Διατύπωση σχετικά με την Επιστροφή Χρημάτων

Προσφέρουμε επιστροφή χρημάτων εάν…

Δεν μπορείτε να παραστείτε στην Κράτηση σας εξαιτίας ενός από τους λόγους που αναφέρονται κατωτέρω και εφόσον παρέχετε τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται παρακάτω. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε και τις Γενικές Προϋποθέσεις Επιστροφής Χρημάτων.

 • Αρρώστια/Τραυματισμός (συμπεριλαμβανόμενης της νόσου Covid)
 • Προϋπάρχουσα Ιατρική Πάθηση
 • Επιπλοκές εγκυμοσύνης
 • Θάνατος μέλους στενής Οικογένειας
 • Βλάβη Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
 • Αναβολή πτήσης
 • Μηχανική βλάβη
 • Δυσμενείς καιρικές συνθήκες
 • Έκτακτη ανάγκη στο σπίτι
 • Κλοπή εγγράφων
 • Ανεργία στο χώρο εργασίας
 • Υπηρεσία ως ένορκος
 • Δικαστική κλήτευση
 • Ένοπλες Δυνάμεις ή Επανάκληση για Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης)
 • Μετεγκατάσταση λόγω εργασίας
 • Αλλαγή σε ημερομηνίες εξετάσεων

 

Εάν η Κράτησή σας ακυρωθεί ή αναβληθεί από τον πάροχο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών. ανατρέξτε στην επιβεβαίωση της κράτησής σας ή στον ιστότοπό μας για στοιχεία επικοινωνίας

Μπορεί επίσης να θεωρήσουμε ως Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης  και άλλες περιπτώσεις κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Πρέπει να διαβάσετε τους Γενικούς Όρους Επιστροφής Χρημάτων και την ενότητα μεμονωμένων λόγων παρακάτω, για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με το τι θα επιστρέψουμε και τι όχι για κάθε λόγο.

Γενικοί  Κανόνες Επιστροφής Χρημάτων

 • Οποιοσδήποτε λόγος για επιστροφή χρημάτων πρέπει να μην ήταν γνωστός, ή να μην ήταν εύλογα προβλέψιμος κατά τον χρόνο που πραγματοποιήσατε την Κράτηση
 • Δεν προχωράμεσε επιστροφή χρημάτων, σε περίπτωση που κάνατε Κράτηση κατά λάθος ή η Κράτησή σας δεν είναι πλέον επιθυμητή ή αναγκαία
 • Εάν η κράτησή σας ακυρωθεί, αναβληθεί ή δεν μπορεί να εκπληρωθεί από τον Πάροχο, επικοινωνήστε απευθείας με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών για περαιτέρω συμβουλές σχετικά με την Επιστροφή χρημάτων σας
 • Πρέπει να προχωρήσετε σε όλες τις δυνατές ενέργειες για να παρασταθείτε στην κράτησή σας περιλαμβανομένων του διακανονισμού απαραίτητων ταξιδιών ή εγγράφων, και έχοντας τον κατάλληλο χρόνο για το ταξίδι σας.
 • Δεν προσφέρουμε επιστροφές χρημάτων όταν ανησυχείτε για τη σύναψη του Covid ή όπου τα ταξιδιωτικά σας σχέδια επηρεάζονται από περιορισμούς Covid.
 • Ενδέχεται να ζητήσουμε οποιαδήποτε εύλογα πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την υποστήριξη της αίτησής σας, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν αποδείξεις καταλληλότητας και πρόθεσης για Συμμετοχή.
 • Θα σας ζητηθεί να παράσχετε υποστηρικτικά στοιχεία, με δικά σας έξοδακι ένα αντίγραφο της επιβεβαίωσης της  Κράτησής σας.
 • Θα σας ζητηθεί να παρέχετε πληροφορίες για τον τραπεζικό σας λογαριασμό ώστε να μπορέσουμε να καταβάλουμε την επιστροφή χρημάτων απευθείας στον επιλεγμένο τραπεζικό σας λογαριασμό
 • Η μέγιστη αξία επιστροφής χρημάτων δε θα υπερβεί τις US $15,000 ή άλλο τοπικό ισοδύναμο νόμισμα

 

Αίτηση επιστροφής χρημάτων

Για να κάνετε αίτηση για επιστροφή χρημάτων, απλά πατήστε στο link που βρίσκεται στο email επιβεβαίωσης της κράτησης σας, ή πατήστε εδώ. Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί έως και 60 ημέρες μετά την κράτηση.

