Điều khoản Hoàn tiền – phiên bản 6.0 mở rộng

Ngày: 07/04/2021

Chúng tôi cung cấp khoản hoàn lại trong trường hợp…

Quý vị không thể Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ vì bất kỳ lý do nào được liệt kê ra và Quý vị đưa ra được các bằng chứng cần thiết nêu trong phần các lý do bên dưới, phải luôn tuân thủ Điều kiện hoàn tiền chung.

 

 • Bệnh tật / Chấn thương
 • Tình trạng y tế đã có từ trước
 • Biến chứng thai kỳ
 • Sự qua đời của thành viên trong gia đình ruột thịt
 • Sự cố giao thông công cộng
 • Gián đoạn chuyến bay
 • Hỏng hóc cơ học
 • Thời tiết bất lợi
 • Tình huống khẩn cấp tại nhà
 • Mất cắp tài liệu
 • Thuyên chuyển phục vụ công việc
 • Triệu tập của Lực lượng vũ trang & Cơ quan ứng phó khẩn cấp
 • Nhiệm vụ bồi thẩm đoàn
 • Triệu tập của tòa án
 • Thay đổi ngày thi

 

Chúng tôi cũng có thể xem xét các Tình huống khẩn cấp khác theo suy xét của riêng chúng tôi và Quý vị sẽ cần đưa ra bằng chứng cho những tình huống đó.

Quý vị phải đọc Điều kiện hoàn tiền chung và phần các lý do bên dưới để biết đầy đủ thông tin về những gì chúng tôi sẽ và sẽ không hoàn lại tiền cho từng lý do.

Điều kiện hoàn tiền chung

 • Chúng tôi không hoàn lại tiền đối với bất kỳ lý do gì nào liên quan đến đại dịch hoặc dịch bệnh Bệnh truyền nhiễm, bao gồm cả Covid-19 (xem phần Covid-19 bên dưới để biết các trường hợp ngoại lệ mà chúng tôi có thể xem xét hoàn lại tiền).
 • Chúng tôi không hoàn lại tiền nếu Sự kiện đã đặt chỗ của quý vị không còn được mong muốn hoặc không còn cần thiết.
 • Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền thông qua quy trình này trong trường hợp Sự kiện đã đặt chỗ bị nhà tổ chức hoặc hãng hàng không hủy hoặc hoãn; để thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Sự kiện đã đặt chỗ của quý vị, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
 • Lý do xin hoàn lại tiền của quý vị phải là lý do không thể lường trước được một cách hợp lý tại thời điểm Quý vị thực hiện Đặt chỗ.
 • Quý vị cần thu xếp mọi việc để có thể đến Tham dự sự kiện đã đặt chỗ kịp giờ, bao gồm việc thu xếp bất kỳ giấy phép cần thiết, giấy thông hành hoặc thị thực.
 • Quý vị phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa hợp lý hoặc bố trí các thu xếp thay thế hợp lý để tránh hoặc giảm thiểu nguy cơ phát sinh bất kỳ yêu cầu hoàn tiền nào.
 • Quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng hỗ trợ với chi phí Quý vị tự chi trả và một bản sao của xác nhận Đặt chỗ.
 • Giá trị hoàn lại tối đa trên mỗi cá nhân sẽ không vượt quá tổng giá trị của phần họ chi trả cho Đặt chỗ, hoặc 10.000 GBP (hoặc khoản tương đương theo đơn vị tiền tệ khác).  

