Sformułowania dot. zwrotów 

Data: 07/04/2021

Dokonujemy zwrotów kosztów jeśli…

Nie możesz Skorzystać z Rezerwacji z jednego z wymienionych powodów i przedstawiłeś wymagane dowody przedstawione w sekcji dotyczącej poszczególnych powodów poniżej, z zastrzeżeniem ogólnych warunków zwrotu kosztów.

 • Choroba/uraz
 • Istniejąca choroba
 • Powikłanie ciążowe
 • Śmierć członka najbliższej rodziny
 • Awaria transportu publicznego
 • Zakłócenie lotu
 • Awaria mechaniczna
 • Zła pogoda
 • Nagły wypadek w domu
 • Kradzież dokumentów
 • Przeniesienie w ramach pracy
 • Powołanie do służby wojskowej i ratowniczej
 • Powołanie w ramach obowiązku zasiadania w ławie przysięgłych
 • Wezwanie sądowe
 • Zmiany terminów egzaminów

 

Możemy również rozważyć inne nagłe okoliczności według naszego wyłącznego uznania i Ty będziesz musiał przedstawić dowody zaistnienia danych okoliczności.

Musisz przeczytać Ogólne warunki zwrotu kosztów i sekcję dotyczącą poszczególnych powodów poniżej, aby uzyskać pełne informacje na temat tego, co będziemy, a czego nie będziemy zwracać z każdego powodu.

Ogólne warunki zwrotu kosztów

 • Nie zwracamy kosztów z jakiegokolwiek powodu związanego z pandemią lub epidemią Choroby zakaźnej, w tym Covid-19.
 • Nie zwracamy kosztów, jeśli nie chcesz lub nie potrzebujesz swojej Rezerwacji.
 • Nie dokonamy zwrotu kosztów w ramach tego procesu, jeśli Twoja Rezerwacja zostanie anulowana lub przełożona przez organizatora lub linię lotniczą; aby wprowadzić zmiany w swojej Rezerwacji, skontaktuj się bezpośrednio z naszym Zespołem ds. obsługi klienta.
 • Twojego powodu zwrotu kosztów nie można racjonalnie przewidzieć w momencie dokonywania Rezerwacji.
 • Musisz poczynić wszelkie przygotowania, aby przybyć na czas, aby Skorzystać z Rezerwacji, łącznie z załatwieniem wszelkich niezbędnych pozwoleń, dokumentów podróżnych lub wiz.
 • Musisz podjąć wszelkie rozsądne środki ostrożności lub podjąć rozsądne alternatywne ustalenia, aby zapobiec żądaniu zwrotu kosztów lub je ograniczyć.
 • Poprosimy Cię o dostarczenie odpowiedniej dokumentacji oraz kopii potwierdzenia Rezerwacji, na własny koszt.
 • Maksymalna wartość zwrotu na osobę nie przekroczy całkowitej wartości udziału danej osoby w Rezerwacji lub 10.000 GBP (lub równowartości w innej walucie).

 

Żądanie zwrotu kosztów

Twój wniosek o zwrot kosztów i płatność będą obsługiwane przez Zespół ds. obsługi klienta, działający jako administrator Naszych warunków zwrotu kosztów.

Aby ubiegać się o zwrot kosztów, musisz wypełnić formularz wniosku o zwrot kosztów tutaj gdy tylko dowiesz się, że nie możesz Skorzystać z Rezerwacji i do 60 dni po dacie Rezerwacji.

Jeśli Twoja Rezerwacja zostanie anulowana lub przełożona przez organizatora lub linię lotniczą, powinieneś skontaktować się bezpośrednio z Naszym zespołem ds. obsługi klienta; dane kontaktowe znajdują się w potwierdzeniu Twojej Rezerwacji.

 

Choroba / Uraz  

 

oznacza Chorobę lub przypadkowy Uraz u Ciebie lub członka Twojej najbliższej rodziny. Zwrócimy również koszty zwolnienia lekarskiego po otrzymaniu ważnego Wniosku o zwrot kosztów.

 

Jakich kosztów nie zwracamy

 

Jeśli nie możesz udowodnić, że osoba poszkodowana jest członkiem Twojej najbliższej rodziny lub Grupy, która miała Skorzystać z Rezerwacji.
Wymagane dowody

 

Zwolnienie lub zaświadczenie lekarskie, potwierdzające szczegóły choroby lub urazu, datę ich wystąpienia oraz że uniemożliwiły Ci one Skorzystanie z Rezerwacji. (W celu uzyskanie zwrotu kosztów za zwolnienie lekarskie potrzebny jest rachunek)

 

 

Istniejąca choroba

 

oznacza chorobę fizyczną lub psychiczną, o której wiedziałeś w momencie dokonywania Rezerwacji, i która normalnie nie uniemożliwia Ci skorzystania z Rezerwacji.