Ασθένεια/Τραυματισμός Αναφέρεται σε ασθένεια  ή τυχαίο τραυματισμό ατόμου που περιλαμβάνεται στην Κράτηση ή σε Στενό Συγγενή.
Περιπτώσεις που δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων Σε περιπτώσεις που δεν μπορείτε να παρέχετε στοιχεία ότι το άτομο που έχει επηρεαστεί ανήκει  στην Ομάδα που πρόκειται να παραστεί στην Κράτηση.

Σε περίπτωση τηλεφωνικών ή online συμβουλών

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχετε υποβληθεί σε φυσική εξέταση από Ιατρό πριν την ημερομηνία της Κράτησης.

Περιπτώσεις που είναι απρόβλεπτες και το συμβάν απέχει περισσότερο από δύο μήνες στο μέλλον.

Απαιτούμενα στοιχεία Ιατρική γνωμάτευση ή Ιατρικό πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει:

 • τις λεπτομέρειες της ασθένειας ή του τραυματισμού,
 • την ημερομηνία που αυτό συνέβη το πρώτον,
 • καθώς και το γεγονός ότι αυτό αποτρέπει το άτομο από το να παρασταθεί στην κράτηση.
 • Απόδειξη σχέσης εάν το άτομο δεν είναι στην κράτηση.

Κυβερνητική επικοινωνία, ιατρικό πιστοποιητικό ή επικυρωμένο τεστ για Covid.

 

Προϋπάρχουσα Ιατρική Κατάσταση Αναφέρεται σε μια φυσική ή ψυχική ιατρική κατάσταση στην οποία ήδη βρισκόσασταν κατά τη στιγμή που πραγματοποιήσατε την Κράτηση και η οποία υπό κανονικές συνθήκες δε θα σας απέτρεπε να παραστείτε.

Σε περίπτωση τηλεφωνικών ή online συμβουλών

Σε περιπτώσεις που είναι απρόβλεπτες και το συμβάν απέχει περισσότερο από δύο μήνες στο μέλλον.

Περιπτώσεις που δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων Όπου οι κατευθυντήριες γραμμές για την προϋπάρχουσα ιατρική σας πάθηση θα σας εμπόδιζαν κανονικά να Συμμετάσχετε στην Κράτηση.

Τηλεφωνικές ή διαδικτυακές διαβουλεύσεις.

Συνθήκες που είναι απρόβλεπτες και το συμβάν είναι περισσότερο από δύο μήνες στο μέλλον.

Προϋπάρχουσες ιατρικές καταστάσεις Άμεσων Συγγενών.

Απαιτούμενα στοιχεία Ιατρική γνωμάτευση ή Ιατρικό πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει:

 • τις λεπτομέρειες της ασθένειας,
 • την ημερομηνία που αυτή άλλαξε,
 • καθώς και το γεγονός ότι αυτό αποτρέπει το άτομο από το να παρασταθεί στην κράτηση.

 

Επιπλοκές εγκυμοσύνης Αναφέρεται σε επιπλοκή εγκυμοσύνης, την οποία δε γνωρίζατε κατά την Κράτηση, και η οποία σημαίνει ότι δε μπορείτε να παραστείτε  στην Κράτηση
Περιπτώσεις που δεν γίνεται επιστροφή Κανονική Εγκυμοσύνη.
Απαιτούμενα στοιχεία Ιατρική γνωμάτευση ή Ιατρικό πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει:

 • τις λεπτομέρειες της ασθένειας,
 • την ημερομηνία της επιπλοκής,
 • καθώς και το γεγονός ότι αυτό αποτρέπει το πρόσωπο από το να παραστεί.

 

Θάνατος Αναφέρεται στο θάνατό σας οποιαδήποτε στιγμή πριν την Κράτηση ή το θάνατο μέλους του Στενού Οικογενειακού σας Περιβάλλοντος  ή οποιουδήποτε ατόμου/ατόμων στην Ομάδα  που επρόκειτο να παραστεί  στο γεγονός, μέχρι και 35 μέρες πριν την ημερομηνία του Συμβάντος της Κράτησης
Περιπτώσεις που δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων Περιπτώσεις που δεν μπορείτε να παρουσιάσετε στοιχεία ότι το άτομο ανήκε στο Στενό Οικογενειακό σας Περιβάλλον ή στην  Ομάδα που επρόκειτο να παραστεί στην Κράτηση.
Απαιτούμενα στοιχεία Πιστοποιητικό θανάτου

Αποδεικτικό Συγγένειας

 

Προβλήματα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Αναφέρεται σε απρόσμενη διακοπή ή βλάβη δημόσιων λεωφορείων, τρένων τράμ, φέρυ, η οποία δεν ήταν προβλέψιμη πριν την ημερομηνία της Κράτησης
Περιπτώσεις που δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας του παρόχου  μέσων μαζικής μεταφοράς

Σε περίπτωση σοβαρού μποτιλιαρίσματος ή κλεισίματος δρόμων.

