การใช้คำเกี่ยวกับการคืนเงิน – v6.0 ฉบับขยายความ

วันที่: 07/04/2021

เราจะทำการคืนเงินให้ในกรณีที่

คุณไม่สามารถเข้าใช้บริการที่จองไว้ได้เนื่องจากเหตุผลใดก็ตามที่ระบุและได้แสดงหลักฐานอันจำเป็นซึ่งมีแสดงไว้ในส่วนเหตุผลที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการคืนเงิน

 • อาการป่วย / บาดเจ็บ
 • อาการทางการแพทย์ที่เป็นอยู่แล้ว
 • ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์
 • การเสียชีวิตในครอบครัว
 • ความผิดพลาดของระบบขนส่งสาธารณะ
 • ความผิดพลาดของตารางบินของสายการบิน
 • ความผิดพลาดของการทำงานของเครื่องยนต์
 • สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
 • กรณีฉุกเฉินในครัวเรือน
 • การถูกโขมยเอกสาร
 • การย้ายที่ทำงาน
 • การเรียกเข้าประจำการกองกำลังและหน่วยงานบริการฉุกเฉิน
 • การปฎิบัติหน้าที่เป็นลูกขุน
 • การถูกเรียกหมายศาล
 • การเปลี่ยนวันสอบ

 

นอกจากนี้เราอาจพิจารณาสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ โดยใช้ดุลยพินิจของเราเองและคุณอาจจำเป็นต้องแสดงหลักฐานของสถานการณ์ดังกล่าว

คุณต้องอ่านเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการคืนเงิน และส่วนเหตุผลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ด้านล่าง เพื่อรับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะคืนเงินให้และจะไม่คืนเงินให้สำหรับแต่ละเหตุผล

  

 เงื่อนไขทั่วไปสำหรับการคืนเงิน

 • เราจะไม่คืนเงินสำหรับเหตุผลใดก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อหรือการแพร่ระบาดของโรคอันไรวปมถึง Covid-19 (ดูหัวข้อ Covid-19 ที่ด้านล่างสำหรับข้อยกเว้นที่เราอาจพิจารณาคืนเงินให้)
 • เราจะไม่คืนเงินในกรณีที่การจองของคุณไม่ได้เป็นที่ต้องการหรือจำเป็นอีกต่อไปแล้ว
 • เราจะไม่จ่ายเงินคืนผ่านขั้นตอนนี้ในกรณีที่การจองของคุณถูกยกเลิกหรือถูกเลื่อนโดยผู้จัดหรือโดยสายการบิน หากต้องการเปลี่ยนแปลงการจองของคุณ กรุณาติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราได้โดยตรง
 • เหตุผลในการคืนเงินของคุณจะต้องไม่สามารถถูกคาดการณ์ได้โดยสมเหตุสมผลในขณะที่คุณได้ทำการจอง
 • คุณจำเป็นต้องทำการเตรียมการทั้งหมดเพื่อให้สามารถมาถึงทันเวลาเพื่อเข้าใช้บริการของการจองรวมถึงการจัดเตรียมใบอนุญาตที่จำเป็นเอกสารการเดินทางหรือวีซ่าทั้งหมด
 • คุณต้องใช้ความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมหรือจัดการทางเลือกอื่นตามสมควรเพื่อป้องกันหรือลดคำขอคืนเงินในทุกกรณี
 • คุณจะต้องแสดงหลักฐานประกอบโดยออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเองพร้อมแสดงสำเนายืนยันการจอง
 • มูลค่าของเงินคืนสูงสุดจะไม่เกินมูลค่ารวมของส่วนแบ่งจากการจองของแต่ละคนหรือ 10,000 ปอนด์สเตอร์ลิง (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น)

 

Covid-19…

เราอาจคืนเงินให้ในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าใช้บริการในการจองของคุณได้เนื่องจากหนึ่งในเหตุผลอันเกี่ยวข้องกับ Covid-19 ดังต่อไปนี้:

 1. คุณหรือคนในครัวเรือนของคุณติดเชื้อ Covid-19 ภายใน 14 วันก่อนเข้าใช้บริการในการจอง หมายความว่าคุณต้องถูกกักตัวหรือถูกกันออก โดยมีการสนับสนุนด้วยหลักฐานของผลการตรวจที่เป็นบวก
 2. การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือการเสียชีวิตของ สมาชิกในครัวเรือนของคุณอันเนื่องมาจาก Covid-19 ภายใน 28 วันก่อนวันเข้าใช้บริการในการจองของคุณ โดยมีการรองรับด้วยใบรับรองแพทย์ / มรณบัตร
 3. การเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญในสภาพและอาการทางการแพทย์ของคุณที่คุณเป็นอยู่ก่อนภายใน 14 วันก่อนเข้าใช้บริการในการจองของคุณอันมีผลให้แพทย์แนะนำให้คุณไม่เข้าใช้บริการอันเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับเชื้อ

จะไม่มีการคืนเงินให้ในกรณีที่คุณไม่เข้าใช้บริการเนื่องจากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อ Covid-19 หรือคุณกำลังกักตัวทั้งที่ไม่ได้รับการตรวจ Covid-19 เป็นผลบวกในครัวเรือนของคุณ หรือในกรณีที่แผนการเดินทางของคุณได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดเนื่องจากเชื้อ Covid-19

หากต้องการอ่านเกี่ยวกับ Covid-19 เพิ่มเติม กรุณาไปที่หน้าเฉพาะของเราได้ที่นี่

เหตุผลเหล่านี้สำหรับการรับเงินคืนจะถูกพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจทั้งหมดและไม่ถือเป็นการรับประกันการคืนเงิน

**ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็มได้ที่ด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินและเหตุผลที่ยกเว้นการขอคืนเงินที่เกี่ยวกับเชื้อ Covid-19

 

การร้องขอการคืนเงิน

การขอคืนเงินและการชำระเงินของคุณจะได้รับการจัดการโดยทีมงานดูแลประสบการณ์ของลูกค้าซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเงื่อนไขการคืนเงินของเรา. 

ในการยื่นขอคืนเงินคุณต้องกรอกแบบฟอร์มขอคืนเงินที่นี่ทันทีที่คุณทราบว่าคุณไม่สามารถเข้าใช้บริการที่จองไว้ได้และภายใน 60 วันหลังจากการจอง

หากการจองของคุณถูกยกเลิกหรือเลื่อนโดยผู้จัดหรือสายการบินแล้วคุณควรติดต่อทีมงานให้บริการลูกค้าของเราโดยตรง  ดูข้อมูลยืนยันการจองของคุณเพื่อรับข้อมูลรายละเอียดการติดต่อ

 

อาการป่วย / บาดเจ็บ

  

 

หมายถึงอาการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่เกิดกับคุณหรือสมาชิกของครอบครัวของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจ เราจะทำการคืนเงินค่าใช้จ่ายสำหรับใบรับรองแพทย์เมื่อใบร้องขอคืนเงินสามารถใช้งานได้

 

สิ่งที่เราไม่ทำการคืนเงินให้

 

ในกรณีที่คุณไม่สามารถแสดงหลักฐานว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบเป็นสมาชิกในครอบครัวของคุณจริงหรือเป็นสมาชิกกลุ่มที่จะเข้าใช้บริการในการจอง
หลักฐานที่ต้องใช้

 

ใบรับรองแพทย์หรือหนังสือรับรองแพทย์ที่ยืนยันรายละเอียดของการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ วันที่เกิดเหตุ และระบุว่าเป็นการทำไม่ให้คุณสามารถเข้าใช้บริการตามที่จองไว้ (ใบเสร็จรับเงินอันจำเป็นเพื่อรับเงินคืนสำหรับใบรับรองแพทย์)

 

 

อาการทางการแพทย์ที่มีอยู่ก่อนหน้า หมายถึงสภาวะสุขภาพทางร่างกายหรือจิตใจที่คุณได้ตะหนักถึงในขณะที่คุณได้ทำการจองซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่ได้ทำให้คุณไม่สามารถเข้าใช้บริการตามที่ทำการจองไว้ได้

 

สิ่งที่เราไม่ทำการคืนเงินให้ นกรณีที่แนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ที่คุณทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าใช้บริการตามที่จองไว้ได้

 

หลักฐานที่ต้องใช้

 

