Restitueerbare bewoordingen

We bieden restituties als …

U kunt uw boeking niet  bijwonen vanwege een van de onderstaande  redenen en u hebt het onderstaande bewijsmateriaal  verstrekt.  Lees ook de Algemene Restitutievoorwaarden.

 • Ziekte / Letsel (inclusief Covid)
 • Reeds bestaande medische aandoening
 • Zwangerschapscomplicatie
 • Overlijden van directe familie
 • Storing openbaar vervoer
 • Vluchtverstoring
 • Mechanische storing
 • Slecht weer
 • Noodgeval thuis
 • Diefstal van documenten
 • Werkloosheid op de werkvloer
 • Jury Service
 • Dagvaarding
 • Terugroeping van strijdkrachten en hulpdiensten
 • Verplaatst voor werk
 • Wijzigingen in examendata

 

 

Als uw boeking wordt geannuleerd of uitgesteld door de aanbieder, dient u rechtstreeks contact op te nemen met onze klantenservice; zie uw boekingsbevestiging of onze website voor contactgegevens

We kunnen naar eigen  goeddunken  andere noodsituaties in overweging nemen. 

U dient de Algemene Restitutievoorwaarden en de afzonderlijke redenen hieronder te lezen voor volledige informatie over wat we wel en niet zullen terugbetalen voor elke reden.

Algemene terugbetalingsvoorwaarden

 • Elke reden voor terugbetaling mag niet voorzienbaar zijn op het moment dat u de boeking maakte.
 • We betalen niet terug als u uw boeking per ongeluk hebt gemaakt, of als deze niet langer gewenst of nodig is.
 • Als uw boeking wordt geannuleerd of uitgesteld door de aanbieder, dient u rechtstreeks contact op te nemen met onze klantenservice; zie uw boekingsbevestiging of onze website voor contactgegevens
 • U dient alle regelingen te treffen om de Boeking bij te wonen, inclusief het regelen van de benodigde reizen of documentenen het toestaan van geschikte reistijd.
 • We betalen niet terug als u zich zorgen maakt over het oplopen van Covid of als uw reisplannen worden beïnvloed door Covid-beperkingen.
 • We kunnen om elk redelijk aanvullend bewijs vragen dat nodig is om uw aanvraag te ondersteunen, waaronder een bewijs van geschiktheid en intentie om deel te nemen.
 • U wordt gevraagd om op eigen kosten ondersteunend bewijs te leveren en een kopie van de boekingsbevestiging.
 • U wordt gevraagd om uw bankrekeninggegevens te verstrekken, zodat we de terugbetaling rechtstreeks op de door u gekozen bankrekening kunnen uitvoeren.
 • De maximale restitutiewaarde mag niet hoger zijn dan US $15,000 of het equivalent in lokale valuta.

 

Een terugbetaling aanvragen

Om een terugbetalingsfout aan te vragenklik gewoon op de link in uw boekingsbevestigingsmail of klik hier. De aanvraag moet uiterlijk 60 dagen na de boeking worden voltooid.

 

Ziekte / Letsel betekent een ziekte of onopzettelijk letsel aan een persoon in de boeking of een direct familielid.
Wat we niet terugbetalen Wanneer u geen bewijs kunt leveren dat de betrokken persoon deel uitmaakt van de Groep vanwege  het bijwonen van de Boeking.

Telefonische of online consulten.

Wanneer u niet fysiek bent onderzocht door een arts voorafgaand aan de datum van de boeking.

Omstandigheden die onvoorspelbaar zijn en het evenement ligt meer dan twee maanden in de toekomst.

Bewijs vereist

 

Doktersbriefje of medisch certificaat ter bevestiging van:

 • de bijzonderheden van de ziekte of het letsel;
 • de datum waarop het voor het eerst plaatsvond,
 • dat het voorkomt dat de persoonaanwezig is.
 • Bewijs van relatie als de persoon niet in de Boeking staat.

Overheidscommunicatie, medisch attest of gevalideerde test voor Covid.

 

Reeds bestaande medische aandoening betekent een fysieke of mentale gezondheidstoestand die u al had toen u de boeking maakte die u normaal gesproken niet zou verhinderen  om aanwezig te zijn.
Wat we niet terugbetalen Waar richtlijnen voor uw reeds bestaande medische aandoening u normaal gesproken zouden verhinderen  om de boeking bij te wonen.

Telefonische of online consulten.

