Voorwaarden voor terugbetaling – v6.0 Uitgebreid

Datum: 07/04/2021

We bieden een terugbetaling wanneer…

U de boeking niet kunt bijwonen wegens één van de vermelde redenen en u het vereiste bewijs dat hieronder in het gedeelte over de redenen vermeld wordt geleverd hebt. De terugbetaling is altijd onderhevig aan de Algemene voorwaarden voor terugbetalingen.

 • Ziekte / Letsel
 • Reeds bestaande medische aandoening
 • Zwangerschapscomplicatie
 • Overlijden van direct familielid
 • Storing in het openbaar vervoer
 • Vluchtverstoring
 • Mechanische storing
 • Slechte weersomstandigheden
 • Noodgeval thuis
 • Diefstal van documenten
 • Verplaatsing werk
 • Terugroeping van strijdkrachten en hulpdiensten
 • Jurydienst
 • Daagvaardingen
 • Wijzigingen in examendata

 

We kunnen naar eigen goeddunken ook andere noodsituaties in overweging nemen en U moet voor deze omstandigheden bewijs leveren.

Lees voor volledige informatie over wat we voor de verschillende redenen wel en niet terugbetalen de Algemene voorwaarden voor terugbetalingen en de afzonderlijke redenen hieronder.

 

Algemene voorwaarden voor terugbetaling

 • We geven geen geld terug om welke reden dan ook die verband houdt met een pandemie of epidemie van een Overdraagbare Ziekte, inclusief Covid-19 (zie de sectie Covid-19 hieronder voor uitzonderingen hierop en wanneer we wel een terugbetaling kunnen overwegen).
 • We betalen niet terug als uw Boeking niet langer gewenst of nodig is.
 • We betalen via dit proces geen geld terug wanneer uw Boeking wordt geannuleerd of uitgesteld door de organisator of luchtvaartmaatschappij; Neem voor het aanbrengen van wijzigingen in Uw Boeking rechtstreeks contact op met Onze
 • Uw reden voor terugbetaling mag niet redelijkerwijs te voorzien zijn geweest op het moment dat U de Boeking
 • U moet alle regelingen treffen om op tijd aan te komen om de Boeking bij te wonen, inclusief het regelen van de nodige vergunningen, reisdocumenten of visa.
 • U moet alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen of redelijke alternatieve regelingen treffen om elk verzoek om terugbetaling te voorkomen of te verminderen.
 • U wordt gevraagd om op Uw eigen kosten ondersteunend bewijs te leveren en een kopie van het bewijs van Boeking.
 • De maximale terugbetaling per persoon zal niet hoger zijn dan de totale waarde van hun aandeel in de Boeking, of £10.000 GBP (of equivalent in een andere valuta).

  

Covid-19…

We bieden  mogelijk een terugbetaling wanneer U niet in staat bent om Uw Boeking bij te wonen vanwege één van de volgende redenen die verband houden met Covid-19:

 1. U, of iemand binnen uw directe gezin, is 14 dagen onmiddellijk voorafgaand aan het Bijwonen van Uw Boeking geïnfecteerd geraakt met Covid-1, wat betekent dat u zich moet isoleren of afschermen; ondersteund door bewijs van een positief testresultaat.
 2. Ziekenhuisopname, of overlijden, van Uw Directe Familielid als gevolg van Covid-19, binnen de 28 dagen onmiddellijk voorafgaand aan het Bijwonen van Uw Boeking; ondersteund door een dokterscertificaat / overlijdensakte.
 3. Een significante verandering in Uw reeds bestaande medische toestand in de 14 dagen onmiddellijk voorafgaand aan het Bijwonen van Uw Boeking waardoor een arts het Bijwonen afraadt wegens het risico van blootstelling aan Covid-19.

Er worden geen terugbetalingen gedaan wanneer U de boeking niet Bijwoont, omdat U zich zorgen maakt over het oplopen van Covid-19 of als U zichzelf isoleert zonder een positieve Covid-19-test in Uw huishouden, of wanneer Uw reisplannen worden beïnvloed door Covid-19-beperkingen.

Bezoek hier onze speciale pagina voor meer informatie over Covid-19.

Deze redenen voor terugbetaling worden volledig naar eigen inzicht in overweging genomen en kunnen niet worden beschouwd als een garantie voor terugbetaling.

**Zie de volledige voorwaarden hieronder om het terugbetalingsbeleid en eventuele uitgesloten redenen voor het aanvragen van terugbetalingen i.v.m. Covid-19 te begrijpen.

 

Een terugbetaling aanvragen

Uw terugbetalingsaanvraag en betaling worden afgehandeld door de Klantenservice die optreedt als beheerder van Onze voorwaarden voor terugbetaling.