ใบรับรองแพทย์หรือหนังสือรับรองแพทย์ที่ยืนยันรายละเอียดสภาพทางการแพทย์ของคุณ ลงวันที่วันที่อาการเปลี่ยนแปลง และระบุว่าทำให้คุณไม่สามารถเข้าใช้บริการที่ทำการจองไว้ได้ (ใบเสร็จรับเงินอันจำเป็นเพื่อรับเงินคืนสำหรับใบรับรองแพทย์)

 

 

 

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์

 

หมายถึงภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์โดยคุณไม่ได้ทราบในขณะที่ทำการจองและส่งผลทำให้คุณไม่สามารถเข้าใช้บริการที่จองไว้ได้

 

 

สิ่งที่เราไม่ทำการคืนเงินให้

 

การตั้งครรภ์ปกติ

 

 

หลักฐานที่ต้องใช้

 

ใบรับรองแพทย์หรือหนังสือรับรองแพทย์ที่ยืนยันภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว ลงวันที่ที่เกิดขึ้น และระบุว่าทำให้คุณไม่สามารถเข้าใช้บริการที่ทำการจองไว้ได้ (ใบเสร็จรับเงินอันจำเป็นเพื่อรับเงินคืนสำหรับใบรับรองแพทย์)

 

 

 

การเสียชีวิต

 

 

หมายถึงการเสียชีวิตของคุณหรือสมาชิกในครอบครัวตลอดเวลาก่อนที่เวลาที่จองไว้ หรือการเสียชีวิตของบุคคลใดในกลุ่มที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับคุณโดยไม่เกินกว่า 4 สัปดาห์ก่อนวันที่จองไว้

 

สิ่งที่เราไม่ทำการคืนเงินให้

 

ในกรณีที่คุณไม่สามารถแสดงหลักฐานว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบเป็นสมาชิกในครอบครัวของคุณจริงหรือเป็นสมาชิกกลุ่มที่จะเข้าใช้บริการในการจอง

 

หลักฐานที่ต้องใช้

 

ใบมรณบัตร

 

 

 

ความผิดพลาดในระบบขนส่งสาธารณะ

 

ความผิดพลาดหมายถึงการหยุดชะงักโดยไม่ได้มีการคาดคิดหรือเกิดความล้มเหลวของเครือข่ายการขนส่งสาธารณะซึ่งคุณไม่ได้รับทราบในหรือก่อนวันที่จองโดยมีความสมเหตุสมผล

 

สิ่งที่เราไม่ทำการคืนเงินให้

 

หากเกิดความล้มเหลวทางการเงินของระบบขนส่งสาธารณะ

 

 

หลักฐานที่ต้องใช้

 

สำเนาการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความขัดข้องหรือการหยุดชะงักของระบบขนส่งสาธารณะ (ทั่วไปแล้วจะสามารถหาได้จากเว็บไซต์ของบริษัทขนส่ง)

 

 

ความผิดพลาดของตารางบินของสายการบิน

 

หมายถึงการยกเลิกเที่ยวบินโดยที่คุณไม่ได้ทราบก่อนวันที่ได้จองไว้ ซึ่งทำให้คุณไม่สามารถเข้าใช้บริการที่คุณได้จองไว้

 

 

สิ่งที่เราไม่ทำการคืนเงินให้

 

 

หากเที่ยวบินของคุณเป็นการจองโดยตัวคุณเองและได้ถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไป และคุณมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยจากสายการบินหรือผู้ชำระเงินคืนรายอื่น

หากคุณทราบว่าจะมีการหยุดชะงักก่อนวันที่จองและไม่ได้ทำการเตรียมการเดินทางอื่นที่เหมาะสมโดยมีความสมเหตุสมผล

หากเกิดความล้มเหลวทางการเงินของผู้ให้บริการขนส่ง

หากวัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่คุณได้ทำการจองเที่ยวบินของคุณเพื่อเข้าใช้บริการได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกยกเลิก

 

หลักฐานที่ต้องใช้

 

สำเนาตั๋วสายการบินของคุณและหนังสือแจ้งการยกเลิกจากสายการบิน

 

 

ความผิดพลาดของการทำงานของเครื่องยนต์

 

หมายถึงใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาที่จองไว้ได้เกิดความผิดพลาดของการทำงานของเครื่องยนต์ อุบัติเหตุ ไฟไหม้ หรือการโจรกรรมยานพาหนะที่จะพาคุณไปใช้บริการที่ได้จองไว้

 

สิ่งที่เราไม่ทำการคืนเงินให้

 

หากคุณไม่ได้เผื่อเวลาไว้ให้พอสำหรับการเดินทางไปใช้บริการที่ได้จองไว้

หากคุณไม่ได้เตรียมทางเลือกเพื่อสามารถเข้าใช้บริการการจองได้โดยใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผล

 

 

หลักฐานที่ต้องใช้

 

 

เครื่องยนต์เสีย – สำเนาบันทึกการเรียกใช้บริการจากบริการให้ความช่วยเหลือของคุณ

หมายเลขประจำเหตุหรือบันทึกของตำรวจหรือหน่วยงานทางจราจรที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

 

หมายถึงสภาพอากาศที่หน่วยงานของรัฐได้มีการออกคำเตือนเพื่อทำให้คุณไม่สามารถเดินทางเข้าใช้บริการที่ได้จองไว้

 

สิ่งที่เราไม่ทำการคืนเงินให้

 

สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยอันไม่ได้มีคำเตือนไม่ให้เดินทางจากหน่วยงานรัฐ

 

หลักฐานที่ต้องใช้

 

สำเนาเอกสารคำเตือนการเดินทางจากหน่วยงานรัฐบาล

เอกสารยืนยันการปิดเส้นทางที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

กรณีฉุกเฉินในครัวเรือน

 

หมายถึงการลักทรัพย์ ไฟไหม้ ความเสียหายอันเป็นอันตรายหรือน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่ที่พักส่วนตัวของคุณในเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนที่ได้จองไว้ โดยคุณไม่ได้รู้เมื่อทำการจอง

 

สิ่งที่เราไม่ทำการคืนเงินให้

 

เหตุฉุกเฉินในบ้านใดที่คุณไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ดังต่อไปนี้
หลักฐานที่ต้องใช้ การลักทรัพย์ น้ำท่วม ความเสียหายโดยปองร้าย – หมายเลขอ้างอิงของตำรวจหรือหลักฐานจากการยื่นคำร้องต่อบริษัท ที่ทำประกันบ้านของคุณ

ไฟไหม้ – รายงานจากหน่วยดับเพลิงและ/หรือตำรวจ

 

 

การถูกขโมยเอกสาร

 

หมายถึวเอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการจองถูกขโมย โดยไม่สามารถทำใหม่มาทดแทนได้ ทันเวลากับที่ได้จองไว้

 

สิ่งที่เราไม่ทำการคืนเงินให้

 

 

หากเอกสารสามารถถูกทดแทนได้ก่อนหรือในวันที่จอง

เอกสารสูญหาย

 

หลักฐานที่ต้องใช้

 

 

บันทึกรายงานตำรวจหรือหมายเลขคดีเพื่อเป็นการยืนยันการโจรกรรม

อีเมลจากตัวแทนการจองเพื่อแสดงการยืนยันว่าไม่สามารถเปลี่ยน / ออกตั๋วให้ใหม่ได้

 

 

 

การย้ายที่ทำงาน

 

 

หมายถึงข้อกำหนดให้ย้ายที่อยู่ตามที่คุณถูกกำหนดโดยนายจ้างของคุณโดยที่คุณไม่ได้รู้ในวันที่ได้ทำการจองโดยการย้ายอาจเป็นการชั่วคราวหรือการถาวรก็ได้และต้องอยู่ห่างจากที่อยู่บ้านของคุณมากกว่า 100 ไมล์ ณ วันที่ทำการจอง
สิ่งที่เราไม่ทำการคืนเงินให้

 

 

เข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจและการเดินทางเพื่อทำธุรกิจ

การย้ายที่ทำงานชั่วคราวจะต้องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน

การย้านถิ่นฐานโดยสมัครใจ

หลักฐานที่ต้องใช้

 

 

จดหมายจากนายจ้างปัจจุบันของคุณที่ยืนยันรายละเอียดการย้ายที่อยู่

 

 

การเรียกเข้าประจำการกองกำลังและหน่วยงานบริการฉุกเฉิน

 