Απαιτούμενα στοιχεία Επιβεβαίωση διακοπής ή βλάβης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (Αυτό συνήθως μπορεί να αποκτηθεί από τον ιστότοπο της εταιρείας μέσων μαζικής μεταφοράς).

 

Προβλήματα με την πτήση σας Αναφέρεται σε ακύρωση ή σημαντική καθυστέρηση της πτήσης/των πτήσεων σας, για τις οποίες δεν ήσασταν ενήμερος πριν την ημερομηνία της Κράτησης, η οποία σας εμποδίζει από το να παρασταθείτε στην Κράτηση σας
Περιπτώσεις που δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων Αν η πτήση σας  έγινε με Κράτησή σας και ακυρώθηκε ή αναβλήθηκε δεν θα σας επιστραφούν χρήματα μέσω αυτής της υπηρεσίας, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

Αν γνωρίζατε για τα προβλήματα πριν την ημερομηνία της Κράτησης και δεν προβήκατε στις λογικές και κατάλληλες εναλλακτικές ταξιδιωτικές ενέργειες.

Αν υπάρξει πτώχευση οποιουδήποτε Παρόχου Υπηρεσιών Μεταφοράς.

Αν ο σκοπός ή ο λόγος για το οποίο κλείσατε την Πτήση σας προκειμένου να παραστείτε άλλαξε ή ακυρώθηκε.

Εάν δεν έχετε επιτρέψει επαρκή χρόνο μεταξύ των πτήσεων.

Εάν έχετε εξασφαλίσει μόνο θέση αναμονής για την πτήση.

Απαιτούμενα στοιχεία Αντίγραφο του αεροπορικού σας εισιτηρίου και της ειδοποίησης ακύρωσης ή αναβολής από την αεροπορική εταιρεία.

 

Μηχανική Βλάβη Αναφέρεται σε μηχανική βλάβη, ατύχημα, φωτιά ή κλοπή του οχήματος που θα σας οδηγήσει στην Κράτηση, 24 ώρες πριν την  Κράτηση.
Περιπτώσεις που δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων Αν δεν φροντίσατε να έχετε αρκετό χρονικό περιθώριο για να ταξιδέψετε ως την Κράτηση.

Αν δεν κάνατε λογικούς εναλλακτικές ετοιμασίες για να Παραστείτε στην  Κράτηση.

Για οποιοδήποτε όχημα σχεδιάζετε οι ίδιοι να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια της Κράτησης.

Απαιτούμενα στοιχεία Μηχανική βλάβη- Ένα αντίγραφο της ειδοποίησης από την εταιρεία οδικής βοήθειας

Έναν αριθμό συμβάντος ή αναφοράς από την Αστυνομία ή σχετική Αρχή Κυκλοφορίας.

 

Δυσμενείς Καιρικές Συνθήκες Αναφέρεται στην έκδοση προειδοποίησης απαγόρευσης ταξιδιών από Κυβερνητική Υπηρεσία που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να παραστείτε.
Περιπτώσεις που δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων Δυσμενείς καιρικές συνθήκες για τις οποίες καμία Κυβερνητική Υπηρεσία δεν έχει εκδώσει προειδοποίηση να μην ταξιδέψετε.
Απαιτούμενα στοιχεία Αντίγραφο ταξιδιωτικής προειδοποίησης από Κυβερνητική υπηρεσία.

Επιβεβαίωση κλεισίματος σχετικών οδών.

 

Έκτακτη Ανάγκη στο σπίτι Αναφέρεται σε ληστεία, φωτιά, κακόβουλη πρόκληση φθοράς ή πλημμύρα στην ιδιωτική σας κατοικία μέχρι και 48 ώρες πριν την Κράτηση.
Περιπτώσεις που δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων Οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη στο σπίτι , για την οποία δεν μπορείτε να παρέχετε στοιχεία σύμφωνα με τα παρακάτω.
Απαιτούμενα στοιχεία Για ληστεία, πλημμύρα, κακόβουλη ζημιά- Αναφορά από την Αστυνομία ή στοιχεία υποβολής αξίωσης στην ασφαλιστική εταιρεία όπου έχετε ασφαλίσει το σπίτι σας.