Voor het aanvragen van een terugbetaling dient U het terugbetalingsaanvraagformulier hier in te vullen zodra U weet dat U de Boeking niet kunt Bijwonen, en tot 60 dagen na de Boeking.

Indien Uw Boeking door de organisator of luchtvaartmaatschappij geannuleerd of uitgesteld wordt dient U rechtstreeks contact op te nemen met Onze klantenservice; zie de bevestiging van Uw Boeking voor contactgegevens.

 

Ziekte / Letsel  

 

betekent een Ziekte of onopzettelijk Letsel van U of Uw Directe Familielid. We zullen ook de kosten van de verklaring van Dokter over een geldige aanvraag tot terugbetaling terugbetalen.

 

Wat we niet terugbetalen

 

Wanneer u niet kunt aantonen dat de betrokken persoon die deel uitmaakt van uw Directe Familie of deel uitmaakt van de Groep en de Boeking niet Bijwonen kan.

 

Vereist bewijsmateriaal

 

Een doktersverklaring of medisch certificaat waarin de details van de ziekte of verwonding worden bevestigd, de datum waarop het zich heeft voorgedaan en dat U hierdoor de Boeking niet kunt Bijwonen. (Bon vereist voor terugbetaling van doktersverklaring)

 

 

 

Reeds bestaande medische aandoening betekent een lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand waarvan U op de hoogte was op het moment dat U de Boeking maakte en welke U normaal gesproken niet belet de Boeking bij te wonen.
Wat we niet terugbetalen

 

Wanneer Uw reeds bestaande medische aandoening U normaal gesproken belet de Boeking bij te wonen.
Vereist bewijsmateriaal

 

Een doktersverklaring of medisch certificaat waarin de details van de ziekte of verwonding worden bevestigd, de datum waarop de wijziging zich heeft voorgedaan en dat U hierdoor de Boeking niet kunt Bijwonen. (Bon vereist voor terugbetaling van doktersverklaring)

 

 

 

Zwangerschaps-

complicatie

 

betekent een complicatie van de zwangerschap waarvan U niet op de hoogte was op het moment dat U de Boeking maakte en die ertoe leidt dat U de Boeking niet kunt bijwonen.

 

Wat we niet terugbetalen

 

Normale zwangerschap.

 

Vereist bewijsmateriaal

 

Een doktersverklaring of medisch certificaat waarin de details van de complicatie worden bevestigd, de datum waarop deze zich voorgedaan hebben en dat U hierdoor de Boeking niet kunt Bijwonen. (Bon vereist voor terugbetaling van doktersbriefje)

 

 

 

Overlijden

 

betekent Uw overlijden op enig moment voorafgaand aan de Boeking of het overlijden van een Direct Familielid of een persoon of personen in de Groep die het evenement met U zou(den) bijwonen, tot 4 weken voorafgaand aan de datum van de Boeking.

 

Wat we niet terugbetalen

 

Waar u niet kunt aantonen dat de persoon deel uitmaakt van uw Directe Familie of van de Groep die de Boeking zou Bijwonen.
Vereist bewijsmateriaal

 

Een overlijdensakte.

 

 

 

Storing openbaar vervoer

 

betekent onverwachte verstoring of uitval van het openbaar vervoer waarvan U redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn geweest op of voor de datum van de Boeking.

 

Wat we niet terugbetalen

 

Wanneer er sprake is van een financiële storing van een transportaanbieder.
Vereist bewijsmateriaal

 

Een kopie van de melding van storing of uitval van het openbaar vervoer. (Dit kan normaal gesproken worden verkregen via de website van het transportbedrijf).

 

 

Vluchtverstoring

 

betekent annulering of aanzienlijke vertraging van vlucht(en) waardoor U uw Boeking niet kunt Bijwonen en waarvan U niet op de hoogte was vóór de datum van de Boeking.
Wat we niet terugbetalen

 

Als Uw vlucht Uw Boeking is en deze is geannuleerd of uitgesteld en U recht hebt recht op compensatie van de luchtvaartmaatschappij of een andere Betalende Partij.

Als U vóór de datum van de Boeking op de hoogte was van de verstoring en geen redelijke geschikte alternatieven hebt getroffen.

Als er een financiële fout is gemaakt door een transportaanbieder.

Als het doel of de reden waarvoor U Uw vlucht hebt geboekt is gewijzigd of geannuleerd.

 

Vereist bewijsmateriaal

 

Een kopie van Uw vliegticket en annuleringsbericht van de luchtvaartmaatschappij.

 

 

Mechanische storing

 

betekent een mechanische storing, ongeval, brand of diefstal van een voertuig dat U naar de Boeking brengt in de 24 uur voorafgaand aan de Boeking.