Covid-19…

Chúng tôi có thể hoàn lại tiền trong trường hợp Quý vị không thể Tham dự sự kiện đã đặt chỗ vì một trong các lý do sau có liên quan đến Covid-19:

 1. Quý vị, hoặc ai đó trong Hộ gia đình hiện tại của quý vị, bỗng mắc phải Covid-19 trong vòng 14 ngày ngay trước khi Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ của quý vị; có nghĩa là quý vị cần cách ly hoặc giãn cách; bằng chứng hỗ trợ là kết quả xét nghiệm dương tính.
 2. Thành viên Gia đình ruột thịt của Quý vị nhập viện hoặc mất vì Covid-19, trong vòng 28 ngày ngay trước khi Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ; bằng chứng hỗ trợ là giấy chứng nhận y tế/giấy chứng tử.
 3. Có sự thay đổi đáng kể về tình trạng y tế đã có từ trước của quý vị trong 14 ngày trước khi Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ, kết quả là Bác sĩ khuyến cáo quý vị không nên Tham dự sự kiện do nguy cơ phơi nhiễm với Covid-19.

Khoản tiền hoàn lại sẽ không được cấp trong trường hợp Quý vị không Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ vì Quý vị lo sẽ mắc phải Covid-19 hoặc Quý vị đang tự cách ly khi mà không có kết quả xét nghiệm Covid-19 dương tính nào ở thành viên hộ gia đình của Quý vị, hoặc trường hợp kế hoạch đi lại của Quý vị bị ảnh hưởng do các biện pháp hạn chế vì Covid-19.

Để đọc thêm về Covid-19, vui lòng truy cập trang dành riêng của chúng tôi tại đây.

Những lý do hoàn tiền này sẽ được xem xét trên cơ sở hoàn toàn tùy ý và không được xem là điều khoản căn cứ đảm bảo cho việc hoàn tiền.

**Xem các điều khoản và điều kiện đầy đủ bên dưới để hiểu chính sách hoàn tiền và bất kỳ lý do bị loại trừ nào đối với các đơn xin hoàn tiền liên quan đến Covid-19.

 

Yêu cầu hoàn tiền

Đơn xin hoàn tiền của Quý vị và việc thanh toán sẽ được xử lý bởi Đội phụ trách trải nghiệm khách hàng – là bên phụ trách quản trị Điều khoản hoàn tiền của Chúng tôi.

Để xin Hoàn tiền, Quý vị phải hoàn thành Đơn xin hoàn tiền (Refund Application Form) tại đây ngay khi Quý vị biết rằng Quý vị không thể Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ và tối đa là 60 ngày sau Sự kiện đã đặt chỗ.

Nếu Sự kiện đã đặt chỗ của Quý vị bị hủy hoặc hoãn bởi nhà tổ chức hoặc hãng hàng không, Quý vị nên liên hệ trực tiếp Nhóm dịch vụ khách hàng của Chúng tôi; xem xác nhận Đặt chỗ của quý vị để biết chi tiết liên hệ.

 

Bệnh tật / Chấn thương  

 

có nghĩa là một Bệnh tật hoặc Chấn thương do tai nạn xảy đến với Quý vị hoặc một thành viên trong Gia đình ruột thịt của Quý vịChúng tôi cũng sẽ hoàn trả chi phí cho Giấy xác nhận của Bác sĩ đối với Đơn xin hoàn tiền hợp lệ.

 

Trường hợp chúng tôi không hoàn tiền

 

Trường hợp quý vị không thể đưa ra bằng chứng chứng minh rằng cá nhân bị ảnh hưởng là người trong Gia đình ruột thịt của Quý vị hoặc trong Nhóm mà dự kiến sẽ Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ.
Bằng chứng cần có

 

Giấy xác nhận của Bác sĩ hoặc Giấy chứng nhận y tế xác nhận thông tin chi tiết về bệnh hoặc chấn thương, ngày xảy ra và rằng bệnh hoặc chấn thương này đã làm Quý vị không thể Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ. (Cần có biên nhận để được hoàn lại chi phí xin Giấy xác nhận của bác sĩ)

 

 

Tình trạng y tế đã có từ trước

 

có nghĩa là một vấn đề về thể chất hoặc tinh thần mà Quý vị đã biết tại thời điểm Quý vị thực hiện Đặt chỗ và vấn đề này thông thường sẽ không gây cản trở cho việc Quý vị Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ.