Για Φωτιά-Αναφορά από την Πυροσβεστική ή/και την Αστυνομία.

 

Κλοπή εγγράφου/εγγράφων Αναφέρεται σε κλοπή εγγράφων απαραίτητων για την Κράτηση, τα οποία δεν μπορούν να αντικατασταθούν εγκαίρως για να χρησιμοποιηθούν για την Κράτηση
Περιπτώσεις που δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων Αν τα έγγραφα μπορούν να αντικατασταθούν προκαταβολικά της δημιουργίας της Κράτησης ή κατά τη διάρκεια της μέρας της Κράτησης.

Απολεσθέντα έγγραφα

Απαιτούμενα στοιχεία Αστυνομική αναφορά ή αριθμός εγκλήματος για την επιβεβαίωση της κλοπής που χρονολογείται εντός 24 ωρών από την πραγματοποίηση της κλοπής. (Η αυτοδήλωση δεν γίνεται δεκτή) Ένα email από τον πράκτορα κρατήσεων που επιβεβαιώνει ότι δεν είναι σε θέση να αντικαταστήσει/εκδώσει ξανά τα εισιτήρια.

 

Μετεγκατάσταση λόγω εργασίας Αναφέρεται στην ανάγκη μετεγκατάστασης που προκύπτει από τον εργοδότη που σας απασχολεί, την οποία δεν γνωρίζατε κατά την ημέρα της Κράτησης. Η μετακόμιση μπορεί να είναι προσωρινή ή μόνιμη και πρέπει να είναι σε τοποθεσία που να καθιστά την απαίτηση ταξιδιού στην Κράτηση σας άνευ λόγου.
Περιπτώσεις που δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων Σε περίπτωση συμμετοχής σε συναντήσεις εργασίας και ταξίδια εργασίας. Οποιαδήποτε προσωρινή μετακόμιση για δουλειά πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί για περίοδο τουλάχιστον 3 μηνών.

Σε περίπτωση εθελοντικής μετακόμισης ή σε περίπτωση που αλλάζετε εργοδότη για μία νέα θέση.

Περιπτώσεις στις οποίες είστε εσείς ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή ο διορισμένος Διευθυντής, ή σε περίπτωση που ένα μέλος της οικογένειας σας έχει κάποιο από αυτούς τους ρόλους.

Απαιτούμενα στοιχεία Μία επιστολή από τον τρέχοντα εργοδότη σας η οποία επιβεβαιώνει τις λεπτομέρειες μετεγκατάστασης.

Αποδείξεις διαμονής στη νέα διεύθυνση.

 

Ανεργία στο χώρο εργασίας σημαίνει ότι απολύεστε απροσδόκητα υποχρεωτικά από τον εργοδότη σας, με τον οποίο έχετε εργαστεί μόνιμα με πλήρη απασχόληση για περίοδο τουλάχιστον 2 ετών.
Περιπτώσεις που δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων  Όπου η απόλυση ήταν οικειοθελής.

Όπου απολύεστε από την εργασία.

Όπου είστε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή ο εγγεγραμμένος Διευθυντής ή μέλος της οικογένειάς σας.

Απαιτούμενα στοιχεία Επιστολή υποχρεωτικής απόλυσης από τον εργοδότη σας.

 

Ένοπλες Δυνάμεις και Κλήση εκ νέου από Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης Αναφέρεται σε εσάς ως μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων των Εφεδρικών Ενόπλων Δυνάμεων και των υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης, από τα οποία καλείστε εκ νέου να δουλέψετε κατά την ημερομηνία της Κράτησης ή μετατίθεστε στο εξωτερικό και δεν μπορείτε να παραστείτε στην Κράτηση.
Περιπτώσεις που δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων Γνωρίζατε ή είχατε προγραμματίσει δουλειά κατά την ημερομηνία της Κράτησης, πριν κάνετε την Κράτηση.

Κάνατε ένα ανεπιτυχές αίτημα για ετήσια άδεια για τη  ημερομηνία της Κράτησης.