 

Als u niet voldoende tijd heeft gelaten om naar de boeking te reizen.

Als u geen redelijke alternatieve regelingen heeft getroffen om de boeking bij te wonen.

 

Pech onderweg – Een kopie van de oproepnota van uw pechhulpdienst.

Een incidentnummer of rapport van de politie of relevante verkeersautoriteit.

 

Wat we niet terugbetalen

 

Als U niet voldoende tijd heeft vrijgemaakt om naar de Boeking te reizen.

Als U geen redelijke alternatieve regelingen heeft getroffen voor het Bijwonen van de Boeking.

 

Vereist bewijsmateriaal

 

Pech onderweg – Een kopie van de oproepnota van Uw pechhulpdienst.

Een incidentnummer of rapport van de politie of relevante verkeersautoriteit.

 

 

 

Slechte weersomstandig-

heden

 

betekent weer waarbij een overheidsinstantie waarschuwingen heeft afgegeven om niet te reizen, wat het Bijwonen van de Boeking voor U volledig belet.

 

Wat we niet terugbetalen

 

Slecht weer zonder waarschuwingen van de Overheidsinstantie om niet te reizen.

 

Vereist bewijsmateriaal

 

Een kopie van de waarschuwing van de Overheidsinstelling.

Bevestiging van relevante routesluitingen.

 

 

 

Noodgeval thuis

 

betekent een inbraak, brand, opzettelijke schade of overstroming in Uw privéwoning tot 48 uur onmiddellijk voorafgaand aan de Boeking, waarvan U niet op de hoogte was tijdens het maken van de Boeking.

 

Wat we niet terugbetalen

 

Elke noodsituatie in huis waarvoor U niet het hieronder weergegeven bewijs kunt leveren.

 

Vereist bewijsmateriaal

 

Inbraak, overstroming, opzettelijke schade – Een politie referentienummer of bewijs van het indienen van een claim bij Uw woningverzekeringsmaatschappij.

Brand – Een melding van brandweer en / of politie.

 

 

Diefstal van document(en)

 

betekent de diefstal van een document dat nodig is voor de Boeking en dat niet tijdig voor de Boeking kan worden vervangen.

 

Wat we niet terugbetalen

 

Wanneer de documenten voorafgaand aan of op de dag van de Boeking vervangen kunnen worden.

Wanner u de documenten kwijtgeraakt bent.

Vereist bewijsmateriaal

 

Een politierapport of misdaadnummer om de diefstal te bevestigen.

Een e-mail van de boekingsagent waarin wordt bevestigd dat ze de tickets niet kunnen vervangen / opnieuw uitgeven.

 

 

Overplaatsing voor werk

 

betekent dat U door Uw werkgever opgelegd wordt te verhuizen en dat U hiervan niet op de hoogte was op de datum van Boeking. De verhuizing kan tijdelijk of permanent zijn en moet meer dan 100 mijl van Uw huisadres zijn op de datum van N.

 

Wat we niet terugbetalen

 

Bijwonen van zakelijke bijeenkomsten en zakenreizen.

Elke tijdelijke verhuizing voor werk moet voor een periode van minimaal 3 maanden zijn.

Vrijwillige verhuizing.

 

Vereist bewijsmateriaal

 

Een brief van Uw huidige werkgever waarin de details van de verhuizing worden bevestigd.

 

 

Terugroeping van strijdkrachten en hulpdiensten betekent dat U als lid van de Strijdkrachten, Reserve Strijdkrachten of Hulpdiensten wordt teruggeroepen om te werken op de datum van de Boeking of dat U naar het buitenland bent overgeplaatst en de Boeking niet kunt Bijwonen.

 

Wat we niet terugbetalen

 

U was voor het maken van de Boeking op de hoogte van of had werkzaamheden gepland op de datum van de Boeking.

U heeft geen toestemming voor jaarlijkse vakantie gekregen  op de ingediende data voor de Boeking.

 

Vereist bewijsmateriaal

 

Een bericht van Uw bevelvoerend officier of manager dat bevestigd dat U voor Uw werk of dienst bent geroepen en dat dit niet Uw oorspronkelijke planning was.

 

 

Jurydienst

 

betekent een oproep voor U voor het Bijwonen van de jurydienst op de datum van de Boeking waarvan U niet op de hoogte was op het moment dat U de Boeking maakte.

 

Wat we niet terugbetalen

 

Elke jurydienst waarvoor U het hieronder vermelde bewijs niet leveren kunt.
Vereist bewijsmateriaal

 

Een kopie van de brief waarin de jurydienst vereist wordt.