Omstandigheden die onvoorspelbaar zijn en het evenement ligt meer dan twee maanden in de toekomst.

Reeds bestaande medische aandoeningen van directe familieleden.

Bewijs vereist

 

Doktersbriefje of medisch certificaat ter bevestiging van:

 • bijzonderheden over de ziekte,
 • de datum waarop het is gewijzigd,
 • dat het voorkomt dat de persoonaanwezig is.

 

Zwangerschapscomplicatie betekent een complicatie van zwangerschap waarvan u zich niet bewust was toen u boekte en wat betekent dat u de boeking niet  kunt bijwonen.
Wat we niet terugbetalen Normale zwangerschap.
Bewijs vereist

 

Doktersbriefje of medisch certificaat ter bevestiging van:

 • details van de complicatie,
 • de datum waarop het zich heeft voorgedaan,
 • dat het voorkomt dat de persoonaanwezig is.

 

Dood betekent uw overlijden op elk moment voorafgaand aan de Boeking of het overlijden van een direct familielid of een persoon of personen in de Groep als gevolg  van het bijwonen van  het evenement, tot 35 dagen voorafgaand aan de datum van het geboekte evenement.
Wat we niet terugbetalen Wanneer u geen bewijs kunt leveren dat de persoon zich binnen uw directe familie of in de groep bevond vanwege  het bijwonen van de boeking.
Bewijs vereist

 

Een overlijdensakte.

Bewijs van relatie.

 

Storing openbaar vervoer betekent onverwachte verstoring of storing van het openbare bus-, trein-, tram- of veerbootnetwerk dieniet te voorzien is vóór de datum van de Boeking.
Wat we niet terugbetalen

 

Als er sprake is van een financieel falen van een transportaanbieder.

Druk verkeer of wegafsluitingen.

Bewijs vereist

 

Bevestiging van storing of verstoring van het openbaar vervoer. (Dit is normaal gesproken te verkrijgen op de website van het transportbedrijf).

 

Vluchtverstoring betekent annulering of aanzienlijke vertraging van vlucht(en) waarvan u vóór de datum van de boeking niet op de hoogte was, waardoor u   uw boeking niet kunt bijwonen.
Wat we niet terugbetalen Als uw vlucht uw boeking is  en deze is geannuleerd of uitgesteld, wordt uw terugbetaling niet betaald via deze service, neem dan contact op met de klantenservice.

Als u vóór de datum van de boeking op de hoogte was van de verstoring  en geen redelijke geschikte alternatieve reisarrangementen hebt gemaakt.

Als er sprake is van een financieel falen van een transportaanbieder.

Als het doel of de reden waarvoor u uw vlucht hebt geboekt  om deel te nemen, is gewijzigd of geannuleerd.

Als u niet voldoende tijd heeft tussen vluchten.

Als u alleen een stand-bypositie voor de vlucht hebt veiliggesteld.

Bewijs vereist

 

Een kopie van uw vliegticket en een kennisgeving van annulering of verstoring van de luchtvaartmaatschappij.

 

Mechanische storing betekent in de 24 uur voorafgaand aan de Boeking, het mechanisch defect, ongeval, brand of diefstal van een voertuig dat U naar de Boeking brengt.
Wat we niet terugbetalen Als u niet voldoende tijd overhoudt om naar de boeking te reizen.

Als u geen redelijke alternatieve regelingen hebt getroffen om  de boeking bij te wonen.

Elk voertuig dat u van plan bent te gebruiken tijdens de boeking.

Bewijs vereist

 

Storing – Een kopie van de oproepnota van een nationale storingsdienst.

Een incidentnummer of melding van de Politie of relevante verkeersautoriteit.

 

Slecht weer betekent het weer waarin een overheidsinstantie waarschuwingen heeft afgegeven om niet te reizen, wat betekent dat u niet aanwezig kunt zijn.
Wat we niet terugbetalen Slecht weer zonder waarschuwingen van de overheidsinstantie om niet te reizen.
Bewijs vereist

 

Een kopie van de reiswaarschuwing van de Rijksdienst.

Bevestiging van relevante routeafsluitingen.

 

Noodgeval thuis betekent een inbraak, brand, kwaadwillige schade of overstroming in uw hoofdverblijfplaats binnen 48 uur onmiddellijk voorafgaand aan de boeking.
Wat we niet terugbetalen Elke thuisnoodtoestand waarvoor u geen bewijs kunt leveren zoals hieronder.
Bewijs vereist

 

Inbraak, overstroming, kwaadwillige schade – Een politiereferentienummer of bewijsmateriaal uit de indiening van een claim bij uw huisverzekeringsmaatschappij.