Απαιτούμενα στοιχεία Ένα σημείωμα από τον ανώτερο Αξιωματικό σας ή τον ανώτερο προϊστάμενο για να επιβεβαιώσει ότι κληθήκατε στη δουλειά ή από το καθήκον και ότι αυτό δεν ήταν στο κανονικό σας πρόγραμμα.

 

Κλήση ως ένορκος Αναφέρεται στην κλήση προς εσάς για να παραστείτε στο Δικαστήριο ως ένορκος κατά την ημερομηνία της Κράτησης και δε γνωρίζατε ότι αυτό θα συμβεί κατά τη στιγμή που πραγματοποιούσατε την Κράτηση.
Περιπτώσεις που δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων Οποιαδήποτε κλήση σας με την ιδιότητα του ενόρκου για την οποία δεν μπορείτε να υποβάλλετε στοιχεία, όπως αυτά που αναφέρονται παρακάτω.
Απαιτούμενα στοιχεία Ένα αντίγραφο της επιστολής που σας καλεί ως ένορκο στο Δικαστήριο.

 

Δικαστική Κλήση Αναφέρεται σε εσάς που έχετε κληθεί να παραστείτε ως μάρτυρας στο δικαστήριο κατά την ημέρα της Κράτησης, κάτι το οποίο δε γνωρίζατε κατά τη στιγμή που κάνατε την Κράτηση.
Περιπτώσεις που δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων Οποιαδήποτε δικαστική κλήση στην οποία δεν θα είστε εκεί ως μάρτυρας, συμπεριλαμβανομένων αστικών και ποινικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεστε και εσείς ως ενάγων ή εναγόμενος.
Απαιτούμενα στοιχεία Ένα αντίγραφο της Δικαστικής Κλήσης.

 

Αλλαγές στις ημερομηνίες εξετάσεων Αναφέρεται στην απρόβλεπτη αλλαγή της ημερομηνίας εξέτασης ενός μαθήματος για το οποίο είστε εγγεγραμμένος, κατά την ημέρα της Κράτησης.
Περιπτώσεις που δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων Αν έχετε αποτύχει στην εξέταση νωρίτερα και πρέπει να επανεξεταστείτε.

Σε περίπτωση που οι εξετάσεις παρέχονται από εμπορική επιχείρηση (και όχι από εκπαιδευτικό οργανισμό).

Απαιτούμενα στοιχεία Ένα αντίγραφο της ειδοποίησης από το εξεταστικό σώμα, σχολείο, κολέγιο, πανεπιστήμιο, που να επιβεβαιώνει την αλλαγή ημερομηνίας.

 

Καταστάσεις

έκτακτης ανάγκης

σημαίνει μια απρόβλεπτη περίσταση εντελώς έξω από τον έλεγχό σας και χωρίς δική σας υπαιτιότητα και σας αποτρέπει εντελώς από το να Συμμετάσχετε στην Κράτηση. Η απόφαση για την επιστροφή χρημάτων επαφίεται απολύτως στη διακριτική ευχέρεια της Ομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Θα εκτιμήσουμε τις περιστάσεις και όπως και να έχει, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να προχωρήσουμε σε επιστροφή χρημάτων.
Περιπτώσεις που δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων Οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρήσει η Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας ότι δεν πρόκειται να υπάρχει στη λίστα έγκυρων λόγων που δικαιολογούν επιστροφή χρημάτων.

Οποιαδήποτε αλλαγή στο εργασιακό σας πρόγραμμα (άλλη εκτός των συγκεκριμένων περιπτώσεων που αναφέρονται υπό τη «Μετεγκατάσταση λόγω Εργασίας» και την «Κλήση εκ νέου από Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης»

Απαιτούμενα στοιχεία Οποιοδήποτε στοιχείο ζητηθεί από την Ομάδα της Εξυπηρέτησης Πελατών μας για να πιστοποιήσει τις περιστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Συγκεκριμένοι λόγοι κατά τους οποίους δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων:

Δεν επιστρέφουμε χρήματα κατά τη μη παράσταση σε Κράτηση που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με :