 

Jakich kosztów nie zwracamy

 

W przypadku, gdy wytyczne dotyczące istniejącej choroby zwykle uniemożliwiłyby Ci skorzystanie z Rezerwacji.

 

Wymagane dowody

 

Zwolnienie lekarskie lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające szczegóły choroby, datę zmiany oraz że uniemożliwiła Ci skorzystanie z Rezerwacji. (W celu uzyskanie zwrotu kosztów za zwolnienie lekarskie potrzebny jest rachunek)

 

 

Powikłanie ciążowe

 

oznacza powikłanie ciąży, o którym nie wiedziałaś w momencie dokonywania Rezerwacji i które powoduje, że nie możesz skorzystać z Rezerwacji.

 

Jakich kosztów nie zwracamy

 

Normalna ciąża.

 

Wymagane dowody

 

Zwolnienie lekarskie lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające szczegóły komplikacji, datę ich wystąpienia oraz że uniemożliwiają Ci one Skorzystanie z Rezerwacji. (W celu uzyskanie zwrotu kosztów za zwolnienie lekarskie potrzebny jest rachunek)

 

 

Śmierć

 

oznacza Twoją śmierć w dowolnym momencie przed datą Rezerwacji lub śmierć członka Najbliższej Rodziny lub dowolnej osoby (osób) z Grupy mającej skorzystać z Tobą z rezerwacji, do 4 tygodni przed datą Rezerwacji.

 

Jakich kosztów nie zwracamy

 

Jeżeli nie możesz udowodnić, że dana osoba była członkiem Twojej najbliższej rodziny lub członkiem Grupy, która miała Skorzystać z Rezerwacji.
Wymagane dowody

 

Akt zgonu.

 

 

Awaria transportu publicznego

 

oznacza nieoczekiwane zakłócenia lub awarię sieci transportu publicznego, o których nie mogłeś wiedzieć w dniu lub przed datą Rezerwacji.

 

Jakich kosztów nie zwracamy

 

Jeśli wystąpi upadłość finansowa jakiegokolwiek Przewoźnika.

 

Wymagane dowody

 

Kopia zawiadomienia o awarii lub zakłóceniu komunikacji miejskiej. (Zwykle można ją pobrać ze strony internetowej firmy transportowej).

 

 

Zakłócenie lotu

 

oznacza odwołanie lub znaczne opóźnienie lotu (lotów), o którym nie wiedziałeś przed datą Rezerwacji, i które uniemożliwia Ci Skorzystanie z Twojej Rezerwacji.

 

Jakich kosztów nie zwracamy

 

Jeśli Twój lot jest Twoją rezerwacją i został odwołany lub przełożony, a Ty masz prawo do odszkodowania od Linii Lotniczej lub od innego Płatnika.

Jeśli zdawałeś sobie sprawę z zakłócenia przed datą Rezerwacji i nie dokonałeś rozsądnych, odpowiednich alternatywnych ustaleń dotyczących podróży.

Jeśli wystąpi upadłość finansowa jakiegokolwiek Przewoźnika.

Jeśli cel lub powód, dla którego dokonałeś rezerwacji Swojego lotu w celu Uczestnictwa, zmienił się lub został odwołany.

Wymagane dowody

 

Kopia Twojego biletu lotniczego i informacji z linii lotniczych o odwołaniu.

 

 

Awaria mechaniczna

 

oznacza, że w ciągu 24 godzin przed Rezerwacją, miała miejsce awaria mechaniczna, wypadek, pożar, kradzież pojazdu mechanicznego, którym miałeś jechać w celu skorzystania z Rezerwacji.
Jakich kosztów nie zwracamy

 

Jeśli nie dałeś sobie wystarczającej ilości czasu na podróż aby skorzystać z Rezerwacji.

Jeśli nie dokonałeś rozsądnych alternatywnych ustaleń dotyczących Skorzystania z Rezerwacji.

 

Wymagane dowody

 

Awaria – kopia wezwania od Twojego usługodawcy pomocy drogowej.

Numer zdarzenia lub zgłoszenia na policji lub numer zgłoszenia odpowiedniego organu ruchu drogowego.

 

 

Zła pogoda

 

oznacza pogodę, dla której agencja rządowa wydała ostrzeżenie, aby nie podróżować, i które całkowicie uniemożliwia Ci Skorzystanie z Rezerwacji.