Brand – Een melding van de brandweer en/of politie.

 

Diefstal van document(en) betekent de diefstal van een document dat nodig is voor de Boeking, dat niet tijdig voor de Boeking kan worden vervangen.
Wat we niet terugbetalen Als de documenten kunnen worden vervangen voorafgaand aan de boeking of op de dag zelf.

Verloren documenten.

Bewijs vereist Een politierapport of misdaadnummer om de diefstal te bevestigen, gedateerd binnen 24 uur nadat de diefstal heeft plaatsgevonden. (Zelfverklaring niet geaccepteerd) Een e-mail van de boekingsagent waarin wordt bevestigd dat ze de tickets niet kunnen vervangen/opnieuw uitgeven.

 

Verplaatst voor werk betekent een verplichting om uw adres te verplaatsen dat aan u is opgelegd  door uw huidige werkgever en die u op de datum van boeking  niet kent. De verhuizing kan tijdelijk of permanent zijn en moet naar een locatie gaan die de reisvereiste naar uw boeking onredelijk maakt.
Wat we niet terugbetalen Deelname aan zakelijke bijeenkomsten en zakenreizen.

Elke tijdelijke verhuizing voor werk moet voor een periode van minimaal 3 maanden zijn.

Vrijwillige verhuizing of waarbij je van werkgever wisselt voor een nieuwe rol.

Wanneer u de bedrijfseigenaar of geregistreerde directeur bent, of een lid van uw familie.

Bewijs vereist

 

Een brief van uw huidige werkgever waarin de verhuisgegevens worden bevestigd.

Bewijs van wonen op het nieuwe adres.

 

Werkloosheid op de werkvloer betekent dat u onverwacht gedwongen ontslagen wordt door uw werkgever, bij wie u minimaal 2 jaar een vast dienstverband heeft.
Wat we niet terugbetalen Waar het ontslag vrijwillig was.

Waar u wordt ontslagen uit uw dienstverband.

Waar u de bedrijfseigenaar of geregistreerde directeur bent, of een lid van uw gezin bent.

Bewijs vereist Een ontslagbrief van uw werkgever.

 

Terugroeping van strijdkrachten en hulpdiensten  betekent dat u als lid van de strijdkrachten, reservetroepen  of hulpdiensten  wordt teruggeroepen om te werken op de datum van de boeking of in het buitenland bent geplaatst en  de boeking niet kunt bijwonen.
Wat we niet terugbetalen U was op de hoogte van of had geplande werkzaamheden op de datum van de Boeking, voorafgaand aan het maken van de Boeking.

U heeft een onsuccesvol verzoek om jaarlijks verlof ingediend voor de datum van de Boeking.

Bewijs vereist

 

Een briefje van uw bevelvoerende officier of lijnmanager om te bevestigen dat u wordt opgeroepen voor werk of dienst en dat dit niet uw oorspronkelijke schema was.

 

Jury Service

 

betekent een oproeping voor u om  de jurydienst bij te wonen op de datum van de boeking waarvan u niet op de hoogte was op het moment van het maken van de boeking.
Wat we niet terugbetalen Elke jurydienst waarvoor u geen bewijs kunt leveren zoals hieronder.
Bewijs vereist Een kopie van de brief waarin jurydienst wordt geëist.

 

Dagvaarding betekent dat u wordt opgeroepen om als getuige te verschijnen in gerechtelijke procedures op de dag van de boeking waarvan u niet op de hoogte was van het moment van het maken van de boeking.
Wat we niet terugbetalen Elke dagvaarding waarbij u niet aanwezig bent als getuige, inclusief civiele en strafzaken waarbij u zelf als eiser of verweerder bij de zaak betrokken bent.
Bewijs vereist Een kopie van de dagvaarding.

 

Wijzigingen in examendata betekent de onvoorziene wijziging van de datum van een examen dat u al bent geregistreerd op de dag(en) van de Boeking.
Wat we niet terugbetalen Als u eerder bent gezakt voor het examen en opnieuw moest zitten.

Wanneer het examen wordt verzorgd door een commercieel bedrijf (niet door een onderwijsraad).

Bewijs vereist

 

Een kopie van een bericht van de exameninstantie, school, hogeschool, universiteit waarin de datumwijziging wordt bevestigd.