หมายความว่าคุณในฐานะสมาชิกของกองกำลังติดอาวุธ กองกำลังกองหนุน หรือหน่วยให้บริการฉุกเฉิน ได้ถูกเรียกกลับให้ประจำการในต่างประเทศในวันที่ได้ทำการจองไว้และไม่สามารถเข้าใช้บริการที่จองไว้ได้

 

 

สิ่งที่เราไม่ทำการคืนเงินให้

 

 

ก่อนที่จะทำการจองคุณทราบถึงหรือได้มีกำหนดการให้ทำงานในวันที่ได้จอง

คุณได้ยื่นคำร้องขอลาพักประจำปีไม่สำเร็จสำหรับวันที่ได้จองไว้

 

หลักฐานที่ต้องใช้

 

 

จดหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้จัดการสายงานของคุณเพื่อยืนยันการถูกเรียกเข้าทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่และนี่ไม่ใช่กำหนดการเดิมของคุณ

 

 

 

การปฎิบัติหน้าที่เป็นลูกขุน

 

หมายถึงหมายเรียกตัวคุณให้เข้าร่วมการปฎิบัติหน้าที่เป็นลูกขุนในวันที่ได้ทำการจองซึ่งคุณไม่ได้ทราบในขณะที่ทำการจอง

 

สิ่งที่เราไม่ทำการคืนเงินให้

 

การเข้าเป็นคณะลูกขุนใดก็ตามที่คุณไม่สามารถแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ได้
หลักฐานที่ต้องใช้

 

สำเนาจดหมายเรียกให้ปฎิบัติหน้าที่เป็นลูกขุน

 

 

หมายเรียกจากศาล

 

หมายถึงคุณถูกเรียกให้ไปปรากฏตัวเป็นพยานในการพิจารณาคดีที่ศาลในวันที่ได้ทำการจองซึ่งคุณไม่ได้ทราบขณะที่ได้ทำการจอง
สิ่งที่เราไม่ทำการคืนเงินให้

 

หมายเรียกศาลใดที่คุณมีชื่อเป็นจำเลยในการดำเนินคดีอาญาหรือในที่ที่คุณกำลังถูกดำเนินคดีอาญา

 

หลักฐานที่ต้องใช้

 

สำเนาหมายเรียกจากศา

 

 

การเปลี่ยนวันสอบ

 

หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดคิดในวันสอบสำหรับหลักสูตรที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ในวันที่ได้ทำการจองไว้
สิ่งที่เราไม่ทำการคืนเงินให้

 

ในกรณีที่คุณสอบตกก่อนหน้านี้แล้วต้องสอบใหม่

 

หลักฐานที่ต้องใช้

 

สำเนาหนังสือแจ้งจากหน่วยงานจัดการสอบของโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ที่แสดงการยืนยันการเปลี่ยนแปลงวันที่สอบ

 

 

 

สถานการณ์ฉุกเฉิน

 

 

หมายถึงสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดฝันที่นอกเหนือการควบคุมของคุณโดยสมบูรณ์และไม่ได้เป็นความผิดของคุณ การตัดสินใจให้เงินคืนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมงานทำการคืนเงินของเรา เราจะทำการพิจารณาสถานการณ์เหล่านี้และไม่มีการผูกมัดที่จะต้องคืนเงิน

 

สิ่งที่เราไม่ทำการคืนเงินให้

 

สิ่งใดก็ตามที่ทีมงานดูแลประสบการณ์ลูกค้าของเราได้พิจารณาแล้วว่าไม่ได้ทำโดยเจตนาให้รวมอยู่ในรายการเหตุผลที่มีความเหมาะสมกับการได้รับการคืนเงิน
หลักฐานที่ต้องใช้

 

หลักฐานใดที่ถูกร้องขอโดยทีมงานทำการคืนเงินของเราเพื่อทำการตรวจสอบสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

รายการเหตุผลที่จะไม่มีการคืนเงินให้:

เราจะไม่คืนเงินสำหรับการไม่เข้าใช้บริการี่จองไว้อันมีความเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับ:

