Covid-19, trong vòng 30 ngày trước khi bắt đầu sự kiện đặt chỗ và bạn có bằng chứng, chúng tôi có thể hoàn tiền cho bạn.

Chúng tôi không thể chi trả trong trường hợp nào…

Chúng tôi không thể hoàn lại tiền nếu bạn lo ngại về việc sẽ mắc Covid-19 hoặc đang tự cách ly mà không có xét nghiệm Covid-19 dương tính trong hộ gia đình hoặc gia đình của bạn.

Chúng tôi cũng không thể hoàn lại tiền cho bất kỳ hạn chế đi lại nào do các biện pháp kiểm soát sự lây lan Covid-19 gây ra.

Các khoản hoàn lại tiền của chúng tôi luôn được xem xét tuân thủ toàn bộ điều khoản của chúng tôi (có sẵn để đọc tại đây), yêu cầu xuất trình bằng chứng thích hợp, trên cơ sở hoàn toàn tùy ý và chúng tôi không cung cấp bảo đảm hoàn lại tiền vô điều kiện.