 

Trường hợp chúng tôi không hoàn tiền

 

Trường hợp có các hướng dẫn liên quan đến tình trạng y tế đã có từ trước của Quý vị cho thấy rằng tình trạng này sẽ cản trở việc Quý vị Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ.

 

Bằng chứng cần có

 

Giấy xác nhận của Bác sĩ hoặc Giấy chứng nhận y tế xác nhận thông tin chi tiết về bệnh, ngày phát sinh thay đổi và rằng điều này đã làm Quý vị không thể Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ. (Cần có biên nhận để được hoàn lại chi phí xin Giấy xác nhận của bác sĩ)

 

 

Biến chứng thai kỳ

 

có nghĩa là một biến chứng của thai kỳ mà Quý vị không ngờ đến tại thời điểm Quý vị thực hiện Đặt chỗ và kết quả dẫn đến là Quý vị không thể Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ.

 

Trường hợp chúng tôi không hoàn tiền

 

Thai kỳ bình thường.

 

Bằng chứng cần có

 

Giấy xác nhận của Bác sĩ hoặc Giấy chứng nhận y tế xác nhận thông tin chi tiết về biến chứng, ngày xảy ra và rằng điều này đã làm Quý vị không thể Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ. (Cần có biên nhận để được hoàn lại chi phí xin Giấy xác nhận của bác sĩ)

 

 

Chẳng may qua đời

 

có nghĩa là Quý vị chẳng may qua đời tại thời điểm bất kỳ trước khi diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ hoặc sự qua đời của một thành viên Gia đình ruột thịt hoặc bất kỳ người nào trong Nhóm mà dự kiến sẽ Tham dự sự kiện cùng Quý vị, tối đa 4 tuần trước ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ.

 

Trường hợp chúng tôi không hoàn tiền

 

Trường hợp quý vị không thể đưa ra bằng chứng minh rằng cá nhân này là người trong Gia đình ruột thịt của Quý vị hoặc trong Nhóm mà dự kiến sẽ Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ.
Bằng chứng cần có

 

Giấy chứng tử.

 

 

Sự cố giao thông công cộng

 

có nghĩa là sự gián đoạn hoặc sự cố bất ngờ của mạng lưới giao thông công cộng mà theo lẽ hợp lý thì Quý vị không thể ngờ đến trước ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ.

 

Trường hợp chúng tôi không hoàn tiền

 

Trường hợp phát sinh một sự cố tài chính của bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ vận tải nào.

 

Bằng chứng cần có

 

Một bản sao thông báo về sự cố hoặc gián đoạn của công ty vận tải công cộng. (Tài liệu này thường có thể lấy từ trang web của công ty vận tải).

 

 

Gián đoạn chuyến bay

 

có nghĩa là việc bị hủy hoặc trì hoãn nghiêm trọng (các) chuyến bay mà Quý vị không ngờ đến trước ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ và hệ quả là Quý vị không thể Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ của mình.

 

Trường hợp chúng tôi không hoàn tiền

 

Trường hợp chuyến bay của Quý vị chính là Sự kiện đã đặt chỗ của quý vị và chuyến bay bị hủy hoặc hoãn và Quý vị có quyền được hãng hàng không hoặc một Bên thanh toán khác bồi thường.

Trường hợp Quý vị đã biết về sự gián đoạn này trước ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ nhưng lại không thực hiện những thu xếp thay thế hợp lý về việc đi lại.

Trường hợp phát sinh một sự cố tài chính của bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ vận tải nào.

Trường hợp mục đích hoặc lý do Quý vị đặt chuyến bay của Quý vị để Tham dự đã thay đổi hoặc bị hủy bỏ.

 

Bằng chứng cần có

 

Một bản sao vé máy bay của Quý vị và thông báo hủy chuyến từ hãng hàng không.