 

Dagvaardingen

 

betekent dat U wordt opgeroepen om als getuige te verschijnen in een gerechtelijke procedure op de dag van de Boeking waarvan U niet op de hoogte was op het moment van het maken van de Boeking.
Wat we niet terugbetalen

 

Elke dagvaarding waarbij U een met naam genoemde verdachte bent in een strafrechtelijke procedure of waarin U het onderwerp bent van een strafrechtelijke procedure.

 

Vereist bewijsmateriaal

 

Een kopie van de dagvaarding.

 

 

Wijzigingen in examendata

 

betekent de onvoorziene wijziging van de datum van een examen voor een cursus waarvoor U staat ingeschreven op de dag(en) van de Boeking.

 

Wat we niet terugbetalen

 

Wanneer U eerder voor het examen gezakt bent en deze opnieuw moet afleggen.
Vereist bewijsmateriaal

 

Een kopie van een bericht van de instantie, school, hogeschool, universiteit die het examen afgeeft waarin de wijziging van de datum wordt bevestigd.

 

 

Noodsituaties  

 

betekent een onvoorziene omstandigheid die volledig buiten Uw macht ligt en waarvoor U niet verantwoordelijk bent. De beslissing om terug te betalen is geheel naar goeddunken van onze Klantenservice. We zullen deze omstandigheden in overweging nemen en hebben geen enkele verplichting tot terugbetaling.

 

Wat we niet terugbetalen

 

Alles waarvan onze klantenservice beschouwt dat het niet de bedoeling is dat deze in deze lijst met geldige redenen voor terugbetaling opgenomen wordt.
Vereist bewijsmateriaal

 

Elk bewijs dat door onze klantenservice opgevraagd wordt om de noodsituatie te verifiëren.

Specifieke redenen waarvoor geen terugbetaling plaatsvinden zal:

We voeren geen terugbetaling uit wanneer de reden van het niet bijwonen van een Boeking direct of indirect verband houdt met:

feitelijk of waargenomen: oorlog, vijandelijkheden, burgerlijke onrust; opsluiting, repatriëring, deportatie; giftige biologische materialen, radioactiviteit; Cyberincident of Cyber Act; inbeslagname van staatseigendommen;

 • het niet naleven van enige wet;
 • elke Boeking afkomstig uit Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan of Syrië;
 • blootstelling aan enige sanctie, verbod of beperking op grond van resoluties van de Verenigde Naties of de handels- of economische sancties, wetten of voorschriften van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika.
 • wanneer er meer dan 18 maanden zit tussen de oorspronkelijk geboekte datum tot het einde van het verwerkte evenement.

 

Definities

De volgende woorden of uitdrukkingen hebben de onderstaande betekenis, waar ze in dit document vetgedrukt zijn.

 

Wij/Ons/Onze – Wij zijn de Boekingsagent bij wie U de Boeking heeft gemaakt.
U/Uw/Uzelf – Een persoon die alleen of als onderdeel van een groep bij Ons een Boeking heeft gemaakt.
Krijgsmacht – Zeedienst, Marine, Leger of Luchtmacht.
Bijwonen – meedoen aan, deelnemen aan, gebruiken of aanwezig zijn.
Boeking – De vooraf geplande en vooraf geboekte service(s)/evenement(en)/vlucht(en)/ticket(s) die U bij Ons aangeschaft heeft.
Overdraagbare ziekte – betekent elke ziekte van een geïnfecteerde persoon of soort naar een vatbare gastheer, direct of indirect, kan worden overgedragen en welke quarantaines heeft veroorzaakt of het verkeer van mensen heeft beperkt.
Dokter – Een gekwalificeerde arts die geregistreerd en bevoegd is bij een erkende beroepsorganisatie. Een dokter kan niet Uzelf of een lid van Uw familie zijn.
Hulpdiensten – Politie, brandweer, reddingsdiensten of andere hulpdiensten.
Directe familie – Uw echtgenoot, echtgenote, partner, geregistreerde partner, ouder, kind, broer, zus, grootmoeder of grootvader, of stiefgezin.
Betalende partij – Elke organisatie of instantie die wettelijk aansprakelijk is om een ​​vergoeding te betalen voor het falen van de service bij wie U recht heeft op terugbetaling.

 

 

BELANGRIJK Elke vertaling van dit document vanuit het Engels is alleen ter ondersteuning en informatie. In het geval van een verzoek tot terugbetaling zal de Engelstalige versie de basis vormen voor de afwikkeling.

Alle aspecten van dit document zijn onderworpen aan de Engelse wet en de jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

Dit is geen verzekeringspolis. Een restitueerbare Boeking is een optionele uitbreiding op Onze standaard verkoop- en handelsvoorwaarden en biedt een terugbetaling voor bepaalde gedefinieerde omstandigheden die in dit document worden beschreven.

 

v6.0 Extended