 • เหตุการณ์อันเกิดขึ้นจริงหรืออันเป็นที่รับรู้: สงคราม การสู้รบ ความวุ่นวายโดยประชาชน ฯลฯ; การจำคุก การส่งตัวกลับประเทศ การเนรเทศ ฯลฯ; วัสดุชีวภาพ วัสดุที่เป็นพิษ มีกัมมันตภาพรังสี ฯลฯ; การโจมตีทางไซเบอร์; การยึดทรัพย์สินโดยภาครัฐ ฯลฯ;
 • การไม่ได้ทำตามกฎหมาย;
 • การจองใดที่ทำจากประเทศคิวบา อิหร่านเกาหลีเหนือ ซูดานหรือซีเรีย;
 • ในกรณีที่มีการคว่ำบาตร ข้อห้ามหรือข้อจำกัดใดภายใต้มติของสหประชาชาติหรือการคว่ำบาตรทางการค้าหรือเศรษฐกิจ มีกฎหมายหรือข้อบังคับของสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักรหรือสหรัฐอเมริกา;
 • ในกรณีที่เป็นเวลาเกิน 18 เดือนนับจากวันที่ได้จองไว้จนถึงวันสิ้นสุดของเหตุการณ์ที่เกิด

 

คำนิยาม

ให้คำหรือวลีต่อไปนี้มีความหมายตรงตามที่แสดงไว้ด้านล่างตลอดทุกที่ที่ปรากฏเป็นตัวหนาในเอกสารฉบับนี้
เรา/พวกเรา/ของเรา – เราคือตัวแทนทำการจองที่คุณได้ทำการจอง
คุณ/ของคุณ/ตัวคุณ – ผู้ที่ทำการจองกับเราด้วยตนเองหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
กองทัพ – ทหารเรือ นาวิกโยธิน กองทัพบกหรือกองทัพอากาศ
เข้าใช้บริการ – เข้าร่วม มีส่วนร่วม ใช้บริการหรืออยู่ที่
การจอง – บริการที่ถูกวางแผนไว้ล่วงหน้าและถูกจองล่วงหน้า / กิจกรรม / เที่ยวบิน / ตั๋วที่ทำธุรกรรมกับเราโดยตัวคุณ
โรคติดต่อ – หมายถึงโรคใดก็ตามที่สามารถแพร่เชื้อจากผู้ติดเชื้อหรือสายพันธุ์เชื้อไปยังโฮสต์ที่อ่อนแอโดยไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมที่ทำให้เกิดการกักตัวหรือจำกัดการเดินทางของผู้คน
แพทย์ – ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้ทำการลงทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานวิชาชีพอันทเป็นที่ยอมรับ โดยแพทย์ไม่สามารถเป็นตัวคุณเองหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณ
การบริการฉุกเฉิน – ตำรวจ ดับเพลิงและกู้ภัยหรือการบริการฉุกเฉินอื่น ๆ
สมาชิกครอบครัว – สามี ภรรยา คู่ครอง พาร์ทเนอร์ในครัวเรือน พ่อ แม่ ลูก พี่น้องชาย พี่น้องสาว ย่า ยาย ตาหรือปู่ของคุณ หรือครอบครัวที่แต่งเข้ามา
ผู้ชำระเงินทุกองค์กรหรือหน่วยงานใดที่มีความรับผิดตามกฎหมายในการจ่ายค่าชดเชยสำหรับความล้มเหลวในการบริการซึ่งคุณมีสิทธิ์ในการได้รับคืนเงิน

 

หมายเหตุสำคัญ การแปลเอกสารฉบับนี้จากภาษาอังกฤษมีไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น ในกรณีที่มีการขอให้คืนเงินเวอร์ชันภาษาอังกฤษของเอกสารจะถูกใช้เป็นพื้นฐานในการไกล่เกลี่ย

ให้ทุกแง่มุมของเอกสารนี้ถูกควบคุมภายใต้กฎหมายของประเทศอังกฤษและเขตอำนาจศาลของศาลประเทศอังกฤษ

เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่กรมธรรม์ประกันภัย การจองแบบขอคืนเงินได้เป็นส่วนเสริมทางเลือกสำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายและการค้ามาตรฐานของเราและให้สิทธิ์ในการทำการคืนเงินในสถานการณ์บางประการที่ถูกกำหนดและระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้

 

V6.0 Extended