 

 

Hỏng hóc cơ học

 

có nghĩa là trong 24 giờ trước khi diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ, phương tiện dùng để đưa Quý vị đến Sự kiện đã đặt chỗ bị hỏng hóc cơ học, bị tai nạn, cháy hoặc bị trộm.

 

Trường hợp chúng tôi không hoàn tiền

 

Trường hợp Quý vị không dành đủ thời gian để đi đến Sự kiện đã đặt chỗ.

Trường hợp Quý vị không đưa ra các sắp xếp thay thế hợp lý để Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ.

 

Bằng chứng cần có

 

Hỏng xe – Một bản sao chỉ thị từ nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa của Quý vị.

Mã số tai nạn hoặc báo cáo tai nạn từ Cảnh sát hoặc cơ quan giao thông có liên quan.

 

 

Thời tiết bất lợi

 

có nghĩa là tình hình thời tiết mà Cơ quan Chính phủ đã đưa ra cảnh báo không đi du lịch và điều đó hoàn toàn cản trở việc Quý vị Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ.

 

Trường hợp chúng tôi không hoàn tiền

 

Thời tiết bất lợi nhưng không có cảnh báo không đi du lịch từ Cơ quan Chính phủ.
Bằng chứng cần có

 

Bản sao cảnh báo không đi du lịch từ Cơ quan Chính phủ.

Xác nhận việc đóng cửa các tuyến đường liên quan.

 

 

Tình huống khẩn cấp tại nhà

 

có nghĩa là một vụ Trộm, Hỏa hoạn, Thiệt hại nguy hiểm hoặc Lũ lụt xảy ra tại nhà riêng của Quý vị tối đa 48 giờ ngay trước khi diễn ra Sự kiện đã đặt chỗQuý vị không ngờ đến điều này tại thời điểm thực hiện Đặt chỗ.

 

Trường hợp chúng tôi không hoàn tiền

 

Bất kỳ Tình huống khẩn cấp tại nhà nào mà Quý vị không thể cung cấp Bằng chứng nêu bên dưới.
Bằng chứng cần có

 

Trộm, Hỏa hoạn, Thiệt hại nguy hiểm – Mã số tham chiếu từ Cảnh sát hoặc bằng chứng về việc gửi yêu cầu bồi thường đến công ty bảo hiểm nhà của Quý vị.

Hỏa hoạn – Một báo cáo từ cơ quan cứu hỏa và/hoặc cảnh sát.

 

 

Mất cắp tài liệu

 

có nghĩa là việc bị trộm mất tài liệu cần thiết cho Sự kiện đã đặt chỗ, không thể thay thế kịp thời cho Sự kiện đã đặt chỗ.
Trường hợp chúng tôi không hoàn tiền

 

Trường hợp có thể thay thế tài liệu trước hoặc vào ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ.

Trường hợp làm mất tài liệu

 

Bằng chứng cần có

 

Một báo cáo của cảnh sát hoặc mã số vụ án để xác nhận việc bị trộm vé.

Một email từ đại lý Đặt chỗ xác nhận rằng họ không thể thay thế/cấp lại vé.

 

 

Thuyên chuyển phục vụ công việc

 

có nghĩa là một yêu cầu thay đổi địa chỉ được áp đặt lên Quý vị bởi chủ tuyển dụng của Quý vịQuý vị không ngờ đến điều này tại ngày thực hiện Đặt chỗ. Việc thuyên chuyển này có thể là tạm thời hoặc vĩnh viễn và phải xa hơn 100 dặm từ địa chỉ nhà của Quý vị ở tại thời điểm thực hiện Đặt chỗ.

 

Trường hợp chúng tôi không hoàn tiền

 

Tham dự các cuộc họp công việc và các đi công tác.

Việc thuyên chuyển tạm thời phục vụ công việc phải có thời hạn ít nhất là 3 tháng.

Thuyên chuyển tự nguyện.

 

Bằng chứng cần có

 

Một lá thư từ chủ lao động hiện tại của Quý vị xác nhận các chi tiết về việc thuyên chuyển.