 • πραγματικές ή αντιληπτές: πυρκαγιές, έκρηξη ηφαιστείου, τσουνάμι, σεισμός. πόλεμος, εχθροπραξίες, τρομοκρατία, εμφύλια αναταραχή. απεργίες και βιομηχανική δράση· φυλάκιση, επαναπατρισμός, απέλαση. δηλητηριώδη βιολογικά υλικά, ραδιενέργεια. Cyber ​​Incident ή Cyber ​​ κατάσχεση κρατικής περιουσίας·
 • Πολιτογράφηση, Βίζα, Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή ή άλλα ραντεβού
 • Αποτυχία συμμόρφωσης με οποιοδήποτε νόμο·
 • Οποιαδήποτε Κράτησηπροέρχεται από Κούβα, Ιράν, Βόρεια Κορέα, Ρωσία, Σουδάν ή Συρία·
 • Σε περίπτωση που υπάρχει έκθεση σε κύρωση, απαγόρευση ή περιορισμό υπό τις αποφάσεις του ΟΗΕ ή εμπορικές ή οικονομικές κυρώσεις κατά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου ή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
 • Σε περίπτωση υπέρβασης 18 μηνών από την ημερομηνία που αρχικά έγινε η κράτηση μέχρι την ολοκλήρωση του συμβάντος της συναλλαγής

Ορισμοί

Οι ακόλουθες λέξεις ή φράσεις έχουν το νόημα που φαίνεται αμέσως μετά από κάθε λέξη που εμφανίζεται με έντονα γράμματα σε αυτό το κείμενο.
Εμείς/Εμάς/Δικό μας :Είμαστε ο πράκτορας με τον οποίο κάνατε την Κράτηση
Εσείς/το δικό σας/Εσείς οι ίδιοι : Ένα άτομο που έκανε την Κράτηση μόνο του ή ως μέλος μιας ομάδας με Εμάς
Πάροχος – η εταιρεία ή ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της κράτησης

Ένοπλες Δυνάμεις – Ναυτικό, Ειδικές Δυνάμεις, Στρατός ή Αεροπορία
Παρίσταμαι: Συμμετέχω, χρησιμοποιώ ή είμαι παρών.
Κράτηση– Οι προσχεδιασμένες και προ-κρατημένες υπηρεσίες/γεγονότα/πτήσεις/εισιτήρια για τα οποία έγινε συναλλαγή με Εμάς από Εσάς.
Μεταδιδόμενη ασθένεια- αναφέρεται σε κάθε ασθένεια ικανή να μεταδοθεί από ένα μολυσμένο άτομο ή είδος σε ευπαθή ξενιστή, είτε άμεσα είτε έμμεσα, που μπορεί να προκαλέσει καραντίνα ή περιορισμό της μετακίνησης ανθρώπων.
Γιατρός- Ένας καταρτισμένος ιατρικός πρακτικός με άδεια άσκησης επαγγέλματος και αναγνωρισμένο επαγγελματικό υπόβαθρο. Γιατρός δεν μπορείτε να είστε Εσείς ή ένα μέλος της Οικογένειάς σας.
Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης- Αστυνομία, Πυροσβεστική και Υπηρεσίες Διάσωσης ή άλλες Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης
Στενός Οικογενειακός Κύκλος-Ο/Η σύζυγός σας , σύντροφος, σύντροφος βάσει συμφώνου συμβίωσης, παιδί, αδερφός, αδερφή, γιαγιά ή παππούς ή θετή οικογένεια.
Στενό Οικογενειακό Περιβάλλον– τα άτομα τα οποία κατοικούν μαζί σας στην ίδια μόνιμη κατοικία
Πάροχος – η εταιρεία ή ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της κράτησης.
Μέρος που πληρώνει- οποιοσδήποτε οργανισμός ή σώμα που έχει νομική ευθύνη να πληρώνει αποζημίωση για την αποτυχία μιας υπηρεσίας, απέναντι στον οποίο Εσείς έχετε το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Οποιαδήποτε μετάφραση αυτού του κειμένου από τα Αγγλικά είναι μόνο για βοήθεια και πληροφόρηση. Στην περίπτωση της αίτησης επιστροφής χρημάτων, η εκδοχή της αγγλικής γλώσσας θα αποτελέσει τη βάση του διακανονισμού.

Όλες οι πτυχές αυτού του κειμένου υπόκεινται στον Αγγλικό Δίκαιο και στη δικαιοδοσία των Αγγλικών δικαστηρίων.

Αυτή εδώ δεν είναι ασφαλιστική πολιτική. Μια Κράτηση με επιστροφή χρημάτων αποτελεί μια επιλεκτική επέκταση των βασικών μας Όρων και Προϋποθέσεων πώλησης και συναλλαγής και παρέχει επιστροφή χρημάτων μόνο σε συγκεκριμένες και καθορισμένες περιστάσεις που υπογραμμίζονται σε αυτό το κείμενο.

 

v8.0 Extended