 

Jakich kosztów nie zwracamy

 

Zła pogoda bez ostrzeżeń agencji rządowej, aby nie podróżować.
Wymagane dowody

 

Kopia ostrzeżenia z agencji rządowej dot. podróżowania.

Potwierdzenie zamknięcia odpowiednich tras.

 

 

Nagły wypadek w domu

 

oznacza Włamanie, Pożar, Złośliwą szkodę lub Powódź w Twojej prywatnej rezydencji do 48 godzin bezpośrednio przed Rezerwacją, i o którym nie wiedziałeś w czasie dokonywania Rezerwacji.

 

Jakich kosztów nie zwracamy

 

Wszelkie nagłe wypadki w domu, w przypadku których nie możesz dostarczyć dowodów, jak poniżej.
Wymagane dowody

 

Włamanie, Powódź, Złośliwa szkoda – policyjny numer referencyjny lub dowód zgłoszenia roszczenia do ubezpieczyciela Twojego domu.

Pożar – raport ze straży pożarnej i/lub policji.

 

 

Kradzież dokumentu (dokumentów)

 

oznacza kradzież dokumentu niezbędnego do skorzystania z Rezerwacji, i którego nie można wymienić na czas w celu skorzystania z Rezerwacji.
Jakich kosztów nie zwracamy

 

Jeśli dokumenty można zastąpić przed Rezerwacją lub w dniu Rezerwacji.

W przypadku zagubienia dokumentów.

 

Wymagane dowody

 

Raport policyjny lub numer przestępstwa, potwierdzające kradzież.

E-mail od agenta ds. Rezerwacji potwierdzający, że nie może wymienić/ponownie wystawić biletów.

 

 

Przeniesienie w ramach pracy

 

oznacza wymóg zmiany adresu nałożony na Ciebie przez Twojego pracodawcę, nieznany Tobie w dniu dokonywania Rezerwacji. Przeprowadzka może być tymczasowa lub stała i musi być dalej niż 100 mil od Twojego adresu zamieszkania w dniu Rezerwacji.

 

Jakich kosztów nie zwracamy

 

Udział w spotkaniach biznesowych i podróżach służbowych.

Każde tymczasowe przeniesienie w ramach pracy musi trwać co najmniej 3 miesiące.

Dobrowolna relokacja.

 

Wymagane dowody

 

List od Twojego obecnego pracodawcy, potwierdzający szczegóły relokacji.

 

 

Powołanie do służby  wojskowej i ratowniczej

 

oznacza, że ​​jako członek Sił zbrojnych, Rezerwowych sił zbrojnych lub Służb ratunkowych zostałeś powołany do pracy w dniu Rezerwacji lub wysłany za granicę i nie możesz Skorzystać z Rezerwacji.

 

Jakich kosztów nie zwracamy

 

Przed dokonaniem Rezerwacji wiedziałeś o lub miałeś zaplanowaną pracę w dniu Rezerwacji.

Złożyłeś bezskuteczną prośbę o urlop wypoczynkowy w dniu Rezerwacji.

 

Wymagane dowody

 

Notatka od Twojego dowódcy lub bezpośredniego przełożonego, potwierdzająca wezwanie do pracy lub służby, potwierdzająca że nie był to Twój pierwotny harmonogram.

 

 

Powołanie w ramach obowiązku zasiadania w ławie przysięgłych

 

oznacza wezwanie Cię do wzięcia Udziału w obradach ławy przysięgłych w terminie Rezerwacji, i o którym nie wiedziałeś w momencie dokonywania Rezerwacji.

 

Jakich kosztów nie zwracamy

 

Zasiadanie w ławie przysięgłych, w przypadku gdy nie możesz dostarczyć dowodów, jak poniżej.
Wymagane dowody

 

Kopia listu wymagającego zasiadania w ławie przysięgłych.

 

Wezwanie sądowe

 

oznacza, że ​​zostałeś wezwany do stawienia się jako świadek w postępowaniu sądowym w dniu Rezerwacji, i o którym nie wiedziałeś w chwili dokonywania Rezerwacji.

 

Jakich kosztów nie zwracamy

 

Wszelkie wezwania do sądu, w których jesteś wymienionym oskarżonym w postępowaniu karnym lub w którym jesteś przedmiotem postępowania karnego.

 

Wymagane dowody

 

Kopia wezwania do sądu.

 

 

Zmiany terminów egzaminów

 

W przypadku nieprzewidzianej zmiany daty egzaminu szkoleniowego, na który jesteś zarejestrowany na dzień (dni) Rezerwacji.