 

 

Triệu tập của Lực lượng vũ trang & Cơ quan ứng phó khẩn cấp

 

nghĩa là Quý vị với tư cách là thành viên của Lực lượng vũ trang, Lực lượng vũ trang dự bị hoặc Cơ quan ứng phó khẩn cấp được triệu tập về để làm việc vào ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ hoặc được điều đi nước ngoài và do đó không thể Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ.

 

Trường hợp chúng tôi không hoàn tiền

 

Quý vị đã biết trước hoặc có công việc theo lịch trình vào ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ trước khi thực hiện Đặt chỗ.

Quý vị đã thực hiện một yêu cầu nghỉ phép hàng năm không thành công cho ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ.

 

Bằng chứng cần có

 

Một giấy xác nhận từ Sĩ quan chỉ huy hoặc Trưởng bộ phận của Quý vị xác nhận việc được triệu tập về làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ và rằng đây không phải là lịch trình ban đầu của Quý vị.

 

 

Nhiệm vụ bồi thẩm đoàn

 

có nghĩa là Quý vị được triệu tập Tham gia Nhiệm vụ bồi thẩm đoàn mà diễn ra vào ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗQuý vị không ngờ đến điều này tại thời điểm thực hiện Đặt chỗ.

 

Trường hợp chúng tôi không hoàn tiền

 

Bất kỳ Nhiệm vụ bồi thẩm đoàn nào mà Quý vị không thể cung cấp Bằng chứng nêu bên dưới.
Bằng chứng cần có

 

Bản sao của thư yêu cầu làm Nhiệm vụ bồi thẩm đoàn.

 

Triệu tập của tòa án

 

có nghĩa là Quý vị được triệu tập xuất hiện với tư cách là nhân chứng trong quá trình tố tụng tại tòa án vào ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗQuý vị không ngờ đến điều này khi thực hiện Đặt chỗ.

 

Trường hợp chúng tôi không hoàn tiền

 

Bất kỳ Triệu tập nào của Tòa án mà trong đó Quý vị là Bị đơn có tên trong Thủ tục tố tụng hình sự hoặc trong đó Quý vị là đối tượng của Thủ tục tố tụng hình sự.

 

Bằng chứng cần có

 

Một bản sao Giấy triệu tập của Tòa án.

 

 

Thay đổi ngày thi

 

có nghĩa là sự thay đổi ngày thi không lường trước đối với một khóa học mà Quý vị đã đăng ký vào (các) ngày diễn ra Sự kiện đã đặt chỗ.

 

Trường hợp chúng tôi không hoàn tiền

 

Trường hợp Quý vị trượt đợt thi trước đó và phải thi lại.
Bằng chứng cần có

 

Một bản sao thông báo từ cơ quan thi cử, trường học, cao đẳng, đại học xác nhận việc ngày thi đã được thay đổi.

 

 

Tình huống khẩn cấp  

 

có nghĩa là một tình huống không lường trước, hoàn toàn vượt ra ngoài sự kiểm soát của Quý vị và không do lỗi của Quý vị. Quyết định hoàn tiền sẽ hoàn toàn theo sự suy xét riêng từ Đội phụ trách trải nghiệm khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét các tình huống này, nhưng không có nghĩa vụ bắt buộc phải hoàn lại tiền.

 

Trường hợp chúng tôi không hoàn tiền

 

Bất cứ điều gì mà Đội phụ trách trải nghiệm khách hàng của chúng tôi xem xét sẽ không được xem là nội dung đưa vào danh sách các lý do hợp lệ để nhận hoàn tiền này.
Bằng chứng cần có

 

Bất kỳ bằng chứng nào được Đội phụ trách trải nghiệm khách hàng của chúng tôi yêu cầu để xác minh các tình huống khẩn cấp.