 

Noodsituaties betekent een onvoorziene omstandigheid die volledig buiten uw macht en buiten uw schuld ligt en die u volledig verhindert om deel te nemen aan de boeking. De beslissing om terug te betalen is volledig ter beoordeling van ons Customer Experience Team. We zullen deze omstandigheden in overweging nemen en hebben geen enkele verplichting om een terugbetaling te verstrekken.
Wat we niet terugbetalen

 

Alles wat ons Customer Experience Team van mening is, is niet bedoeld om te worden opgenomen in deze lijst met geldige redenen voor terugbetaling.

Elke wijziging in uw werkschema (anders dan de specifieke situaties die worden vermeld onder de secties Werkverplaatsing of Terugroeping van hulpdiensten van deze voorwaarden).

Bewijs vereist

 

Elk bewijs dat door ons Customer Experience Team wordt gevraagd om de noodsituaties te verifiëren.

 

Specifieke redenen waarom restituties niet worden verstrekt:

We vergoeden niet voor het niet bijwonen van een boeking die direct of indirect verband houdt met:

 • feitelijk of waargenomen: bosbranden, vulkaanuitbarsting, tsunami, aardbeving; oorlog, vijandelijkheden, terrorisme, burgerlijke commotie; stakingen en vakbondsactiesgevangenschap, repatriëring, deportatie; giftig biologisch materiaal, radioactiviteit; Cyber Incident of Cyber Act; beslag op staatseigendommen;
 • naturalisatie, visum, in-vitrofertilisatie of andere afspraken;
 • het niet naleven van enige wet;
 • elke Boeking afkomstig uit Cuba, Iran, Noord-Korea, Rusland, Soedan of Syrië;
 • wanneer blootgesteld aan sancties, verboden of beperkingen op grond van resoluties van de Verenigde Naties of de handels- of economische sancties, wetten of voorschriften van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika.
 • als het langer is dan 18 maanden vanaf de oorspronkelijk geboekte datum tot het einde van de afgehandelde gebeurtenis.

Definities

De volgende woorden of zinnen hebben de betekenis die hieronder wordt weergegeven, ongeacht waar ze vetgedrukt in dit document worden weergegeven.

Wij/Ons/Onze – Wij zijn de Boekingsagent met wie U de Boeking heeft gemaakt.
U/Uw/Uzelf – Een persoon die  alleen of als onderdeel van een groep met ons een boeking  heeft gemaakt.
Aanbieder – het bedrijf of de organisatie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de boeking
Strijdkrachten – Marine, Mariniers, Leger of Luchtmacht.
Bijwonen – deelnemen aan, deelnemen aan, gebruiken of aanwezig zijn bij.
Boeking – De vooraf geplande en vooraf geboekte service(s)/evenement(en)/vlucht(en)/ticket(s)  die  door u met ons zijn afgehandeld.
Overdraagbare ziekte – elke ziekte die direct of indirect kan worden overgedragen van een besmette persoon of soort op een vatbare gastheer en die quarantaines of beperkingen van het verkeer van personen heeft veroorzaakt.
Arts – Een gekwalificeerde arts geregistreerd en gelicentieerd bij een erkende beroepsorganisatie. Een arts kan niet u of een lid van uw familie zijn .
Hulpdiensten – Politie, brandweer en reddingsdienst of andere hulpdiensten.
Directe familieUw man, vrouw, partner, burgerlijke partner, ouder, kind, broer, zus, grootmoeder of opa, of stiefgezin.
Directe huishouding – personen die op hetzelfde vaste adres samenwonen.
Aanbieder – het bedrijf of de organisatie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Boeking.
Betalende partij – Elke organisatie of instantie die wettelijk aansprakelijk is voor het betalen van een schadevergoeding voor het falen van de service, tegen wie u recht hebt op terugbetaling.

BELANGRIJK

Elke vertaling van dit document uit het Engels is alleen voor hulp en informatie. In het geval van een restitutieaanvraag is de Engelstalige versie de basis voor de afwikkeling.

Deze redenen voor terugbetaling worden op een volledig discretionaire basis beschouwd en mogen niet worden beschouwd als een garantie voor terugbetaling.

Dit is geen verzekering. Een restitueerbare boeking is een optionele uitbreiding  van onze standaard algemene verkoop- en handelsvoorwaarden en biedt een terugbetaling voor bepaalde gedefinieerde omstandigheden die in het document worden beschreven.

 

v 8.0 Extended