 

Jakich kosztów nie zwracamy

 

Jeśli wcześniej nie zdałeś egzaminu i musiałeś go ponownie zdawać.

 

Wymagane dowody

 

Kopia zawiadomienia komisji egzaminacyjnej, szkoły, uczelni, uczelni, potwierdzającego zmianę terminu.

 

 

Okoliczności nadzwyczajne  

 

oznaczają nieprzewidziane okoliczności całkowicie poza Twoją kontrolą i bez Twojej winy. Decyzja o zwrocie kosztów jest całkowicie w gestii naszego Zespołu ds. obsługi klienta. Rozważymy te okoliczności i nie będziemy w żaden sposób zobowiązani do zwrotu pieniędzy.

 

Jakich kosztów nie zwracamy

 

Wszystko, co zdaniem naszego Zespołu ds. obsługi klienta, nie powinno znajdować się na tej liście ważnych powodów zwrotu.
Wymagane dowody

 

Wszelkie dowody wymagane przez nasz Zespół ds. obsługi klienta w celu zweryfikowania okoliczności nadzwyczajnych.

 

Konkretne powody, dla których zwrot kosztów nie będzie możliwy:

Nie zwracamy kosztów za nie Skorzystanie z Rezerwacji, która jest bezpośrednio lub pośrednio związana z:

 • rzeczywistymi lub domniemanymi: wojną, działaniami wojennymi, zamieszkami społecznymi; uwięzieniem, repatriacją, deportacją; trującymi materiałami biologicznymi, radioaktywnością; Incydentem lub działaniem cybernetycznym; zajęciem mienia państwowego;
 • nieprzestrzeganiem jakiegokolwiek prawa;
 • jakąkolwiek Rezerwacją pochodzącą z Kuby, Iranu, Korei Północnej, Sudanu lub Syrii;
 • w przypadku jakichkolwiek sankcji, zakazu lub ograniczeń wynikających z rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych lub sankcji handlowych lub gospodarczych, przepisów ustawowych i wykonawczych Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 • jeśli przekroczy 18 miesięcy od daty pierwotnej rezerwacji do zakończenia zdarzenia będącego przedmiotem transakcji.

 

Definicje

Następujące słowa lub wyrażenia mają znaczenie przedstawione poniżej, gdziekolwiek występują w tym dokumencie pogrubioną czcionką.

My/Nas/Nasz/Naszych – jesteśmy agentem Rezerwacji, u którego dokonałeś Rezerwacji.
Ty/Twój – osoba, która dokonała u Nas Rezerwacji samodzielnie lub jako część grupy.
Siły zbrojne – służba morska, piechota morska, armia lub siły powietrzne.
Skorzystać – brać udział, wziąć udział, używać lub być obecnym na.
Rezerwacja – wcześniej zaplanowana i wcześniej zarezerwowana usługa(zarezerwowane usługi)/wydarzenie(wydarzenia)/lot(y)/bilet(y), dokonane u Nas przez Ciebie.
Choroba zakaźna – oznacza chorobę, która może zostać przeniesiona bezpośrednio lub pośrednio z zakażonej osoby lub gatunku na podatnego żywiciela, i która jest powodem kwarantanny lub ograniczenia przemieszczania się ludzi.
Lekarz – wykwalifikowany lekarz zarejestrowany i licencjonowany przez uznaną organizację zawodową. Lekarzem nie może być Ty ani członek Twojej rodziny.
Służby ratunkowe – policja, straż pożarna i ratownictwo lub inne służby ratownicze.
Najbliższa rodzinaTwój mąż, żona, partner, partner, rodzic, dziecko, brat, siostra, babcia lub dziadek lub przybrana rodzina
Płatnik – każda organizacja lub organ, które są prawnie zobowiązane do wypłaty odszkodowania za niedostarczenie usługi, i od których masz prawo do uzyskania zwrotu kosztów.

 

WAŻNE Wszelkie tłumaczenia tego dokumentu z języka angielskiego służą wyłącznie jako pomoc i informacje. W przypadku Wniosku o zwrot kosztów podstawą rozliczenia będzie angielska wersja językowa.

Wszystkie aspekty niniejszego dokumentu podlegają prawu angielskiemu i jurysdykcji sądów angielskich.

To nie jest polisa ubezpieczeniowa. Rezerwacja podlegająca zwrotowi jest opcjonalnym rozszerzeniem Naszych standardowych warunków sprzedaży i handlu i zapewnia zwrot kosztów w określonych okolicznościach opisanych w niniejszym dokumencie.

v6.0 Standard