 

Các lý do cụ thể dẫn đến việc khoản hoàn lại sẽ không được cung cấp:

Chúng tôi không hoàn lại tiền đối với trường hợp không Tham dự Sự kiện đã đặt chỗ trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến:

 • thực tế hoặc nhận thức: chiến tranh, hoạt động thù địch, dân biến; sự bỏ tù, hồi hương, trục xuất; vật liệu sinh học độc hại, phóng xạ; Sự cố mạng hoặc Đạo luật mạng; tịch thu tài sản nhà nước;
 • việc không tuân thủ bất kỳ luật nào;
 • bất kì Đặt chỗ nào đến từ Cuba, Iran, Triều Tiên, Sudan hoặc Syria;
 • nơi chịu bất kỳ sự trừng phạt, lệnh cấm hoặc hạn chế nào theo các nghị quyết của Liên Hợp Quốc hoặc các biện pháp trừng phạt kinh tế hoặc thương mại, luật hoặc quy định của Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh hoặc Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
 • nếu đã quá 18 tháng kể từ ngày được đặt ban đầu cho đến khi kết thúc sự kiện đã giao dịch.

 

Định nghĩa

Các từ hoặc cụm từ sau đây phải được hiểu theo nghĩa ghi ra dưới đây tại bất cứ chỗ nào chúng xuất hiện in đậm trong tài liệu này.

Chúng tôi/của Chúng tôi – Chúng tôi là đại lý Đặt chỗQuý vị sử dụng thực hiện Đặt chỗ.
Quý vị/của Quý vị/Bản thân Quý vị – Một cá nhân mà đã thực hiện Đặt chỗ với Chúng tôi một mình hoặc thay mặt cho cả một nhóm.
Lực lượng vũ trang – Hải quân, Thủy quân lục chiến, Lục quân hoặc Không quân.
Tham dự– tham gia, sử dụng hoặc có mặt tại.
Sự kiện đã đặt chỗ – (Các) dịch vụ/sự kiện/chuyến bay/vé đã được lên kế hoạch trước và đặt chỗ/đặt mua trước được Quý vị giao dịch với Chúng tôi.
Bệnh truyền nhiễm – có nghĩa là bất kỳ loại bệnh nào có khả năng truyền từ người hoặc loài bị nhiễm sang một vật chủ dễ mắc bệnh, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, dẫn đến các biện pháp cách ly hoặc sự hạn chế đi lại của mọi người.
Bác sĩ – Một bác sĩ y khoa có trình độ đã đăng ký và được cấp phép bởi một cơ quan chuyên môn được công nhận. Bác sĩ nói đến ở đây không thể là Quý vị hoặc một thành viên trong gia đình của Quý vị.
Cơ quan ứng phó khẩn cấp – Cảnh sát, Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ hoặc các cơ quan ứng phó khẩn cấp khác.
Gia đình ruột thịt – Ý chỉ vợ, chồng, cha mẹ, con cái, anh, chị, ông, bà hoặc gia đình kế của Quý vị.
Bên thanh toán – Bất kỳ tổ chức hoặc cơ quan nào mà có trách nhiệm pháp lý phải chi trả bồi thường cho việc không cung cấp được dịch vụ và là bên Quý vị có quyền yêu cầu hoàn tiền.

 

QUAN TRỌNG Mọi bản dịch của tài liệu này từ tiếng Anh chỉ nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin. Trong trường hợp có Đơn xin hoàn tiền, bản tiếng Anh sẽ là cơ sở giải quyết thủ tục.

Tất cả các khía cạnh của tài liệu này đều tuân theo luật pháp Anh và thẩm quyền của tòa án Anh.

Đây không phải là một chính sách bảo hiểm. Đặt chỗ có thể được hoàn tiền là một điều khoản mở rộng tùy chọn trong Điều khoản & Điều kiện bán hàng và giao dịch tiêu chuẩn của Chúng tôi và nó mang lại khoản hoàn tiền trong một số trường hợp được xác định nhất định được nêu trong tài liệu này.

 

v6.0 Extended